Конвертор одиниць виміру електричного опору

Електричний опір — властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму. Одиниця опору в системі СІ — Ом.

Опір — це величина, яка характеризує спроможність елемента перетворювати електричну енергію на теплову. Його причиною є розсіяння електронів на атомах та неоднорідностях матеріалу, по якому тече струм.

Переключити конверсію
Конвертувати
=
наноОм (нОм) (nΩ)
мікроОм (мкОм) (µΩ)
міліОм (мОм) (mΩ)
Ом (Ω)
кілоОм (кОм) (kΩ)
Мегаом (MΩ)
ГігаОм (ГОм) (GΩ)
Абохм (abΩ)
Вольт на Ампер (В/А) (V/A)