Добриво Сульфоаммофос

Назва на англійській мові: 
Sulphoammophos.
Назва на російській мові: 
Сульфоаммофос.
Призначення препарату: 
Формула: 

(NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4

Сульфоаммофос – комплексне сірковмісні, азотно-фосфорне добриво. Застосовується для основного, припосівного внесення і в якості підгодівлі для різних сільськогосподарських, декоративних і плодових культур. Отримують шляхом нейтралізації фосфорної і сірчаної кислоти аміаком з подальшим введенням в зону реакції сірчаної кислоти.

Фізичні та хімічні характеристики

Сульфоаммофос – комплексне сірковмісні, азотно-фосфорне добриво. Володіє хорошими фізичними властивостями: не злежується, не порошить, негігроскопічне. Розсипчастість – 100 %. Зовні – рівні дрібні світлі гранули.

Залежно від марки, добриво містить азоту 14, 16 і 20 %, фосфору-20 або 34%, сірки-8-14 %, кальцію-0,5%, магнію-0,5%.

Сульфоаммофос поєднує в собі властивості амонійних, фосфорних і сірковмісних добрив. Має при цьому кращим співвідношенням азоту і фосфору, а також вмістом сірки, кальцію і магнію, ніж амофос.

Застосування

Сільське господарство

Сульфоамофос застосовується в якості добрива для різних сільськогосподарських, декоративних і плодових культур. Може бути використаний для приготування змішаних добрив.

Поведінка в грунті

Сульфоаммофос при внесенні в ґрунт швидко розчиняється в грунтовому розчині і дисоціює на іони амонію, ортофосфорної кислоти і аніон SO42-.

Катіон амонію( NH4+), як у амонійних добрив, входить в ППК з одночасним витісненням з нього еквівалентної кількості різних катіонів. Рухливість катіона амонію при цьому втрачається, і він залишається в складі ППК навіть при промивному режимі грунтів. В даному (обмінно-поглиненому стані) катіон амонію стає легко доступним для кореневих систем рослин. При певних умовах відбувається реакція нітрифікації, і амонійний азот переходить в нітратну форму.

Трансформація аніонів ортофосфорної кислоти (H2PO4-, HPO42 - і PO43-) підпорядкована тим самим законам, що й у фосфорних добрив, і обумовлена наступними процесами:

  • Обмінним (колоїдно-хімічним) поглинанням фосфору твердою фазою грунту.
  • Поглинанням фосфору катіонами кальцію, магнію, оксидами і гідроксидами заліза, алюмінію, марганцю і титану за типом хімічного зв'язування.
  • Біологічним поглинанням фосфору рослинами і мікрофлорою грунту.

Аніон SO42-являє собою сірку в мінеральній формі, яка легко поглинається рослинами без додаткових перетворень, як і у всіх сірковмісних добрив.

Застосування на різних типах грунтів

Сульфоаммофос рекомендується до застосування на всіх типах грунтів під всі сільськогосподарські культури.

Способи внесення

Сульфоаммофос може бути використаний для основного, припосівного внесення і для кореневих і некореневих підгодівлі рослин. В умовах захищеного грунту застосовується спільно з калійними добривами і азотними добривами.

Вплив на сільськогосподарські культури

Сульфоаммофос покращує якість сільськогосподарської продукції, збільшуючи вміст білка в зернових культурах, олійність насіння соняшнику, ріпаку та сої.

Продуктивність культур завдяки комплексному впливу сульфоаммофоса зростає, підвищується життєздатність рослин, опірність несприятливим факторам зовнішнього середовища, включаючи різні хвороби та шкідників.

Термін і якість зберігання продукції підвищується.

Календар внесення

КвітеньОсновне внесення
ТравеньПрипосівне внесення
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
СерпеньПідгодівля

Отримання

Сульфоаммофос отримують в кілька етапів:

  • Нейтралізація фосфорної і сірчаної кислоти аміаком до стану пульпи з певною величиною в'язкості.
  • Розпилення отриманої речовини повітрям з відносною вологістю 90-100%. При цьому отримують гранульований продукт (шихту) з розміром частинок менше 0,5 мм.
  • Введення в зону реакції сірчаної кислоти.
  • Кондиціонування готових гранул розчинами первинних амінів в індустріальних маслах.