Добриво Сульфат цинка

Інші назви: 
Цинк сірчанокислий 7-водний, цинковий купорос, гептагідрат сульфату цинку, Zinc sulphate 7-aqueous, heptahydratezincsulfate.
Назва на англійській мові: 
Zincsulfate.
Призначення препарату: 
Формула: 

ZnSO* 7H2O, ZnSO* nH2On≤7, ZnSO4

Сульфат цинку – цинкове, серосодержащие добриво. Застосовується для передпосівної обробки насіння і позакореневого підживлення сільськогосподарських культур протягом вегетаційного періоду. Отримують в основному шляхом розчинення сірчаною кислотою різних матеріалів, що містять цинк і окис цинку.

Фізичні та хімічні властивості

Сульфат цинку – безбарвні кристали з хімічною формулою ZnSO4.

Фізичні характеристики

 • Щільність – 3,54 г/см3.
 • При нагріванні до 600-800°C розкладається до оксиду сірки SO3 і оксосульфатов.
 • При температурі вище 930°C утворює оксид цинку (ZnO). Добре розчинний у воді і гліцерині.
 • Розчинність у воді залежить від температури:
 • при-7 °C у воді розчиняється 27,6 % відмаси речовини,
 • при +39 °C – 41,4 %.

У цьому ж інтервалі відбувається кристалізація гептагідрату сульфату цинку (цинкового купоросу). При температурі 39-70 °C кристалізується гексагідрат. Вище 70 °C утворюється моногідрат, при цьому розчинність сульфату цинку падає до 44 % при 100 °C. Моногідрат зневоднюється при 238 °C.

Водні розчини сульфату цинку, несодержащие вільної кислоти, можуть мутнеть внаслідок виділення осаду основного сульфату цинку(3Zn (OH)2 х ZnSO4 х 4H2O).

Цинк сірчанокислий семиводний-білий кристалічний порошок або кристали. Хімічна формула – ZnSO4 х 7H2O. Вивітрюється в сухому повітрі, розчинний у воді, розчинимо в спирті.

За фізико-хімічними показниками відповідає наступним вимогам залежно від марки (масові частки):

 • семиводного сірчанокислого цинку – 98-99,5 %,
 • нерозчинних речовин – не більше 0,003–0,01 %,
 • амонійних солей – не більше 0,001 %,
 • нітратів – не більше 0,0005–0,005 %,
 • хлоридів – не більше 0,0005–0,005 %,
 • заліза – не більше 0,0005–0,001 %,
 • натрияи кальцію – не більше 0,01–0,06 %.

Масові частки інших можливих домішок (марганцю, миш'яку, міді, свинцю) незначні. pH 5% - ного розчину цинку сірчанокислого семиводного становить 4,4-6.

Цинк сірчанокислий семиводний надає подразнюючу дію на шкірні покриви і слизові оболонки.

Цинковий купорос – речовина, представлене у вигляді кристалів, лусочок або гранул білого кольору (вищий сорт) або різних колірних відтінків (перший сорт). Хімічна формула ZnSO4 х nH2O, де n ≤ 7.

Відповідає наступним нормам залежно від сортності (масова частки):

 • цинку – 39-37 %,
 • хлору – не більше 0,3–0,4 %,
 • фтору – не більше 0,3–0, 4 %.

Нерозчинного в кислому середовищі залишку міститься не більше 0,03-0,05%. Кількість важких металів (свинцю, міді, нікелю, кадмію) по масі нормується. Цинковий купорос пожежовибухобезпечний. Відноситься до другого класу небезпеки за ступенем впливу на організм.

Застосування

Сільське господарство

Сульфат цинку застосовується для підвищення родючості грунту в якості добрива, що містить цинк і сірку. В тваринництві – в якості мінеральної добавки до кормів.

В якості добрива застосовують для основного внесення, некореневого підживлення і при передпосівній обробці насіння.

Промисловість

Сульфат цинку застосовують в різних галузях промисловості.

Дуже широко в лабораторній практиці. У хімічній промисловості – для отримання сполук цинку, при виробництві віскозного волокна, мінеральних фарб. У целюлозно-паперовій промисловості - як відбілювач паперу. В медицині і фармацевтиці – при виробництві різних ліків, а також в стоматології. Крім того, речовина знаходить застосування в металургії, гальванотехніці.

Поведінка в грунті

При внесенні в грунт цинк сірчанокислий дисоціює на катіони цинку Zn2+ ианион SO42-.

Катіони цинку може легко поглинатися кореневою системою рослин або адсорбуватися глинами і органічною речовиною ґрунтів. Існують два різних механізму адсорбції: перший – в кислому середовищі і пов'язаний з катіонним обміном, інший – в лужному середовищі і розглядається як хемосорбція.

Освіта частинок гідроксиду цинку на поверхні глин приводить до сильної залежності утримання іона цинку в грунті від ступеня кислотності грунту.

Адсорбція цинку послаблюється при pH < 7 зарахунок конкурентності інших іонів. Це призводить до вилуговування цинку з кислих грунтів.

При підвищенні значень рНв грунтовому розчині зростає концентрація органічних речовин. В цьому випадку цинк органічні комплекси пов'язують іони цинку. Органічна речовина грунту здатна зв'язувати цинк в стійкі форми. При цьому може спостерігатися його накопичення в органічних горизонтах грунту і торфі.

Сірка у вигляді даного аніону легко засвоюється корінням рослин, проте особливо на легких грунтах може мігрувати з кореневмісного шару з низхідними водними потоками.

Застосування на різних типах грунтів

Сульфат цинку не ефективний при застосуванні на кислих грунтах. Найкращий результат встановлений на слабокислих і нейтральних грунтах.

Ще одним важливим фактором, що визначає ефективність застосування сульфату цинку, є забезпеченість ґрунтів іншими елементами живлення.

Підвищений вміст азоту і фосфору в грунті викликає посилення цинкової недостатності у рослин і збільшує потребу в застосуванні сульфату цинку.

Вплив на сільськогосподарські культури

Цинк сірчанокислий семиводний благотворно впливає на ріст і розвиток багатьох сільськогосподарських культур.

Кукурудза. Підвищується кормова цінність.

Жито, овес, яра пшениця. Збільшується продуктивність колоса, підвищується вміст фосфору в зерні.

Салат. Збільшується врожайність, накопичується більше аскорбінової кислоти і хлорофілу.

Конюшина. Збільшується зелена маса.

Буряк. Збільшується урожай коренеплодів.

Кормовий буряк, льон. Якісно і кількісно поліпшується вихід насіннєвого матеріалу. У льону зростає вихід довгого волокна.

Плодові, ягідні культури, виноград, цитрусові страждають від нестачі цинку і при внесенні сульфату цинку покращують якісні і кількісні показники врожайності.

Календар внесення

БерезеньПрипосівна обробка насіння
КвітеньПрипосівна обробка насіння
ТравеньПідгодівля
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
СерпеньПідгодівля

Отримання

Найбільш поширений спосіб отримання цинкового купоросу-розчинення сірчаною кислотою різних матеріалів, що містять цинк і окис цинку. Небажані домішки міді, свинцю, олова видаляють шляхом очищення розчинів.

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O + 25,1 ккал

Zn+ H2SO4 → ZnSO4 + H2 + 40,0 ккал

Крім того, цинковий купорос отримують з медистої окису цинку:

Cuo + ZnO = ZnSO4 + CuO

А також при сульфатизіруючому випалюванні цинкової обманки в атмосфері сірчистих газів, при сульфатизації сірчистим газом окису цинку або сірчаною кислотою сульфіду цинку:

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S