Культура пшениця яра (особливості вирощування та зберігання)

пшениця озима
пшениця
Особливості вирощування
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Основна культура: 
Попередники: 

Яра пшениця - одна з найвибагливіших серед зернових культур до попередників. Її не можна розміщати на неокультурених площах, після зернових злакових, крім кукурудзи. Кращими попередниками є зайняті пари , зернові бобові культури, багаторічні трави, удобрені картопля, кукурудза, цукрові і кормові буряки, баштанні культури, а також льон, люпин, гречка. В посушливих районах - чисті пари.
Кращим при вирощувані пшениці є напівпаровий обробіток грунту. Після збирання попередника поле лущать на глибину 6-8см і боронують. Коли з`являються сходи бур`янів (через 10-12 днів), проводять ранню зяблеву оранку на глибину 23-25 см (на дерново-підзолистих грунтах - на глибину орного шару). Поле після цього слід підтримувати у чистому стані системою культивацій та боронувань.
Якщо поле засмічене багаторічними бур`янами, - слід застосовувати поліпшений зяблевий обробіток. Через 10-12 днів після першого лущення провести друге. Якщо переважають кореневищні бур`яни, - лущення провести дисковими лущильниками на глибину 10-12 см, а якщо коренепаросткові - лемішними лущильниками на глибину до 14-16см. Через 12-14 днів після другого лущення, коли з`являються сходи багаторічних бур`янів, проводять зяблеву оранку на глибину орного шару, а на чорноземних грунтах - на 25-27см. До зими зяб боронують і культивують по мірі з`явлення сходів бур`янів і грунтової кірки. На важких грунтах перед входом в зиму бажано провести глибоке безполицеве рихлення або щілювання.
Після збирання кукурудзи проводять дискування в два сліди, а зяблеву оранку - на глибину 23-25см без розриву в часі між дискуванням і оранкою. Після картоплі і буряків орють без попереднього лущення, або обробляють поле лише плоскорізними знаряддями.
В Степу на грунтах середнього і легкого механічного складу восени основний обробіток грунту проводять на глибину 10-14см культиваторами- плоскорізами КПШ-5, КПШ-9,ОПТ-2-5, КТС-10-02, КТС-10-01 або іншими. На важких солонцюватих - до 27см. Потім поле обробляють на глибину 4-6см голчастими знаряддями БИГ-3, БМШ-15, БМШ-20.
Весною проводять закриття вологи і вирівнювання грунту зубовими боронами і шлейфами в 1-2 сліди. Через 3-4 дні проводять культивацію в 1-2 сліди на глибину 6-8см, а на важких грунтах - на 10-12см культиваторами КПС-4, КПШ-8 З боронуванням. В посушливих умовах і на легких грунтах передпосівну культивацію виконують на глибину загортання насіння, щоб насіння під час сівби лягло на ущільнене ложе.
Якщо є комбіновані агрегати, то краще після ранньовесняного боронування провести передпосівну культивацію агрегатами РВК- 3.6; РВК-5.4, ВИП-5.6 або іншими. Описана технологія підготовки грунту застосовується і для інших ранніх ярих зернових культур: вівса, ячменю, жита, гороху.

система удобрень: 

Яра пшениця добре використовує післядію органічних добрив, внесених під попередні культури, та мінеральні добрива, внесені безпосередньо під неї. Норми добрив розраховують балансовим методом (див. "Озима пшениця") Середні дози мінеральних добрив - N60Р60К60. Вони залежать від родючості грунту, попередника, сорту і т. п.
Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток грунту або, якщо доза не перевищує Р60К60 - під весняну культивацію. Азотні добрива, якщо норма не перевищує N40-50 - вносять під передпосівну культивацію, якщо норма більша -- частину азоту вносять у підживлення в період кущення - початок трубкування. В рядки під час сівби вносять по 50 кг гранульованого суперфосфату або нітрофоски.

Сівба: 

Слід мати на увазі, що польова схожість її насіння частіше не перевищує 75%. Тому потрібно дуже ретельно готувати насіння до сівби.
Для товарних посівів краще використовувати насіння категорії рН-1-3, із схожістю у м`якої пшениці не нижче 92% і частотою не нижче 98%, у твердої - відповідно - не нижче 87 і 98%.
Після зимового періоду зберігання насіння потрібно провести повітряно- теплове обігрівання при температурі 38-40°C протягом 2-3 годин, або зробити протягом 3-4 днів сонячне обігрівання. Не пізніше як за 3-5 днів до сівби насіння протруюють за методом інкрустування для захисту від пліснявіння, твердої і летючої сажки, гельмінтоспоріозної і фузаріозної кореневих гнилей, борошнистої роси одним із таких протруйників: байтан універсал (2кг/т), бенлат (2-3кг/т), берет (3л/т), вінцит (2л/т), вітавакс (2-3кг/т), дерозал (1.5л/т), дивідент (2 л/т), колфуго (2-3 л/т), сумі-8 (1.5-2кг/т), фенорам-супер (2 кг/т), фундазол (2-3кг/т).
Сіяти пшеницю треба першою (одночасно з ярим житом) серед ранніх ярих хлібів, в перші дні початку польових робіт, як тільки грунт досягне фізичної стиглості і стане добре оброблятись. Запізнення із сівбою на 10 днів може призвести до зниження урожайності на 20-25%.
Сіють пшеницю звичайним рядковим або вузькорядним способом зерновими сівалками СЗ-3.6: СЗТ-3.6, СЗУ-3.6, СЗП-3.6, СЗ-5.4 та іншими. В регіонах вітрової ерозії - стерньовими сівалками СЗС-9, СЗС-2.1. При сівбі вузькорядним та перехресним способами норму висіву збільшують на 10-15%. Норми висіву збільшують також на забур'янених поля, на бідних грунтах і в районах достатнього вологозабезпечення. Середні норми висіву в Поліссі 5,5-6,0 млн., в Лісостепу - 5-5.5, в Степу -4.5-5млн. схожих насінин на 1 га. Глибина сівби - 4-5см. В посушливих умовах та на легких грунтах - 6-7см.

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби поле боронують легкими або середніми боронами, а за недостатнього зволоження коткують кільчасто-шпоровими котками і боронують.
Якщо після сівби випадають інтенсивні дощі і з`являється щільна грунтова кірка, то її потрібно зруйнувати боронуванням впоперек сівби легкими боронами, або ротаційними знаряддями. Якщо проростки пшениці вже на глибині 2-3см від поверхні грунту, а глибина сівби не перевищує 4см., боронувати слід ротаційними мотиками. Якщо кірка утворюється після з'явлення сходів, то з метою її руйнування та боротьби з бур`янами, боронування проводять після сходів під час кущення.
Якщо забур`янення сильне, тоді у фазі кущення застосовують гербіциди, враховуючи видовий склад переважаючих бур'янів і їх шкодочинність. Для цього є великий сортимент гербіцидів, наприклад: агрітокс (1-1.5л/га), базагран, базагран М, базагран новий (2-4л/га), банвел (0.15-0.5 л/га), гранстар (15г/га), 2.4Д амінна сіль(0.7-1.2 л/га), 2М-4Х (0.9-1.5л/га), дезормон (0.8-1.4л/га), діален (1.9-2.5л/га), парднер (1-1.5л/га), пума супер (1л/га) або інші.
На початку з`явлення сходів шляхом крайових обприскувань, а через 5-7 днів при заселенні посіву гесенською, шведською, опомізою, злаковою мухами, цикадками та іншими шкідниками вище межі економічної шкодочинності слід провести суцільне обприскування посіву,використовуючи один із інсектицидів, враховуючи вид і шкодочинність шкідників: (актелік (1л/га), базудин (1.5-1.8л/га), БІ-58 новий (1.5л/га), бульдок (0.25л/га), волатон (1л/га), децис (0.2-0.3л/га ), діазинон (1.5-1.8л/га), золон (1.5-2.0л/га),карате (0.15-0.20л/га), кінмікс (0.2-0.3л/га), лебайцид (0.5-0.6л/га),нурел Д (0.75-1.0л/га), сумітіон (0.6-1.0л/га), фастак (0.1- 0.15л/га), ф`юрі (0.07л/га ).Обприскування проводять по мірі потреби при заселенні посівів шкідниками вище межі економічної шкодочинності. В південних лісостепових регіонах та в Степу під особливим контролем слід тримати розвиток шкідливої черепашки. При чисельності клопів на початку фази кущення 0.5-1 екземпляр на 1 м.кв. , в період від цвітіння до кінця наливу зерна - личинок ( 2личинки на 1м?), посіви обов`язково слід обробляти одним із інсектицидів для збереження якості зерна.
Яра пшениця під час вегетації уражується такими хворобами як стеблова іржа, бура лосткова іржа, борошниста роса, гельмінтоспоріоз, гельмінтоспоріозна і інші кореневі гнилі, фузаріоз, септоріоз, оливкова плісень, бактеріози та інші. При появі ознак захворювання посіви обприскують розчином фунгіциду: альто (0.15-0.20), арчер (0.8-1 л/га), байлетон (0.5-0.6 кг/га), бампер (0.5 л/га), бенлат (0.6- 0.8 кг/га), дерозал (0.5 л/га), імпакт (1.0 л/га), каліксин (0.5-0.75 л/га), корбель (0.5-1.0 л/га), міраж (1л/га), райдер (0.8-1.0 л/га), спортак (0.8-1.0 л/га) , танго (0.6-0.8л/га), топсін (1.0-1.2кг/га), тілт (0.5 л/га), фолікур (0.5 л/га), фундазол (0.6-0.8 кг/га) або інші.
Для попередження вилягання посівів, при його прогнозуванні, посіви в фазі кущення обробляють розчином хлормеквату, хлорхолінхлориду (ССС-720, 2л/га).
При збігу в часі застосування різних препаратів, обприскування посівів проводять баковими сумішками, керуючись даними про змішуваність препаратів.

