Культура кунжут (особливості вирощування та зберігання)

кунжут
кунжут
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Насіння кунжуту містить 50-65 % слаб-ковисихаючої олії (йодне число 103- 112), 16-22 % білка і 13- 19 % вуглеводів. Кунжутова (сезамова) олія, отримана холодним пресу­ванням, за смаковими якостями належить до кращих харчових олій і прирівнюється до прованської. Її використовують у харчуванні, кондитерській, консервній та інших галузях харчової промисловості, а також у парфумерії, медицині. Олія, отримана гарячим пресуван­ням, використовується як технічна — у миловарній промисловості, як мастило для виготовлення копіювального паперу. При спалю­ванні кунжутової олії утворюється сажа, з якої виготовляють висо­коякісну туш.

Насіння кунжуту є сировиною для виготовлення тахінової халви, кондитерських виробів; піджареним насінням посипають хлібні ви­роби (булки, бублики). Макуха кунжуту, яка містить до 40 % білка, використовується в кондитерській, хлібопекарській промисловості (при виготовленні халви, кондитерського борошна, цукерок), а також для годівлі худоби. У квітках і вегетативній масі кунжуту є арома­тичні речовини, які ціняться в парфумерії при виготовленні духів.

Попередники: 

Кунжут висівають після озимих, виро­щених на удобреному пару, або після просапних культур.

система удобрень: 

При сівбі кунжуту після удобрених озимих під зяблеву оранку вносять фосфорні й калійні добрива (по 60 — 90 кг/га д. р.), а навесні під культивацію азотні (N60-90).

Обробіток ґрунту: 

Обробіток ґрунту під його посіви нічим не відрізняється від обро­бітку під інші технічні культури.

Сівба: 

До сівби приступають у період стійкого потепління, коли серед­ньодобова температура ґрунту на глибині 10 см досягне 15 — 18 °С. Граничним строком сівби на півдні України є кінець першої декади травня. Спосіб сівби широкорядний з міжряддям 60 або 70 см. Нор­ма висіву 6 — 8 кг/га, глибина загортання насіння 2 — 3 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби поле коткують кільчастими котками. При утворенні ґрунтової кірки її знищують до появи сходів боронами та ротаційними мотиками. Протягом вегетації проводять 2 — 3 міжрядні розпушування на глибину: перше 5 — 6 см, наступні 6 — 8 і 8 — 10 см. Це різко зменшує фізичне випаровування вологи з ґрунту.

В умовах зрошення посіви кунжуту поливають у критичні періо­ди — після з'явлення повних сходів, на початку бутонізації, в період цвітіння та на початку достигання. Норма поливу 350 — 400 м3/га води.

Збирання: 

Збирання сортів, у яких коробочки розтріскуються, проводять роздільним способом. До скошування приступають при побурінні нижніх коробочок (до їх розкривання), коли насіння в них набуде нормального забарвлення. Для збирання використовують кунжуто-збиральну машину, котра зрізає рослини і зв'язує їх у снопи, які вручну складають у суслони. Сорти, в яких коробочки розтріскують­ся, збирають прямим комбайнуванням. Вологість насіння при збері­ганні не повинна перевищувати 9 %.

кунжут - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Реком. зона Урож. Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Ілона З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн С
Боярин З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн С
Гусар З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн С
Кадет З, П: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2006 олн С
Надія З, П: 329
ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2001 олн Л, С 10-11 ц/га низька середня середня низька висока