Культура Гiрчиця сарептська озима (особливості вирощування та зберігання)

гiрчиця сиза
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Основна культура: 
Попередники: 

Кращими попередниками гірчиці сизої і білої є озимі зернові, зернобобові та просапні культури. Для запобігання ураження рослин шкідниками та хворобами, не слід сіяти гірчицю після інших культур родини капустяних.

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Для запобігання ураження рослин шкідниками та хворобами, не слід сіяти гірчицю після інших культур родини капустяних.

система удобрень: 

Гірчиця добре реагує на удобрення. Вона дуже чутлива до прямої дії мінеральних і післядії органічних добрив. Рекомендуються такі дози мінеральних добрив (в кг/га): N-30-35, Р205 -45-60, К20 -45-60.
Переважну кількість добрив вносять під зяблеву оранку. У рядки при сівбі вносять фосфорні добрива і дозі Р15-20.

Обробіток ґрунту: 

Для вирощування гірчиці застосовують поліпшений зяблевий обробіток. Чисті від бур'янів поля два рази лущать на 6 - 8 та 8 - 10 см і орють на 22-25 см. При наявності багаторічних бур'янів проводять пошаровий обробіток і оранку на 27-30 см. Ефективне снігозатримання. Навесні, при досягненні ґрунтом фізичної стиглості, поля боронують зубовими боронами для закриття вологи і проводять передпосівну культивацію на глибину 5 - 7 см з одночасним боронуванням і шлейфуванням.

Сівба: 

Кращим строком сівби гірчиці сизої вважають ранній, одночасно з ранніми зерновими культурами. Ранні посіви повніше використовують весняні запаси вологи, краще витримують посуху і менше пошкоджуються земляною блішкою.
Способи сівби.
Сіють гірчицю звичайним рядковим способом нормою висіву сизої гірчиці 10-12 кг/га. На забур'янених полях кращі результати забезпечує сівба широкорядним способом з міжряддям 45 см. Норма висіву при цьому зменшується: сарептської гірчиці до 6 - 8 к г / г а. Загортають насіння на легких та середніх ґрунтах на 4-5 см, на важких - на 3 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби проводять коткування ґрунту. Подальший догляд за посівами гірчиці включає досходове і післясходове боронування і 2-3 міжрядних розпушування міжрядь на широкорядних посівах. У період бутонізації - початку цвітіння проти різноманітних шкідників посіви обприскують інсектицидами.

Збирання: 

Збирають сизу гірчицю переважно роздільним способом, коли більшість стручків на рослинах набувають жовтого кольору, не допускаючи їх розтріскування. Гірчицю в валках підсушують і обмолочують зерновими комбайнами в ранкові, вечірні та нічні години. Відсортоване насіння гірчиці сизої і білої зберігають при вологості не більше 10%.

Технологія зберігання врожаю: 

Відсортоване насіння гірчиці сизої зберігають при вологості не більше 10%.

Основний сорт: 
Мрія, Тавричанка; білої: Кароліна, Підпечерецька, Талісман.

Гiрчиця сарептська озима - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Реком. зона Урож. Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. посухи
Аннушка З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн Л, П, С
Венера З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн Л, П, С
Мішутка З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України 2016
Новинка З, П: 329
ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2004 олн Л, П, С 2,4-2,8 тон/га
Романтика З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2005 олн Л, П, С
Серпанок З, ВППС, ВП: 19921992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 2018 Л, П, С 3.0 тон/га 8 8 7