Культура тритiкале озиме (особливості вирощування та зберігання)

тритiкале
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
тритiкале озиме
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Основна культура: 

Тритикале — новий рід у родині злако­вих. Створене селекціонерами схрещуванням пшениці й жита ще наприкінці ХІХ ст. в Німеччині.За вмістом білка в зерні тритикале переважає пшеницю на 1 — 2, жито — на 3 — 5 %. Білки його повноцінні за амінокислотним складом.

Зерно тритикале, яке за протеїновою поживністю переважає пшеничне на 9,5 %, ячмінне та кукурудзяне — майже на 40 %, особ­ливо ціниться у тваринництві. Використовують його переважно як високоякісний компонент комбікормів. У хлібопекарській промис­ловості воно не набуло достатнього поширення. Хліб з його борошна розпливчастий, малого об'єму. Зрідка борошно застосовують як до­мішку (20 — 30 %) до пшеничного при випіканні деяких сортів хліба. Із борошна тритикале виготовляють різні кондитерські вироби — печиво, бісквіти тощо.Кормові сорти тритикале вирощують на зелений корм, силос, для виготовлення трав'яного борошна, кормових гранул. Солому згодо­вують тваринам як грубий корм.

Попередники: 

Вищі урожаї тритикале в Степу при розміщенні після чорного або зайнятого пару, люцерни на один укіс, гороху, кукурудзи на силос; у Лісостепу — після зайнятого па­ру, багаторічних трав на один укіс, гороху, кукурудзи на зелений корм і силос; на Поліссі — після зайнятого пару, люпину на зелений корм, ранньої картоплі, конюшини на один укіс, гороху, льону-довгунця.

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Для просапних культур,бобових

система удобрень: 

Тритикале виносить з урожаєм значну кількість поживних речо­вин, тому добре реагує на внесення добрив. Удобрюють його пере­важно мінеральними добривами, а органічні вносять під поперед­ники. На родючих ґрунтах і після кращих попередників рекоменду­ється вносити під тритикале у середньому по 60 кг/га азоту, фосфору і калію, після гірших попередників та на менш родючих ґрунтах — по 90 кг/га основних елементів живлення. Фосфорні і калійні доб­рива вносять під основний обробіток ґрунту, азотні — у весняно-літні підживлення: на ІІ — ІІІ та IV етапах органогенезу — по 30 кг/га азоту щоразу. На бідних ґрунтах рекомендується частину азотних добрив вносити під основний обробіток ґрунту — у дозі 30 кг/га азо­ту. Під час сівби тритикале вносять у рядки гранульований супер­фосфат у дозі 10-15 кг/га фосфору.

Обробіток ґрунту: 

Після непарових попередників застосовують безвідвальну обробку грунту на глибину 8-10, 10-12 см. комбінованими агрегатами. При передпосівної підготовки грунту культиватори повинні бути в агрегаті з боронами або котками. Якісно підготовлене до сівби поле повинно мати достатньо ущільнений подпосевной пласт з об'ємною масою 1,1-1,3 г / см. У посівному шарі грунту повинні переважати грунтові частинки діаметром 1-3 мм.Поверхню грунту слід добре вирівняти. Різниця у висоті гребенів, утворених робочими органами культиватора або зубцями борін, повинна становити не більш ніж 2 см. вирівняність поверхні забезпечить рівномірну глибину загортання насіння.

Сівба: 

Виявлено негативну реакцію тритикале як на ранні, так і на піз­ні строки сівби. Більшість районованих сортів рекомендується висі­вати в середині оптимальних строків сівби озимої пшениці. Сіють кондиційним насінням із схожістю не менше 92 %, мінімальною чистотою 98 %. Насіння має бути добре сформованим, ваговитим, завчасно або за 2 - 3 дні до сівби протруєним одним з протруювачів, рекомендо­ваних для озимої пшениці (вітавакс, фундазол, байтан та ін.).Основний спосіб сівби за інтенсивної технології — звичайний ряд­ковий із залишенням технологічних колій. Застосовують також пе­рехресний та вузькорядний способи сівби. Норма висіву при зви­чайній сівбі у Степу після парових попередників 4 — 4,5 млн схожих зерен на 1 га, після непарових 4,5 — 5,5 млн; в Лісостепу і на Поліссі — відповідно 4,5 — 5 млн/га; при перехресній або вузькорядній сівбі її збільшують на 10 — 15 %. Середня глибина загортання насіння 4 — 6 см, на важких ґрунтах на 1 — 2 см мілкіше, на легких і при підсиханні посівного шару — на 1 — 2 см глибше.

