Культура Буряк кормовий (особливості вирощування та зберігання)

буряк кормовий
буряк кормовий
Буряк кормовий Рис.1
Буряк кормовий Рис.2
Буряк кормовий Рис.3
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Основна культура: 

Кормові буряки - це дворічна культура. В перший рік утворюється масивний коренеплід, а на другий рік - квітконосні пагони, плоди і насіння.
Насіння кормових буряків починає проростати при температурі +5°C, але сходи при цьому з'являються на 20-й день. При температурі +10°C сходи з'являються на 10-12-й день.
Сходи кормових буряків переносять заморозки від 3 до 4 °C, а дорослі рослини -6 -7 °C. Викопаний і не вкритий коренеплід підмерзає при температурі -2 °C. Оптимальна температура для росту і розвитку +15..+23 °C.
Кормовий буряк - цінна кормова культура. Коренеплоди мають добрі смакові якості, легко засвоюються і добре поїдаються тваринами. Незважаючи на відносно невисокий вміст сухих речовин, в 1 ц коренеплодів міститься 12-15 кормових одиниць. У коренеплодах багато ферментів, вітамінів, макро- і мікроелеменетів. Це джерело легкоперетравних вуглеводів, вміст яких становить 9%, а коефіцієнт перетравності досягає 96-98%. Вміст протеїну невеликий - 1,1-1,5%. Згодовуються коренеплоди у свіжому вигляді.
Значну кормову цінність має гичка кормового буряка. її згодовують у свіжому вигляді і як силос. В 1 ц міститься 10 к.о. Урожай гички становить 20-30% від маси коренеплодів.
Кормовий буряк має агротехнічне значення. Під нього вносять високі норми добрив, поле очищається від бур'янів, це цінний попередник у сівозміні для наступних культур.
Урожайність коренеплодів висока - 600-800 ц/га, і може досягати 1000-1500 ц/га, за рахунок цього забезпечується більший збір сухих речовин з одиниці площі, порівняно з зерновими культурами.
Урожайність гички (100-300 ц/га) прирівнюється до збору середнього врожаю однорічних трав, причому без додаткових затрат.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Проростання насіння кормового буряка починається при температурі 3-4°С, а сходи здатні витримувати короткочасні приморозки до мінус 3-4°С. Дружні сходи з'являються лише при 12-15°С. Найбільш сприятлива температура для формування високого врожаю - 15-20°С. Восени ріст припиняється при зниженні середньодобової температури до б°С. Викопані коренеплоди пошкоджуються вже при температурі мінус 2°С і стають непридатними для зимового зберігання.
Буряк - вологолюбна культура. Особливо вимогливий до вологи під час проростання насіння, яке поглинає при набуханні 120-160% води від маси насінини. Найбільше води потребує в другій половині вегетації (липень-серпень), коли йде інтенсивний приріст біомаси. За посухостійкістю поступається буряку цукровому.
Найбільші врожаї коренеплодів формуються в умовах теплого сонячного літа. Культура довгого дня. Загущення рослин і погіршення умов освітлення приводить до зниження продуктивності посівів.
Буряк вимогливий до родючості грунту. Добре росте на чорноземах, дерново-підзолистих, сірих лісових суглинках з нейтральною реакцією. Непридатні для нього вогкі глинисті, дуже підзолисті грунти з високою кислотністю.

Попередники: 

Розміщують кормовий буряк після озимих зернових, кукурудзи, однорічних трав. Для зменшення затрат на перевезення при можливості висівають поблизу ферм у спеціальних прифермських чи кормових сівозмінах, Вирощують також в овочевих сівозмінах на заплавних землях, висіваючи після помідорів, огірків, капусти. На осушених землях буряк кормовий добре росте на достатньо розкладених торфовищах.

система удобрень: 

Врожайність кормового буряка, вибір схеми формування густоти посівів значною мірою залежить від якості насіння. Перед сівбою насіння калібрують, шліфують, дражують, протруюють, обробляють стимуляторами росту та мікроелементами. За допомогою калібрування насіння ділять на на дві фракції 3,5-4,5 мм та 4,5-5,5 мм. Насіння повинно мати чистоту не менше 97%, сходість не нижче 80%. Для підвищення енергії проростання насіння піддають повітряно-тепловій обробці, витримують його на відкритому повітрі 3-5 днів.

Для формування врожаю кормовий буряк потребує значно більшої кількості поживних речовин, ніж інші культури. Так, при врожайності 1000 ц/га з грунту виноситься 230-270 кг азоту, 120 кг фосфору, 250-350 кг калію, 200-250 кг кальцію.

Без органічних добрив одержати високий урожай важче. Вони покращують структуру грунту, рівномірно забезпечують елементами живлення впродовж вегетації, є джерелом мікроелементів. Найбільш ефективним є сумісне внесення гною і мінеральних добрив. Органічні добрива (40-60 т/га) вносять під зяблеву оранку.

Норма мінеральних добрив найбільше залежить від родючості грунту і рівня програмованого врожаю. Для одержання 700-800 ц/га коренеплодів необхідно внести 60 т/гa гною, 100-120 кг/га д.р. азоту, 60-80 кг/га д.р. фосфору та 140-180 кг/га калію. Фосфорні і калійні добрива вносять під оранку (крім 10-15 кг/га д.р. при сівбі). Для підживлення використовувати ці добрива недоцільно, оскільки переважають важкорозчинні види добрив. Азотні добрива (1/2-2/3 норми) вносять під весняну культивацію, а решту в в підживлення. Ефективним є підживлення складними добривами, зокрема нітроамофоскою.

