Сорт Лебедина пісня (м'ята перцева)

Назва сорту: 
Лебедина пісня
Назва на англійській мові: 
Lebedyna pisnia.
Заява №: 
01189001
Рослина: 
Основна культура: 
Країна створення сорту: 
Україна

Серед лікарської рослинної сировини родини ясноткові
Lamіaceae найбільш популярною та відомою є м'ята пер-
цева - Mentha piperita L. Ця рослина є природним гібри-
дом м'яти водяної Mentha aquatica L. та м'яти колоскової
(м. зелена) - Mentha spicata Gilib (M. viridis L.) [1, 2, 3].
У багатьох господарствах колишнього СРСР культи-
вують різні сорти цієї рослини з метою отримання м'ятної
олії або ментолу. На цей час компонентний склад ефірної
олії м'яти добре вивчений, але біологічну активність цієї
сировини обумовлюють також фенольні сполуки [1-4].
Відомо, що надземна частина м'яти перцевої міс-
тить флавоноїди, серед яких ідентифіковані: еріоцітрин,
нарірутин, гесперидин, лютеолін-7-О-рутинозид, ізохоі-
фолін, діосмин, ментозид, неваденсин, гименоксин, мен-
такубанон, фенолкарбонові кислоти наведені похідними
гідроксикоричної кислоти [1, 3, 5].
Колектив авторів запропонував проводити аналіз екс-
трактів м'яти перцевої (сорт «Прилукська») за вмістом
флавоноїдів у перерахунку на гесперидин. Вміст фла-
воноїдів у перерахунку на гесперидин у листі становить
0,9% для спиртового екстракту (9б% спирт) та 1,7% для
70%-ого спиртового екстракту або 13,2% та 22,7% у пе-
рерахунку на загальну кількість екстрактивних речовин
відповідно [1]. Останнім часом Європейська фармакопея
рекомендує визначати якість сухих екстрактів м'яти за
вмістом розмаринової кислоти - не менше 0,5% [4, б, 7].
На фармацевтичному ринку України серед седативних
препаратів, до складу яких входить екстракт м'яти пер-
цевої разом з валеріаною, мелісою та ін. зустрічаються:
«Персен» фірми Lek, український аналог цього препарату
релаксил, та препарати вітчизняного виробництва менова-
лен та тривалумен [8].
Актуальним є дослідження складу та вмісту гідрокси-
коричних кислот вітчизняних сортів м'яти перцевої з ме-
тою встановлення перспективних сортів м'яти для одер-
жання сухих екстрактів та створення фітопрепар

Рік реєстрації: 
2008