Культура жито озиме (особливості вирощування та зберігання)

жито озиме
жито яре
жито яре
жито яре
жито яре
жито яре
жито
жито
жито
жито
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Жито озиме — це культура, яка вирощується людиною для отримання зерна на харчові та кормові цілі. Зерно жита використовується для виготовлення певних сортів хліба (український хліб має 20-80% жит­нього борошна), пива, віскі, горілки та інших продуктів, також часом споживається в їжу цільне зерно, приготовлене у вигляді каші. Продовольча цінність його ви­значається значним вмістом в зерні білків (12,8%) та вуглеводів (69,1%).

Попередники: 

Кращими для жита у відповідних зонах є ті самі попередники, що й для пшениці. Але якщо в господарстві вирощують пшеницю і жито, то найкращі з них відводять під пшеницю, бо після гірших попередників жито менше знижу врожайність, ніж пшениця. Жито менше реагує на повторні посіви, ніж пшениця. Тому на піщаних грунтах Полісся іноді доводиться висівати почергово люпин і жито.

система удобрень: 

Жито добре реагує на органічні, сидеральні та мінеральні добрива. На підзолистих грунтах під основний обробіток грунту потрібно вносити по 30-40т, на сірих лісових - по 20-25т/га гною або гнойових компостів. У районах достатнього зволоження на грунтах низької родючості доцільно висівати післяукісно люпин або капустяні культури на зелене добриво.

Мінеральні добрива розраховують на плановану урожайність, як і під пшеницю. Система їх використання така: фосфорні і калійні добрива вносять під основний обробіток грунту, залишаючи лише Р10-15 для внесення в рядки під час сівби. На бідних грунтах під передпосівну культивацію вносять по 30кг азоту. Останню розрахункову дозу азоту використовують у першому (якщо доза не перевищує 60кг/га), або у першому і другому підживленнях (на початку відростання рослин весною і на початку виходу рослину в трубку).

Обробіток ґрунту: 

Основними завданнями обробітку грунту під жито є збереження вологи, боротьба з бур`янами, нагромадження елементів живлення. В однакових грунтово-кліматичних умовах після однакових попередників він нічим не відрізняється від обробітку під озиму пшеницю. Слід мати на увазі, що основні посіви жита зосереджені в Поліссі, де грунти мають неглибокий гумусовий шар. Тому тут оранку слід проводити на глибину від 16 до 22см. На піщаних чистих від бур`янів грунтах після люпину, льону і інших попередників не слід орати, а треба проводити поверхневий обробіток дисковими лущильниками, залишаючи на поверхні стерню попередньої культури.

Сівба: 

Вирощувати слід рекомендовані для зони сорти. Їх зараз зареєстровано в Україні більше 20. Це такі як: Інтенсивне 95 (П), Богуславка (СЛП), Боротьба (СЛП), Верхняцьке 94 (Л), Воля (П), Київське 86 (Л), Київське 90 (ЛП), Київське 93 (Л), Ніка (П), Паллада (ЛП), Нива (СЛ), Харківське під номерами 55(СП), 78 (СЛП), 88(СЛ), 95 (С), 98 (СЛП). З тетраплойдних сортів рекомендовані Верасень (ЛП), Древлянскоє (ЛП), Пуховчанка (ЛП).

Для товарних посівів краще використовувати насіння категорії рН-1-3, яке має чистоту не нижчу 98% і лабораторну схожість не нижче 90%. Насіння повинно бути добре відсортованим, вирівняним, ваговитим. Для боротьби з видами сажки, кореневими гнилями, пліснявінням насіння його слід протруїти за методом інкрустування (див."Озима пшениця"). При наявності грунтових шкідників - до інкрустуючої суміші додати інсектицид.Свіжозібране насіння перед протруюванням слід прогріти 3-4 дні проти сонця. Протруйники ті самі, що й для озимої пшениці.

Строки сівби жита співпадають із строками сівби пшениці у відповідних умовах, але слід мати на увазі, що весною жито кущиться коротший період, тому основне кущення повинно пройти восени. Разом з тим ранні посіви пошкоджуються шкідниками, переростають (особливо тетраплоїдні сорти) і піддаються сильніше, ніж пшениця, випріванню. Оптимальні строки сівби в Поліссі 1-25 вересня , в Лісостепу - 5-25 вересня.

Норми висіву насіння диплоїдних сортів в Поліссі - 5-6, в Лісостепу - 5-5.5, а тетраплоїдних - відповідно 5-5.5, 4.5-5 млн. схожих насінин на 1га. Після кращих попередників, на чистих полях, родючих грунтах, за ранніх строків сівби, при внесенні високих доз добрив рекомендовану норму слід зменшувати на 10-12%, в протилежних випадках - на стільки ж збільшувати.

Сівбу проводять зерновими сівалками звичайним рядковим способом на глибину 4-5см. На легких грунтах та при дефіциті вологи в грунті - на 5-6, а на важких грунтах та за гарантованого зволоження грунту - на 2-3см.

Догляд за посівами (культурою): 

Фаза сходів. Сходи озимої іржі зазвичай з'являються через 5 - 6 днів після посіву. Нирка, зростаючи, утворює так звану пір'їнку. Це - колеоптиль, усередині якого приховані зародкові листочки і конус наростання. Вихід першого зеленого листа вважається появою сходів. Підвищена температура сприяють появі над грунтом листа навіть раніше, ніж колеоптиль. При зниженій температурі лист і колеоптиль ростуть одночасно.

Кущення іржи. Це біологічний процес має дуже важливе значення в житті рослин, оскільки у фазу кущення у рослин утворюється втечі і стеблове коріння, тобто закладаються органи, що визначає урожай.