Обробіток ґрунту: 

Основний обробіток грунту подібний до обробітку під цукровий буряк. Використовують поліпшений та напівпаровий варіанти. Завданням його є нагромадження та збереження в грунті вологи і поживних речовин, зменшення шкодочинного впливу бур'янів, шкідників та хвороб. Глибина оранки має становити 28-30 см. Якщо оранка мілка, коренеплоди не можуть проникнути в грунт, починають гілкуватися і призупиняються в рості. Ранньовесняний обробіток захищає від втоат нагромадженої в осінній і зимовий періоди вологи, вирівнює грунт, сприяє активному проростанню насіння бур'янів, що знаходяться у верхньому шарі грунту. Використовуються ті ж агрегати та знаряддя, що і при вирощуванні цукрового буряка.

Сівба: 

Сіють кормовий буряк сівалками ССТ-12Б, ССТ-12В з міжряддям 45 см. Крупне насіння можна висівати сівалками СПЧ-б, СПЧ-8 або овочевими. На торфових грунтах сіють з міжряддями 60 см. Глибина сівби при достатній вологості грунту глибина загортання насіння становить 2-3 см. В умовах посушливої весни глибину сівби збільшують до 3-4 см. За оптимальної вологості грунту глибина сівби насіння фракції 3,5-4,5 мм на 0,5-0,8 см менша, ніж для насіння фракції 4,5-5,5 мм. Швидкість руху агрегату при сівбі не повинна перевищувати 4,5 км/год. Норма висіву Норма висіву дуже залежить від якості насіння і може коливатись у значних межах - від 6 кг/га до 20 кг/га. її встановлюють з таким розрахунком, щоб до збирання густота стояння рослин становила 70-80 тис. рослин на 1 га. Найчастіше висівають 14-16 насінин на 1 м рядка. Після формування густоти на 1 м рядка залишають 4-5 рослин. Строк сівби Кормовий буряк сіють при температурі грунту 6-7°С на глибині 8-10 см, в першій-другій декадах квітня. У господарствах де вкрощують цукровий і кормовий буряк, кормовий сіють після завершення сівби цукрового або одночасно з ним у другій декаді квітня.

Догляд за посівами (культурою): 

Догляд за посівами включає досходове і післясходове суцільне розпушування грунту, мілке розпушування в міжряддях і захисних зонах рядків (шаровка), формування густоти посіву, розпушування в міжряддях з одночасним підживленням рослин, внесення гербіцидів, інсектицидів і фунгіцидів для захисту посівів від бур'янів, шкідників і хвороб.

Оптимальна густота рослин на період збирання 80-90 тис/га, на торфових грунтах -75-80, а на зрошуваних землях -90-100 тис/га.

Перше глибоке розпушування грунту в міжряддях поєднують з підживленням мінеральними добривами після формування густоти посіву. 

Збирання: 

Оптимальний строк збирання в Лісостепу і Поліссі настає в кінці вересня - на початку жовтня, у Степу - у другій половині жовтня. Найбільш поширеним способом збирання є роздільний. Для цього використовують бурякозбиральні комплекси.

Основний сорт: 
Центауер,Урсус, Урсус-полі, Центаур-полі.

Буряк кормовий - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Стійк. посухи Стійк. хвороб
Адра З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2001 корм Л 1200 ц/га
Бригадир З, ВППС: 971971 - Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ 2011 корм С до 1500 ц/га
Бурштин З, ВППС, ВП: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук 2015 корм С С: 88,6 ц/га
Л: 78,8 ц/га
П: 64,5 ц/га
Веселка З: 421421 - Інститут коренеплідних культур Української академії аграрних наук 2002 корм Л
Галицький З, ВППС, П: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук 2004 корм Л, П, С 1200 ц/га
Дарина З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2003 корм Л висока 800-900 ц/га
Дністер З, П: 330
ВППС, ВП: 1992330 - Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
2008 корм П
Жамон З, ВППС: 796796 - САС Флорімон Депре Вев є Фіс 2014 корм Л, С
Кацпер З, П: 991
ВППС: 1813991 - Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.
1813 - Малопольська Годовля Рослин Сп з.о.о.
2005 корм Л, П, С
Київський З, ВППС: 333, 345
П: 345, 736333 - Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук
345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"
1979 нц Л, П
Кракус З: 991
ВППС: 1813991 - Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.
1813 - Малопольська Годовля Рослин Сп з.о.о.
1999 корм С висока 1000-1211 ц/га висока
Львівський жовтий З, ВППС: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук 1977 корм Л, П, С
Маріша З, ВППС: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук 2014 корм Л, С
Ольжич З, ВППС, ВП: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2014 корм Л
Переможець З: 387
ВППС: 1943387 - Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук
1943 - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
1947 корм ср Л, П, С висока
Полтавський 71 З: 387
ВППС: 1943387 - Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук
1943 - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
1996 корм Л, П, С 639-789 ц/га
Полтавський білий З: 387
ВППС: 1943387 - Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук
1943 - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
1959 корм сс Л, П, С <=951 ц/га висока середня
Полтавський напівцукровий З: 387
ВППС: 1943387 - Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук
1943 - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
1985 нц Л, П
Рекорд-Полі З: 991
ВППС: 1813991 - Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.
1813 - Малопольська Годовля Рослин Сп з.о.о.
2000 корм Л, П, С
Ризон З, ВППС, ВП: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук 2015 корм С С: 107,2 ц/га
Л: 82,8 ц/га
П: 70,1 не відомо
6-8,3
Пропозиції
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано