Добриво Аммофос

Назва на англійській мові: 
Ammophos.
Назва на російській мові: 
Аммофос.
Призначення препарату: 
Формула: 

4Н2РО4

Амофос-азотно-фосфорне Комплексне складне мінеральне добриво. Малогігроскопічне, добре розчинна у воді. Застосовується в основний і припосівне внесення, а також в якості підгодівлі протягом вегетаційного періоду для різних культур. Отримують шляхом нейтралізації фосфорної кислоти аміаком.

Фізичні та хімічні характеристики

Амофос містить 10-12 % азоту і 44-52 % фосфору. Масова частка води не перевищує 1 %. Основний компонент добрива – однозаміщений фосфат амонію (моноамонійфосфат NH4H2PO4).  Це найбільш стійкий фосфат амонію з трьох

Фізичні характеристики

  • При нагріванні до 100-110°C втрат аміаку не спостерігається.
  • Тиск дисоціації при 100°C дорівнює нулю.
  • При 20°CC в 100 г води розчиняється 40,3 г.
  • Значення pH 0,1-молярного розчину моноамонійфосфату дорівнює 4,4

Розсипчастість всіх марок амофосу – 100 %. Верхні межі масових часток загального азоту і засвоюваного фосфору можуть бути вище зазначених. Для продукту, призначеного для роздрібної торгівлі, міцність гранул і розсипчастість не визначається і не нормується.

Для амофосу, як і для інших складних добрив, характерна висока ступінь концентрації основних поживних речовин – в даному випадку азоту і фосфору. При цьому, баластних речовин немає зовсім. Це призводить до зменшення загальної фізичної маси добрива як при транспортуванні, так і при внесенні в грунт.

Внесення добрива в грунт сприяє поліпшеному постачанню молодих рослин потрібними елементами живлення, зокрема, азотом і фосфором. Це досягається завдяки концентрації гранул навколо насіння і коренів розсади. Гранули поступово розчиняються в ґрунтовій вологи, що забезпечує рослини повноцінним харчуванням протягом тривалого часу, часто протягом усього вегетаційного періоду.

Застосування

Сільське господарство

Амофос в сільському господарстві застосовується як азотно-фосфорне добриво.

Недолік амофосу – значне перевищення масової частки засвоюваного фосфору над часткою загального фосфору. Це значно обмежує застосування амофосу, оскільки ідеальне співвідношення азоту і фосфору в добриві має дорівнювати одиниці або азоту має бути більше фосфору.

Строки та норми внесення

Терміни і норми внесення визначаються регламентом застосування добрива (інструкцією).

Календар застосування

КвітеньОсновне внесення
ТравеньПрипосівне внесення
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
Серпень Підгодівля
ВересеньОсновне внесення

Поведінка в грунті

При внесенні в грунт основний компонент добрива, однозаміщений моноамонійфосфат (NН4Н2РО4), дисоціює в ґрунтовому розчині на іон амонію – NH4+ , фосфат-іони – H2PO4-, HPO42 - і PO43-.

Іон амонію вступає в обмінні реакції з катіонами ґрунтового поглинаючого комплексу.

У поглиненому стані амоній Добре доступний кореневим системам рослин. Крім того, він малорухливий, що зменшує втрати азоту в результаті вимивання в умовах звичайного зволоження.

Фосфат–іони поступово переходять до складу різних фосфорних сполук, характерних для конкретного типу ґрунтів. З них найбільш доступний рослинам фосфор, поглинений твердою фазою ґрунту обмінним (колоїдно-хімічним) шляхом, а також солі ортофосфорної кислоти, що поглинаються рослинами біологічним шляхом.

Застосування на різних типах грунтів

Амофос використовується на всіх типах грунтів під всі культури, рекомендується до застосування в умовах захищеного грунту.

Дерново-підзолисті ґрунти та чорноземи лісолугової і лісостепової зони – амофос рекомендується для застосування в посівах зернових культур, цукрових буряків, льону, картоплі в основне внесення. Дуже ефективний при застосуванні для удобрення картоплі та інших хлорофобних культур.

Чорноземи звичайні, карбонатні, південні (степова зона) – амофос більш ефективний, ніж комплексні добрива, що містять нітратні форми азоту.

Каштанові грунти і сероземи – ефективність добрива підвищується в умовах зрошувального землеробства.

Засолені грунти-одне з комплексних добрив, що показують високу ефективність на даній групі грунтів.

Захищені грунти – зручне, технологічне та ефективне добриво для використання в тепличному господарстві. 

Амофос рекомендований для використання у всіх прийомах: основному, припосівному внесенні і підгодівлі протягом усього вегетаційного періоду. Вибір способу внесення залежить від агротехніки обробітку культури.

Вплив на сільськогосподарські культури

Амофос є джерелом основних поживних речовин (азоту і фосфору) для рослин протягом усього вегетаційного періоду. Його внесення в порівнянні з еквівалентною сумішшю однокомпонентних добрив має великий ефект за рахунок більш рівномірного розподілу поживних елементів по орному шару і позиційної доступності для кореневої системи рослин.

Рис-культура затоплювана, і Амофос, як добриво, що містить азот в аміачній формі, найбільше підходить для поліпшення качественнних і кількісних показників врожаю даної культури.

Зернові, технічні, силосні культури-Амофос дуже ефективний, особливо в умовах надмірного зволоження грунтів.

Однорічні трави – застосування амофосу в основне внесення і для підгодівлі значно підвищує якісні та кількісні характеристики травостою.

Отримання

Сировина для виробництва амофосу – аміак і ортофосфорна кислота (екстракційна і термічна). Взаємодія йде по реакції нейтралізації:

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

Технологічний процес складається з:

  • Реакції нейтралізації першого ступеня. Неупаренная кислота нейтралізується до pH = 4-4,5. При цьому в осад виділяється велика частина домішок.
  • Видалення домішок шляхом фільтрації.
  • Упарювання очищеного розчину.
  • Реакції нейтралізації другого ступеня.
  • Охолодження до кристалізації.
  • Гранулювання та сушіння отриманого продукт