Догляд за посівами (культурою): 

застосовують інтегровану систему захисту рослин від шкід­ників, хвороб, бур'янів та вилягання з використанням препаратів та дотриманням доз і строків застосування, рекомендованих для ози­мої пшениці.

Збирання: 

Збирають тритикале у фазі воскової стиглості зерна роздільним способом, а у фазі повної стиглості — прямим комбайнуванням. Не можна допускати перестою рослин на пні через можливі обламу­вання колосся і втрати зерна. Зважаючи на значну крупність зерна тритикале, обмолот, особливо насінних посівів, слід здійснювати при меншій частоті обертання барабана — до 600 об./хв, що зберігає його від травмування.

Основний сорт: 
Амфідиплоїд 15 • Амфідиплоїд 256 • Амфідиплоїд 52 • Благодатний • Буяна • Поліський кормовий • Фітомир • Чародій

тритiкале озиме - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Рослина: Тритикале
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Якість Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Інтерес З, ВППС, П: 11211121 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини" 2008 зерн ср Л, П, С 54,2-60,6 ц/га 8,6-8,8 (вище середньої) 8,8-9 8-9 7,7-8,6 середня
АДМ 11 З, ВППС, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 2000 зерн сс Л висока 66-81 ц/га 6-7 (вище середньої) до 6 (середня) до 9 (висока) до 5 (середня) до 8 (висока)
АДМ 8 З, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 1998 зерн сс П
Алкід З, ВППС, П: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2006 зерн сс С вище середньої 8,8-9,0 7,5-8,2 <=8,8
Амос З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2014 зерн, зерн сс Л, П
Амур З, ВППС, ВП: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 2010 зерн сс Л, П, С
Амфідиплоїд 256 З, ВППС, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2001 зерн сс Л, П, С С: <=43,6 ц/га
Л: <=47,8 не відомо
П: <=49,8 ц/га
висока висока висока висока висока
Амфідиплоїд 44 З, ВППС, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 1993 корм сп Л, П, С 3,69 тон/га вкліт до 7,5 висока висока
Амфідиплоїд 52 З: 404, 1024
П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
1024 - НВО "Еліта" Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2000 зерн сс Л, П 49,5-84,6 ц/га <=4,6 4,2-4,5 висока середня
Атлет З: 920
ВППС, ВП: 786920 - Приватне підприємство" Сорт"
786 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Байєр"
2010 зерн сс Л, П, С
Аякс З: 920
ВППС, ВП, П: 786920 - Приватне підприємство" Сорт"
786 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Байєр"
2008 зерн ср Л до -56,1 ц/га <=8,3 (висока) <=8,8 (висока) <=8,8 (висока) <=8,0 (висока) висока
Богодарське З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 2017 зерн сс П, С С: 61,9 ц/га
Л: 54,1 ц/га
П: 44,5 ц/га
8,9-9 7,4-8,6
Букет З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2014 зерн, зерн сс Л, П
Візерунок З, ВППС, ВП: 380380 - Одеський державний аграрний університет 2010 зерн сс Л, П, С
Валентин 90 З, ВППС, П: 2525 - Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка 2008 зерн сс Л, П 52,5-64,7 ц/га 8,6-8,7 (вище середньої) 8,8-9 7,9-8,4 8,1-8,4 середня
Волемир З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2018 зерн сс Л 43.1-60.7 ц/га 7.9-8.8 8.8-9.0 8.1-9.0 8.3-8.4
Гарне З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2004 зерн сс Л, П 48,7-53,1 ц/га 8,1-8,2 8,5-9 7,7-8,2 до 8,3 до 8,1
Десятинне З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 2018 зерн, зерн Л, П 53.8-56.0 ц/га 8-9 8-9 8 8
Дон З, ВППС, П: 217217 - Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства 2008 зерн ср С 8,6-9,0 8,8-9,0 8,5-9,0 7,7-8,2
Донець З, ВППС, ВП: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 2018 зерн сс П, С
Пропозиції
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано