Добриво Аммофоска

Призначення препарату: 
Формула: 

(NH4)2SO4 + (NH4)2HPO4 + K2SO4

Амофоска -  комплексне азотно-фосфорно-калійне (потрійне) добриво. Основні елементи (NPK) містяться в майже рівних масових частках. Крім того, містить сірку, калій і магній.

Застосовується на всіх грунтах, як в закритому, так і у відкритому грунті, під всі культури. 

За способом виробництва відноситься до складних добрив.

Фізичні та хімічні властивості

Амофоска містить чотири поживні елементи: азот-12%, фосфор-15 %, калій-15%, сірка-14%. Зовнішній вигляд-світлі гранули менше 6 мм розміром.

Фосфор представлений у вигляді фосфатів амонію і фосфатів калію. Калій – у вигляді сульфату калію, азот – сульфату амонію.

Фізичні характеристики

Амофоска-  добриво мінеральне, гранульоване, складне. Негігроскопічна і не злежується. Основна перевага добрива – відсутність хлору і натрію. Вміст баластних елементів знижено до можливого мінімуму.

У складі добрива присутній кальцій – 0,5 % і магній – 0,5 %. Вміст води – 1 %. Розсипчастість – 100 %.

Як і всі складні добрива, амофоска характеризується високою концентрацією поживних елементів, що дозволяє меншою фізичною масою і об'ємом забезпечити потреби в удобрювальних речовинах на більшій площі культивованих рослин. Це значно знижує витрати на транспортування, зберігання і внесення добрив.

В одній гранулі добрива є одразу кілька поживних елементів, що приводить до рівномірного розподілу їх по поверхні ґрунту, так і всередині кореневмісного шару.

Амофоска не містить хлору і натрію, що дозволяє застосовувати її в умовах, при яких підвищена концентрація солей негативно впливає на урожай.

Застосування

Сільське господарство

Амофоска в сільському господарстві застосовується як універсальне комплексне добриво.

Поведінка в грунті

Гранули амофоски повільно розчиняються в грунтовій волозі, забезпечуючи рослини харчуванням на тривалий період. Складові добриво хімічні речовини дисоціюють на окремі іони: NH4+ – іон амонію, H2PO4-, HPO42 - і PO43-- фосфат-іони SO42-- сульфат-іон, K+– іон калію.

Іон амонію шляхом адсорбції утворює з колоїдами грунту солі амонію. Ці речовини використовуються бактеріями для нітрифікації, згодом окислюються до нітратів.
У вегетаційний період нітрати легко поглинаються рослинами, в холодну пору-вимиваються з грунту, особливо за умов надмірного зволоження. В результаті нітрифікації відбувається і деяка втрата азоту внаслідок його переходу в газоподібний стан.

Сульфат-іон, що становить значну частину аммофоскі, краще інших азотних сполук утримується в ґрунті і слабо вимивається з орного шару. Тому при використанні даного добрива втрати азоту мінімальні.

Сірка у вигляді сульфогрупи SO42− швидко поглинається рослинами. Треба зазначити, що рослини здатні поглинати сірку тільки в такій формі, не засвоюючи навіть елементарну сірку.

Фосфат-они водорозчинних сполук переходять в сполуки, характерні для даного типу грунтів, поступово. Вміст легкорозчинних сполук фосфору робить амофоску легкодоступною для кореневих систем рослин.

Калій–іон вступає у взаємодію з грунтовим поглинаючим комплексом за типом обмінного (фізико-хімічного) та необмінного поглинання.

Застосування на різних типах грунтів

Амофоска застосовується на всіх типах грунтів. Рекомендується до застосування на засолених грунтах, оскільки не містить хлору і натрію.

Дерново-підзолисті грунти - на початковій стадії може бути встановлений ефект підкислення грунтового розчину. Щоб уникнути цього проводять попереднє або одночасне вапнування.

Чорноземи звичайні, карбонатні, південні – ґрунтовий розчин не подкисляется, оскільки грунти насичені основами. Ефективність добрива багаторазово зростає.

Каштанові ґрунти, сіроземи – відсутність домішок хлору і натрію перетворює дане добриво в ідеальне для цих ґрунтів, особливо в умовах достатнього поливу.

Рекомендується в якості припосівного добрива і для підгодівлі протягом усього вегетаційного періоду. Вноситься як в сухому вигляді, так і спільно з поливною водою (фертигація).

Календар внесення

КвітеньОсновне внесення
ТравеньПрипосівне внесення
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
СерпеньПідгодівля
ВересеньОсновне внесення

Вплив на сільськогосподарські культур

Амофоска рекомендується до застосування для всіх культур. Вона підвищує стійкість рослин до хвороб, збільшує врожайність, позитивно впливає на кущіння і запліднення.

Під дією добрива поліпшується якість вітамінного, білкового і вуглеводного складу плодів і коренеплодів, збільшуються терміни зберігання продукції.

Крім того, при використанні аммофоскі спільно з гербіцидами створюється ефект синергізму, який сприяє посиленню їх дії.

Декоративні рослини (квіти): покращує якість цвітіння.

Бобові, цукрові буряки: покращує якість продукції і підвищує врожайність.

Пшениця збільшує відсоток клейковини за рахунок присутності в добриві сірки.

Соняшник, соя, ріпак - збільшується відсоток олії і загальна врожайність.

Отримання

Технологічний процес отримання амофоски складається з ті ж етапів, що і для амофосу. Для введення калійних сполук в добриво в гарячу пульпу додають сполуки калію.[4]

Технологія процесу:

  1. Неупаренная ортофосфорна кислота нейтралізується аміаком до рівня кислотності 4 – 4,5. Одночасно більшість домішок випадає в осад.
  2. Домішки видаляються за допомогою фільтрації
  3. Очищений розчин упаривается
  4. Проводиться реакція нейтралізації другого ступеня з додаванням сполук калію.
  5. Охолодження до кристалізації продукту
  6. Гранулювання і додаткова обробка.