Культура просо (особливості вирощування та зберігання)

просо
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Рід проса Рапісит L. багатий видовим складом - об'єднує близько 400 видів (Жуковський П.М.) одно- і багаторічних трав'янистих рослин, має поліплоідний ряд (2n-18, 36, 54, 72).
У нашій країні в землеробстві переважно поширені два види - просо звичайне, або посівне (Р. miliaceum L.) , та просо головчасте (Setaria italica L.), зрідка трапляються як кормові культури африканське (негритянське) просо (Pennisetum glaucum L.) та пайза (Echinochloa frumentaceae).
Просо звичайне - однорічна яра трав'яниста рослина.

Попередники: 

Просо вимогливе до попередників, бо від сходів до кущення росте повільно і пригнічується бур'янами. В цей період низька активність кореневої системи, тому під посіви проса потрібно відводити родючі чисті від бур'янів поля . Кращі попередники - зернові бобові, удобрені картопля, цукрові буряки, багаторічні трави, баштанні культури, а в зонах де немає кукурудзяного стеблового метелика - і кукурудза. Погані для нього попередники - просо, сорго, соняшник, ярий ячмінь, суданська трава.

система удобрень: 

Просо добре відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив. Але органічні добрива доцільно вносити під попередник, щоб уникнути додаткового забур`янення. Норми мінеральних добрив розраховують балансовим методом або користуються рекомендованими і поправочними коефіцієнтами на забезпечення грунту елементами живлення. Середніми нормами мінеральних добрив є N40-60Р40-70К40-70. Всю кількість фосфорно-калійних добрив краще вносити восени під основний обробіток грунту, а азотні - під культивацію весною, за винятком N10Р10К10, які вносять під час сівби в рядки.

Обробіток ґрунту: 

Обробіток грунту повинен бути спрямований на очищення поля від бур'янів. Для цього після культур, які збирають рано, застосовують напівпаровий або поліпшений зяблевий обробіток, а після пізніх культур - звичайний зяблевий обробіток. Після збирання ранніх культур відразу проводять лущення стерні на глибину 6-8см дисковими лущильниками ЛДГ10,ЛДГ15,ЛДГ20, після проростання бур'янів - оранку на глибину 20-22 см. Далі по мірі потреби поле слід боронувати та культивувати по мірі з'явлення сходів бур'янів. При багаторічному типі забур`янення після збирання попередника поле лущать дисковими лущильниками на глибину 6-8см, після проростання бур`янів, через 12-14днів, поле лущать лемішними лущильниками на глибину 12-14см, а потім, коли проростуть бур`яни - проводять зяблеву оранку на глибину 20-22см.
Добрі результати дає пошаровий плоскорізний обробіток грунту: на полях забур`янених багаторічними коренепаростковими бур`янами після збирання попередника поле розпушують плоскорізом на глибину 10-12см. Після проростання бур`янів поле другий вдруге розпушують плоскорізом на глибину 14-16см, а втретє - у жовтні, на глибину 23-25см. Поля після просапних (картоплі, буряків) обробляють з допомогою дискових знарядь та культиваторами з одночасним боронуванням.
Весняний обробіток починають з ранньовесняного боронування і шлейфування. Потім проводять 2-3 культивації, останню з яких на глибину загортання насіння. На пухких грунтах, щоб уникнути надмірно глибокого загортання насіння, перед сівбою поле коткують.

Сівба: 

Для вирощування беруть сорти, які відповідають цілі вирощування і рекомендовані для грунтово-кліматичної зони: зернові сорти-Веселоподіляське 16(СЛП), Веселоподолянське 632 (С), Лілове (ЛП), Харківське 86 (Л); ціні сорти - Веселоподолянське 176 (П), Київське 87 (Л), Миронівське 51 (СЛП), Миронівське 94 (ЛП), Сонячне (Л), Старт (С), Сяйво (СЛП), Харківське31 (СЛ), Харківське 57 (СЛП).
Насіння повинно бути не нижче категорії рН-1-3, добре очищеним і відсортованим, з лабораторною схожістю не нижче 92% і чистотою не нижче 98%.
Не пізніше як за 3-5 днів (а краще за 1-2 місяці) до сівби насіння протруюють проти сажки, кореневих гнилей, пліснявіння за методом інкрустування бенлатом (2кг/т),вітаваксом (2кг/т), фенорамом (2кг/т), фундазолом (2кг/т) або іншими протруйником.
Сіяти просо потрібно тоді, коли грунт на глибині 10см прогріється до 10-12°C і зникне загроза заморозків: в Степу це в середині квітня, Лісостепу - першій декаді травня, в Поліссі - в середині травня. На засмічених бур`янами полях та в регіонах недостатнього вологозабезпечення висівають широкорядним (45см) або стрічковим способом (45+15); за доброго вологозабезпечення на чистих полях - звичайним або вузькорядним способом сівалками СЗ-3.6, СЗ-5.4, СЗТ-3.6, СЗЛ-3.6, СЗП-3.6, СЗС-2, широкорядні посіви - сівалками буряковими ССТ-12А з пристроєм СТЯ-23.000.
Глибина сівби за доброго вологозабезпечення на легких грунтах- 5-6см,середніх-4-5,важких-3-4см.Принедостатньому вологозабезпеченні глибину збільшують на 1-2см.
Польова схожість насіння у проса нижча, ніж у інших культур і часто не перевищує 70-75%. Тому застосовують порівняно високі норми висіву насіння. При звичайному рядковому способі сівби у Степу - 3-3.5млн, (20-22кг/га), Лісостепу - 3.5-4.5 (24-30кг/га), в Поліссі - 4.5-5млн схожих насінин на 1га (30-34кг/га). При широкорядній сівбі норми висіву зменшують на 0.5-0.7млн/га.

