Культура бавовник (особливості вирощування та зберігання)

Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Попередники: 

Найкраще розмістити бавовник після люцерни. Вона збагачує грунт азотом, знижує рівень залягання ґрунтових вод, розсолюєгрунт. Добрими попередниками є також зернобобові, кукурудза. Монокультурне вирощування бавовнику призводить до зменшення врожайності на 30-50%.

система удобрень: 

Бавовник потребує високих норм мінеральних добрив. Норма їх внесення залежить від попередника, родючості грунту та ін. Після люцерни вона становить N50-70Р80-100К.50-70 , після інших попередників норму добрив підвищують до N120-140P80-100K80-100. Органічні добрива краще вносити під попередник. Урожайність бавовнику підвищується на 6-7 ц/га при використанні зеленого добрива - післяжнивні посіви гороху.

Обробіток ґрунту: 

Після люцерни поле орють на глибину 27-30 см у вересні. Поле після кукурудзи дискують за допомогою БДТ-3, а через два тижні проводять зяблеву оранку. Весняний обробіток грунту є типовим для пізніх ярих культур. При фізичному достиганні грунту закривають вологу, знищують пророслі бур'яни два-три рази за допомогою култивації і боронування. Передпосівний обробіток краще провести комбінованими знаряддями.

Сівба: 

Сіють бавовник широкорядним способом з відстанню між рядками 70-90 см. Глибина загортання насіння становить 4-5 см. Норма висіву 80-90 кг/га. Строк сівби пізній, коли грунт на глибині 10 см прогрівається не менше як на 12-15°С, що припадає на першу-другу декаду травня в умовах півдня України.

Збирання: 

Урожай бавовника збирають в міру розкриття коробочок. До заморозків бавовну-сирець збирають 2— 3 рази, після першого заморозку — ще один раз з розкритих коробочок, а потім збирають всі коробочки, що не розкрилися. В СРСР вирощують бл. 20 районованих сортів з різними біологічними і господарськими властивостями. Це дає можливість забезпечити промисловість волокном різної якості, а також раціональніше організувати систему ведення господарства бавовносіючих районів. В СРСР посівна площа під бавовника перевищує 2 млн. га, а врожай бавовни-сирцю 20 ц/га. В дальшому підвищенні врожайності бавовника і зниженні затрат праці по догляду за посівами великого значення набуває застосування квадратно-гніздового способу сівби і механізація збирання бавовни.

бавовник - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Реком. зона
Дніпровський 5 З: 411
ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
2001 пряд. С
Підозерський 4 З, П: 411
ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
2007 пряд. С