Культура суданська трава (особливості вирощування та зберігання)

суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Суданська трава – високоврожайна, багатоукісна трава. Її вирощують як у чистих посівах, так і в сумішках з бобовими (вика, горох, люпин), кукурудзою й соняшником у польових і кормових сівозмінах. Надзвичайно цінна в системі зеленого конвеєра за сівби в декілька строків. Використовується також для створення однорічних пасовищ, які витримують три-чотири випасання.
Урожай зеленої маси сягає 60-80 т/га, сіна – 10-12 т/га. За поживністю зелена маса суданки посідає одне з перших місць: в 1 кг міститься 0,22 к. о. та 20 г перетравного протеїну.

Попередники: 

Найкращими попередниками є озимі зернові, зернобобові та просапні.

система удобрень: 

Суданка виносить багато поживних речовин з ґрунту, тому для формування високих врожаїв необхідно вносити добрива: азотних – 50-60, фосфорно-калійних по 30-45 кг.

Обробіток ґрунту: 

Суданська трава росте повільно на початку вегетації та сильно пригнічується бур’янами, тому зяблевий передпосівний обробіток потрібно проводити дуже ретельно.

Сівба: 

Способи сівби – звичайний рядковий, з міжряддям 15 см застосовують в районах достатнього зволоження (норма висіву – 20-30 кг), на забур’янених полях і в посушливих районах – широкорядним способом, з шириною міжрядь 45 см (норма висіву - 10-15 кг).

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби поле коткують кільчасто-шпоровими котками. Ґрунтову кірку на посівах знищують ротаційними мотиками. На широкорядних посівах проводять 2-3 міжрядні культивації.

Збирання: 

На зелений корм суданку скошують у фазі виходу в трубку та викидання волоті. На силос і сіно – перед викиданням волоті. Насіння достигає нерівномірно, його починають збирати після достигання на центральних стеблах. Спосіб збирання роздільний.

Основний сорт: 
Голубівська 25

суданська трава - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Якість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Білявка З, ВППС, ВП: 414414 - Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 2008 корм сс С вбіл, скліт до 9,0 (висока) до 9,0 (висока) до 9,0 (висока) до 9,0 (середня)
Голубівська 25 З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2002 корм ср П, С вкліт, сбіл
Дніпровська 54 З, П: 340340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 2004 корм сс С вкліт, сбіл висока висока висока середня
Донецька 5 З: 315
ВППС: 1996315 - Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1996 - Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
1984 корм сс Л сбіл, скліт
Миронівська 36 З, ВППС, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 1983 корм сс Л, С сбіл, скліт
Одеська 221 З, ВППС, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 1991 корм сс С вкліт, сбіл
Стратея З, ВППС, ВП: 16841684 - Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України 2015 корм ср ЗГр(ПТ) сбіл
Фіолета З, П: 361361 - Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 1996 корм сс С скліт, сбіл