Збирання: 

проводять прямим комбайнуванням зерновими комбайнами, або роздільним способом, як і озиму пшеницю.

Основний сорт: 
Воронезька 6 (П), Луганська 4 (С)-сильн,і. Галан (Л), Колективна З (Л), Миронівська яра (ЛП), Рання 73 (ЛП), Рання 93 (ЛП), Скороспілка 95 (П), Харківська 18 (Л), Харківська 26 (СЛ)

пшениця яра - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Якість Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Євдокія З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2008 зерн, x ср Л Л: >=39,0 ц/га слн <=8,1 (висока) <=7,0 (середня) <=8,4 (висока) висока
Адіна З, ВППС, ВП: 786786 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Байєр" 2016 зерн сс Л, П С: 21,3 ц/га
Л: 41,2 ц/га
П: 38,3 ц/га
цін 8,6-9 8,4-9 6,8-8,3 7,4-9
Ажурная З: 920
ВППС, ВП, П: 786920 - Приватне підприємство" Сорт"
786 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Байєр"
2006 зерн сс Л, П до 35,0 ц/га
до 34,9 ц/га
слн 8,4-8,5 8,9-9,0 7,8-8,4
Аліція З, ВППС: 14981498 - Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ 2019 зерн Л 23.3-43.8 ц/га слн 9 9 7-9
Алатус З, ВППС: 13041304 - Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ 2011 зерн ср Л до 8,0 ц/га цін середня середня
АЛБАСІН З, ВППС: 13041304 - Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ 2017 зерн сп Л, П, С С: 32,7 ц/га
Л: 46,3 ц/га
П: 36,7 ц/га
цін 8,8-9 8,9-9 7,8-8,1
Анабель З, ВППС: 14981498 - Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ 2019 зерн Л, П 22.0-41.3 ц/га слн 8-9 9 7-8
Аншлаг З, П: 856
ВППС, ВП: 786856 - Товариство з обмеженою відповідальністю Селекційно-насінницький центр "Євросорт"
786 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Байєр"
2010 зерн сс Л, С цін
Арабелла З, ВППС: 11051105 - ДАНКО Годовла Рослін Сп. з.о.о. 2019 зерн С, Л, П 24.4-41.4 ц/га цін 8-9 8-9 7-9
Аранка З, ВППС, ВП, П: 888, 946888 - Приватне мале підприємство " Тирас"
946 - Осева Ексімпо Прага с.р.о.
2007 зерн сс С 70,0-80,0 слн висока середня висока висока
Барвиста З, ВППС, ВП: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 2018 зерн Л, П цін
Божена З, ВППС, ВП: 15891589 - Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України 2017 зерн Л 22.2-43.9 ц/га цін 8.7-9.0 8.7-9.0 7.3-8.7
ВАРИУС З, ВППС: 13041304 - Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ 2017 зерн сп Л, П, С С: 31,9 ц/га
Л: 45,9 ц/га
П: 37,5 ц/га
цін 8,7-9 8,8-9 7,8-8
Венера З: 879, 1141
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1141 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2005 зерн ср Л 80-83,6 ц/га цін вище середньої середня висока висока середня
Гвадалуп З, ВППС: 796796 - САС Флорімон Депре Вев є Фіс 2009 зерн сс Л цін
Героїня З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2005 зерн сс С 55,0 слн висока висока висока
ГРАНУС З, ВППС: 13041304 - Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ 2018 зерн Л, П цін
Гренні З, П: 1034
ВППС: 20111034 - Заатбау ГІІнц рег.Ген.м.б.Х
2011 - ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен
2009 зерн сс П 55,0-65,0 цін висока висока висока 8,4 (висока)
ДІГАНА З, ВППС, ВП: 807807 - Дойче Заатфеределунг АГ 2016 сс Л, П, С цін
Дубравка З, ВППС, ВП: 15891589 - Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України 2017 зерн Л, П 21.8-48.4 ц/га слн 8.7-9.0 8.7-9.0 7.3-8.7