Догляд за посівами (культурою): 

Вслід за сівбою проводять коткування котками ЗККШ-6. Для знищення бур`янів у стадії білої ниточки, за 2-5 дні до з`явлення сходів проса посіви боронують легкими або середніми боронами (ЗПБ-0.6А, БЗСС-1.0) поперек сівби при швидкості 5-6км/год. Пізніше, у фазі кущення, при сильній забур`яненості можна використати гербіциди: агрітокс (0.7-1.5л/га), базагран(2-4л/га), баззагран новий (2-4л/га), 2М-4Х (0.5-1.1л/га) або інші.
На широкорядних посівах перший міжрядний обробіток проводять у фазі 3-4 листків культиваторами УСМК-5.4,обладнаними плоскорізними лапами-бритвами на глибину 4-5см; друге -у фазі кущення тим же агрегатом із стрілчастими та долотоподібними лапами на глибину 5-6см ( при потребі з одночасним підживленням азотними добривами). Якщо є потреба, третє розпушування міжрядь виконують на таку ж глибину в середині фази стеблування.
Під час вегетації на просі можуть проявлятись такі хвороби як бактеріоз, пирикуляріоз, гельмінтоспоріоз, склероспороз. Найбільш шкодочинні шкідники - просяний комарик, який від яйця до дорослої стадії розвивається у квітках проса, хлібна смугаста блоха, стебловий кукурудзяний метелик, дротяники, підгризаючі совки.
Обробку фунгіцидами та інсектицидами слід проводити лише при прогнозуванні інтенсивності їх розвитку вище економічної межі шкодочинності.

Збирання: 

На час збирання солома проса сира, або й зелена. Тому збирати просо треба роздільним способом, коли у більшості волотей достигне 80% зернівок. Скошене у валки просо обмолочують, коли вологість зерна зменшиться до 15-16% і достатньо підсохне солома. Обмолот треба проводити добре відрегульованими комбайнами і не допускати обрушування зерна.

просо - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Якість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Аскольдо З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук 2011 зерн, x сс Л, П, С
Біла альтанка З, ВППС, ВП: 386386 - Полтавська державна аграрна академія 2012 зерн, x сс Л, С до 30ц/га
Богатирське З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 2017 зерн С С: 25,5 ц/га
Л: 23,3 ц/га
П: 22,7 ц/га
7,7-8,5 7,7-8,7 7,7-8,5
Вітрило З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2008 зерн, x рс С 55-65 ц/га середня середня середня середня
Веселка З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2018 зерн Л, С 19.3-31.6 ц/га 7.5-8.6 8.3-9.0 8.0-9.0
Веселоподільське 16 З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук 2000 зерн, x сп Л, П, С висока середня висока висока
Денвікське З, ВППС, П: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук 2006 зерн, x сп П 50-60 ц/га середня висока середня
Заповітне З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2014 зерн, x рс Л
Золотисте З, П: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук 2003 зерн ср Л 28,9-41,4 ц/га цін середня середня висока середня
Золушка З, ВППС, ВП, П: 386386 - Полтавська державна аграрна академія 2006 зерн рс Л, П до 34,1 ц/га цін середня висока висока висока
Київське 87 З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
1991 зерн ср Л, П, С цін
Київське 96 З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
1999 зерн рс Л 34-36 ц/га цін середня середня середня середня
Козацьке З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2010 зерн, x сс Л, П, С висока висока висока
Константинівське З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2006 зерн ср С 23-33 ц/га цін середня середня середня середня
Лана З, ВППС, П: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук 2006 зерн, x сс Л 43,2-69,2 ц/га цін середня висока середня середня
Миронівське 51 З, ВППС, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 1978 зерн сп Л, П, С 46-62 ц/га цін середня висока середня
Незалежне З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 2016 x П, С С: 29,9 ц/га
Л: 31,3 ц/га
П: 30,3 ц/га
8,3-8,9 7,7-8,8 8,0-8,7
Новокиївське 01 З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2004 зерн сс Л, П 30-35 ц/га середня середня середня висока
Олітан З, ВППС, П: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук 2008 зерн, x сс Л, С 35-35,1 ц/га цін середня середня низька середня
Омріяне З, П: 345
ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2005 зерн ср Л, П, С цін
Пропозиції
15 грн/кг
с. Старе, Київська область
 • Тип: зерно
 • Репродукція посадкового матеріалу: Еліта
 • Клас насіння: Перший
 • Категорія насіння: Перша
 • Фракція насіння: Екстра Плюс
15 грн/кг
с. Старе, Київська область
 • Тип: зерно
 • Репродукція посадкового матеріалу: Еліта
 • Клас насіння: Перший
 • Категорія насіння: Перша
 • Фракція насіння: Екстра Плюс
25000 грн/шт
м. Полтава
 • Тип: насіння
 • Репродукція посадкового матеріалу: Еліта
 • Фракція насіння: Екстра
20000 грн/т
м. Полтава
 • Тип: насіння
 • Репродукція посадкового матеріалу: Перша
 • Фракція насіння: Стандарт
20000 грн/т
м. Полтава
 • Тип: насіння
 • Репродукція посадкового матеріалу: Перша
 • Фракція насіння: Стандарт
25000 грн/шт
м. Полтава
 • Тип: насіння
 • Репродукція посадкового матеріалу: Еліта
 • Фракція насіння: Екстра