Добриво Азотофосфат

Назва на англійській мові: 
Azotofosfat.
Назва на російській мові: 
Азотофосфат.
Призначення препарату: 

Азотофосфат – подвійне, комплексне, мінеральне добриво. Містить азот і фосфор. Застосовується під всі сільськогосподарські культури на всіх типах грунтів. Отримують в єдиному технологічному процесі шляхом нейтралізації аміаком азотної кислоти з добавкою фосфорної кислоти.

Фізичні та хімічні властивості

Азотофосфат – складне мінеральне добриво, що містить два елементи живлення: азот і фосфор. Азот міститься в двох формах: амонійної (52 %) і нітратної (48%).

Зовні це світлі гранули без сторонніх домішок. При зберіганні не злежується.

Характеризується хорошою розсипчастістю, підвищеною міцністю гранул, однорідним гранулометричним складом.

Містить повністю водорозчинні форми фосфору.

Азотофосфат випускається трьох марок. Сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту в перерахунку на суху речовину у всіх марках – 33 %. Масова частка водорозчинних фосфорних сполук-3, 4 і 5%.

Масова частка води – не більше 0,3 %.

Одне з головних достоїнств азотофосфату-переважання вміст азоту над фосфором в приблизному співвідношенні 1: 10. Рослинам, як відомо, азоту потрібно набагато більше, ніж фосфору. Це розширює можливості застосування даного добрива.

Застосування

Сільське господарство

Азотофосфат застосовують в сільському господарстві в якості добрива для різних культур.

Поведінка в грунті

Гранули азотофосфату при попаданні в грунт розчиняються в грунтовій волозі, і містяться в них хімічні сполуки піддаються діісоціаціі на окремі іони. Зокрема, утворюються NO3– – нітрат-іон, NH4+ – іон амонію, H2PO4-, HPO42 - і PO43-- фосфат-іони.

Нітрат-іон утворює в грунтовому розчині солі лужних і лужноземельних металів. Недолік в грунті кальцію на кислих підзолах може викликати деяке підкислення грунтового розчину. На грунтах, насичених підставами (сероземах і чорноземах) навіть при систематичному внесенні підкислення не спостерігається. Підкислення носить тимчасовий характер, але може зробити деякий негативний вплив на ріст молодих рослин.

У теплу пору року нітрат–іон легко поглинається рослинами, в холодну – вимивається з грунту.

Іон амонію в результаті колоїдного поглинання адсорбується колоїдами грунту з утворенням солей амонію. Надалі солі амонію в процесі нітрифікації окислюються до нітратів і поглинаються корінням рослин.
Частина нітратного азоту в результаті денітрифікації може переходити в газоподібний стан. При цьому спостерігаються втрати азоту.

Фосфат-іони поступово переходять в різні сполуки, характерні для даного зонально-кліматичного типу грунтів. Гідрати полуторних оксидів поглинають фосфор обмінним (колоїдно-хімічним) шляхом. Поглинання фосфору катіонами кальцію, магнію, оксидами і гідроксидами заліза, алюмінію, марганцю та титану йде за типом хімічного зв'язування. Шляхом зв'язування фосфат-іонів з воднем утворюються солі ортофосфорної кислоти. Вони поглинаються рослинами і мікрофлорою грунту біологічним шляхом.

Поведінка в грунтіГранули азотофосфату при попаданні в грунт розчиняються в грунтовій волозі, і містяться в них хімічні сполуки піддаються діісоціаціі на окремі іони. Зокрема, утворюються NO3– – нітрат-іон, NH4+ – іон амонію, H2PO4-, HPO42 - і PO43-- фосфат-іони.

Нітрат-іон утворює в грунтовому розчині солі лужних і лужноземельних металів. Недолік в грунті кальцію на кислих підзолах може викликати деяке підкислення грунтового розчину. На грунтах, насичених підставами (сероземах і чорноземах) навіть при систематичному внесенні підкислення не спостерігається. Підкислення носить тимчасовий характер, але може зробити деякий негативний вплив на ріст молодих рослин.
У теплу пору року нітрат–іон легко поглинається рослинами, в холодну – вимивається з грунту.

