Добриво Сульфат амонію (сірчанокислий амоній)

Інші назви: 
сірчанокислий амоній.
Назва на англійській мові: 
Sulfonitrat.
Назва на російській мові: 
Сульфат аммония (сернокислый аммоний).
Призначення препарату: 
Формула: 

(NH4)2SO4

Сульфат амонію-добриво, вноситься в якості основного під різні культури. Синтетичний сульфат амонію білого кольору, а коксохімічний – сірий, синюватий або червонуватий. Добриво малогігроскопічне і при нормальних умовах зберігання практично не злежується, зберігає хорошу розсіюваність.

Фізичні та хімічні властивості

Сульфат амонію (NH4)2SO4 – безбарвні кристали, щільність – 1,766 г/см3. При температурі вище +100°C розкладається з виділенням аміаку NH3 і утворенням спочатку NH4HSO4, а згодом (NH4)2S2O7 і сульфаниловой кислоти.

Розчинність у воді: при 0°C – 70,5 г/100 г, при +25°C – 76,4 г/100 г, при +100°C – 101,7 г/100 р. Окислюється до N2 під дією сильних окислювачів, наприклад, марганцевокислого калію KMnO4.[8]

Сульфат амонію містить:

  • азоту за масовою часткою в перерахунку на суху речовину-не менше 21 %;
  • води – 0,2 %;
  • сірчаної кислоти – не більше 0,03 %.

Фракційний склад добрива:

  • масова частка фракції розміром більше 0,5 мм – не менше 80 %;
  • менше 6 мм – 100 %.

Розсипчастість – 100 %.

Масова частка залишку, нерозчинного у воді, не перевищує 0,02 %.

Застосування

Сільське господарство

Сульфат амонію в сільському господарстві використовують як основне добриво під різні культури.[8]

Промисловість

Сульфат амонію в хімічній промисловості використовують як компонент осадової ванни при формуванні Віскозного волокна. У скляній промисловості-в якості добавки до скляної шихті для поліпшення її плавкості.

Поведінка в грунті

При внесенні в грунт сульфат амонію швидко розчиняється, і значна частина катіонів NH4+ входить в ґрунтово-поглинальний комплекс. Одночасно в грунтовий розчин переходить еквівалентну кількість витіснених катіонів. При цьому іон амонію втрачає рухливість. Це усуває небезпеку його вимивання при промивному режимі грунтів.

Перебуваючи в обмінно-поглиненому стані, іони амонію добре засвоюються рослинами. (Зображення)

Внаслідок нітрифікації амонійний азот переходить в нітратну форму. Швидкість переходу амонійного азоту в нітратний залежить від необхідних для нітрифікації умов: температури, аерації, вологості, біологічної активності і реакції ґрунту. Одним з основних факторів, що впливає на швидкість нітрифікації, є ступінь окультуреності ґрунтів.

Перезволоження і підвищена кислотність грунтів гальмують нітрифікацію. Вапнування кислих грунтів значно прискорює цей процес. Після перетворення амонійного азоту в нітратний він набуває всі властивості нітратних добрив. В результаті процесу нітрифікації в грунті утворюється азотна кислота і звільняється сірчана кислота.

(NH4) 2SO4 + 4O2 → 2HNO3 + H2SO4 + 2H2O

У грунті ці кислоти нейтралізуються, вступаючи у взаємодію з бікарбонатами грунтового розчину і катіонами грунтового поглинаючого комплексу.

Нейтралізація мінеральних кислот супроводжується використанням бікарбонатів грунтового розчину і витісненням підстав з ППК воднем. Це послаблює буферну здатність грунтів і підвищує їх кислотність.

Одноразове внесення сульфату амонію може і не вплинути на реакцію грунту. При систематичному використанні даного добрива грунтове середовище може значно підкислитися. Ступінь підкислення збільшується при меншій буферної здатності грунтів.

Застосування на різних типах грунтів

Сульфат амонію при тривалому використанні надає на грунт окисляє дію.

На кислих грунтах окисляє дію цього добрива проявляється вже через кілька років. Для регулювання реакції ґрунту і посилення дії добрива рекомендується проводити вапнування або нейтралізувати сульфат амонію до внесення в грунт. Для цього на 1 ц добрива додають 1,3 ц вапна.

На чорноземах кислотність грунтів підвищується через 10-15 років. Однак на врожайності підкислення чорноземів практично не позначається, оскільки ці типи грунтів мають високий вміст гумусу, великий буферністю і ємністю поглинання.

На каштанових грунтах і сероземах підстав побоюватися підкислення карбонатних грунтів немає.

На легких грунтах в районах достатнього зволоження сульфат амонію найбільш ефективний внаслідок слабкої міграції амонію.

Способи внесення

Сульфат амонію найбільше підходить для основного внесення. Але допустимо і застосування для поверхневих підгодівлі озимих зернових культур, сіножатей і пасовищ, а також фертигації.

Терміни внесення і способи закладення основного добрива визначаються властивостями грунту і кліматичними умовами зони.

Календар внесення

КвітеньОсновне внесення
ВересеньОсновне внесення

Вплив на сільськогосподарські культури

Сульфат амонію забезпечує сільськогосподарські рослини азотом на весь вегетаційний період і позитивно впливає на їх ріст, розвиток і врожайність.

Овес, озиме жито, льон на підкисляючу дію сульфату амонію реагують слабо.

Буряк, кукурудза, коноплі, ячмінь, пшениця яра на підкисляючу дію добрива реагують сильно.

Ріпак, капуста, редька олійна та інші хрестоцвіті. Застосування сульфату амонію особливо ефективне, оскільки вони позитивно відгукуються на сірку.

Картопля – найкраща форма азотних добрив, оскільки при використанні сульфату амонію в них накопичується набагато менше нітратів порівняно з іншими формами азотних добрив.

Отримання

Сульфат амонію отримують двома способами:

шляхом нейтралізації сірчаної кислоти аміаком;

H2SO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4

з природних мінералів гіпсу, мирабилита, фосфогіпсу) шляхом їх подрібнення і взаємодії з аміаком і вуглекислотою.