Фаза виходу в трубку. Витягування першої міжвузловини на 5 - 6 см і появи нижнього стеблового вузла на поверхні гранту прийнято вважати фазою виходу в трубку. З цієї миті починаються швидке зростання стебел і розвиток колоса, ув'язненого усередині трубки листових піхв. В цей час закінчується утворення основної маси листя.

Фаза колошенія характеризується висуненням колоса з піхв листя. Часом колошенія вважають момент, коли колос настільки висувався, що видно місце прикріплення суцвіття до стебла. При колошенії листя розсується унаслідок витягування междоузлій.

Час колошенія іржі залежить від умов середовища. У південних районах ця фаза розвитку починається раніше, ніж на півночі.

Цвітіння. До виходу тичинок з квітки зовнішня луска щільно прилягає до внутрішньої. При цьому викидаються тичинки і назовні виходить перисте рильце товкача. Цвітіння починається з квіток середньої частини колоса. Пилок, перенесений вітром на рильці іншої квітки, проростає, проникає через товкач і зливається з яйцеклітиною. На рильці своєї квітки пилок зазвичай погано проростає, і запліднення не відбувається.

Дозрівання. Оскільки колошенія відбувається не одночасно, те зерно від різних втеч формується за різних погодних умов. Розрізняються три фази дозрівання зерна - молочну, воскову і повну.

Збирання: 

Способи прибирання. В даний час озиме жито прибирають роздільним способом і прямим комбайнуванням. Основним способом слід рахувати роздільне прибирання. Вона дозволяє на п'ять - вісім днів раніше приступити до скошування в порівнянні з прямим комбайнуванням, а це зменшує час перебування іржи на кореню і значно ослабляє напруженість робіт.

У разі прямого комбайнування засмічених або таких, що нерівномірно дозрівають посів молотарка комбайна не справляється з обробкою вологого оберемка; очищення працюють незадовільно; неминучі великі втрати зерна; продуктивність комбайна низька, а витрата палива велика; у бункер потрапляє вологе зерно, на сушку і підробку якого витрачається багато сил і засобів.

Технологія зберігання врожаю: 

Роздільне прибирання засмічених і нерівномірно дозріваючих посівів набагато скорочує втрати. Вона дає можливість отримувати суху солому, яка добре зберігає свої кормові достоїнства і придатна до тривалого зберігання; дозволяє відразу ж услід за прибиранням сволакивать її з полів і заскиртувати, що забезпечує своєчасне проведення обробки грунту.

Основний сорт: 
Харківська 60, Слобожанець

жито озиме - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Рослина: жито посівне
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Інтенсивне 95 З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
1999 зерн сс П висока
Інтенсивне 99 З, П: 345
ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2002 зерн сс Л, П висока висока висока середня
Ірина З, П: 307
ВППС, ВП: 1935307 - Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1935 - Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України
2004 зерн сс Л, П 54,4-89,8 висока висока висока висока
Аскарі З, ВППС, ВП: 926, 1370926 - Заатен-Уніон ГмбХ
1370 - ТОВ "Стіомі -Холдінг"
2010 зерн сс Л, П
Богуславка З, ВППС: 355, 430, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1995 зерн сс Л, П, С 5 5 5 5 5 5
Боротьба З: 429
ВППС: 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
1993 зерн сс Л, П, С 57-62 ц/га висока середня середня середня
Бразетто З, ВППС: 824824 - КВС Лохов ГмбХ 2013 зерн сс Л, П
Велитень З, ВППС, П: 422422 - Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук 2005 зерн сс Л, П, С
Воля З, ВППС: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1996 зерн сс П 5 5 5 5 5 5
Гуттіно З, ВППС: 824824 - КВС Лохов ГмбХ 2013 зерн сс Л, П
Данковський діамант З, ВППС: 11051105 - ДАНКО Годовла Рослін Сп. з.о.о. 2012 зерн сс Л, П
Дозор З, ВППС, ВП, П: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2005 зерн сс Л, П до 72,5 ц/га до 9 (висока) середня до 7 (середня) до 8 (середня) низька
Древлянське З, ВППС: 808808 - Інститут оздоровлення і відродження народів України 1997 зерн сс Л, П
Жатва З, ВППС, ВП: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2013 зерн сс Л, П
Забава З, ВППС, ВП: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2010 зерн сс Л, П
ЗУ Бендікс З, ВППС: 19001900 - Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ 2018 зерн, зерн Л, П 63.9-67.5 ц/га 8-9 8 7 8
ЗУ Драйв З, ВППС, ВП: 19001900 - Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ 2016 зерн сс Л, П, С С: 64,8 ц/га
Л: 60 ц/га
П: 51,5 ц/га
8,1-8,8 7,3-7,6 8,1-9 7,4-9
ЗУ Коссані З, ВППС: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ 2018 зерн сс Л, П, С 59.2-78.8 ц/га 8.4-9.0 8.7-9.0 8.4-9.0 8.6-9.0
ЗУ Мефісто З, ВППС, ВП: 19001900 - Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ 2016 зерн сс Л, П, С С: 72,6 ц/га
Л: 57,6 ц/га
П: 55,5 ц/га
7,5 8,3-8,8 7,1-8,6 8,1-9 8,1-9
ЗУ Незрі З, ВППС: 19001900 - Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ 2018 зерн, зерн Л, П 62.9-63.0 ц/га 8 8 8 8
Пропозиції
5500 грн/т
м. Київ
Власник: ООО «Свидар»
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Перша
  • Тип продукції: Посівна/посадкова
7500 грн/т
м. Київ
Власник: ООО «Свидар»
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Перша
  • Тип продукції: Посівна/посадкова
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано