Культура люпин на силос (особливості вирощування та зберігання)

люпин жовтий
люпин жовтий
люпин жовтий
люпин жовтий
люпин жовтий
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Стебло прямостояче, округле, вкрите волосками; гілкується переважно в нижній частині.
Листки пальчасті, складаються з 5-9 видовженооберненояйце-подібних листочків, розміщених на довгих опушених черешках. Листочки з верхнього боку вкриті рідкими волосками, з нижнього - густими, притисненими до пластинки.

Квітки жовті, з приємним ароматом, який має резеда, зібрані в мутовчасту китицю. Мутовок (напівкілець) в китиці 6-9, у кожній з яких міститься у середньому 5 квіток. Рослина здебільшого перехреснозапильна.

Боби сплюснуті, завдовжки 4-6 см і завширшки 1,1- 1,3 см, вкриті густим опушенням, при достиганні буріють, стають шкірястими, розтріскуються, містять 3-7 насінин.

Насіння округлониркоподібне, завдовжки 7-8 мм, біле або з цятками на світлому фоні. На кожному боці насіння з цятками добре помітна світла дуга. Маса 1000 насінин - 100-155 г.

Попередники: 

Після просапних культур.

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Люпин кормовий - гарний попередник для багатьох культур.

система удобрень: 

юпин кормовий добре відзивається на внесення органічних і мінеральних добрив, особливо фосфорних. Фосфорно-калійні добрива підвищують урожай насінь на 40% і більше, збільшуючи в той же час зміст у зерні протеїну. Перед посівом насіння заражають люпиновим нітрагіном.

Обробіток ґрунту: 

Обробка ґрунту під люпин кормовий - лущення стерні, зяблева оранка, раннє весняне боронування, передпосівна культивація.

Сівба: 

Люпин висівають на корм через 10-15 днів після початку польових робіт, звичайно суцільним рядовим способом, а при культурі на насіння - широкорядним способом (60 см) одночасно з ранніми зерновими культурами. Норма висіву насіння на зелений корм 180-200 кг на 1 га; при посіві на насіння широкорядним способом її зменшують на 30-35%. Глибина закладення насінь на легких ґрунтах 3-4 см, на глинистих - 2-3 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Протягом літа бур'яни в посівах люпину просапують не менш двох разів.

Збирання: 

Косять у фазі молочної спілості зерна і відвозять до споруд де його і зберігають.

Технологія зберігання врожаю: 

Зберігають в спорудах, щільно утрамбованими та накриті плівкою на яку нагортають грунт.

Основний сорт: 
Промінь,Обрій,Бурштин.