Іон амонію в результаті колоїдного поглинання адсорбується колоїдами грунту з утворенням солей амонію. Надалі солі амонію в процесі нітрифікації окислюються до нітратів і поглинаються корінням рослин.
Частина нітратного азоту в результаті денітрифікації може переходити в газоподібний стан. При цьому спостерігаються втрати азоту.

Фосфат-іони поступово переходять в різні сполуки, характерні для даного зонально-кліматичного типу грунтів. Гідрати полуторних оксидів поглинають фосфор обмінним (колоїдно-хімічним) шляхом. Поглинання фосфору катіонами кальцію, магнію, оксидами і гідроксидами заліза, алюмінію, марганцю та титану йде за типом хімічного зв'язування. Шляхом зв'язування фосфат-іонів з воднем утворюються солі ортофосфорної кислоти. Вони поглинаються рослинами і мікрофлорою грунту біологічним шляхом.

Застосування на різних типах грунтів

Азотофосфат застосовується на всіх типах грунтів з однаковою ефективністю.

При цьому відзначаються такі закономірності:

Чорноземи і дерново-підзолисті ґрунти лесолуговой, лісостепової зони в посівах зернових, цукрових буряків, картоплі та льону: азотофосфат при основному внесенні близький по ефекту до сумішей односторонніх добрив, а в ряді випадків значно їх перевершує. Дуже ефективно дане добриво на картоплі та інших хлорофобных культурах.

Звичайні, карбонатні, південні чорноземи степової зони – ефективність добрива дещо знижується, але в зв'язку з підвищеним вмістом амонійного азоту може спостерігатися підвищення врожайності зернових культур.

Каштанові грунти і сероземи – ефективність азотофосфату значно зростає в умовах зрошувального землеробства. На зернових культурах, кукурудзі, бавовнику при застосуванні добрива набагато ефективніше себе проявляють суміші простих удобрювальних речовин.

Способи внесення

Азотофосфат використовується для основного внесення під обробку грунту, а також в якості підгодівлі в період вегетації.

При цьому використання азотофосфата, як добрива, що містить значну кількість нітратів, найбільш ефективно у весняно–літній період. Осіннє внесення добрива, особливо на грунтах з надлишковим зволоженням, призводить до втрати значної частини азоту допомогою вимивання його грунтовими водами з кореневмісного шару грунту.

Календар внесення

КвітеньОсновне внесення 
ТравеньПрипосівне внесення
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
СерпеньПідгоділя

Вплив на сільськогосподарські культури

Азотофосфат, як і всі комплексні добрива, діє на різні сільськогосподарські культури набагато ефективніше, ніж суміш азоту і фосфору, за рахунок рівномірного розподілу речовин у грунті і кращої їх доступності системі рослин.

Відсутність додаткових компонентів (хлору, натрію та ін) дозволяє застосовувати його в умовах, при яких небажана концентрація солей, а саме, в посушливих умовах і при підживлення культур, чутливих до підвищеному осмотичному тиску ґрунтового розчину (огірків, льону).

Застосування азотофосфата для добрива рису, як затоплювані культури, неоднозначно і доречно при відсутності інших форм комплексних добрив, що містять азот тільки в аміачній або амідній формі.

Азотофосфат ефективний при припосівному внесенні під технічні, зернові, силосні культури і однорічні трави.

Отримання

Азотофосфат, як складне добриво, отримують в єдиному технологічному циклі шляхом ступінчастої нейтралізації в реакторах аміаком азотної кислоти з додаванням фосфорної кислоти. При цьому на першу сходинку нейтралізації подають водний розчин, що містить сульфат алюмінію.

Нейтралізований розчин упарюють і гранулюють. Добавка сульфату алюмінію знижує пилення при гранулюванні, транспортуванні і запарюванні продукту.