Опис та характеристика рослини Сориз

Сориз Рис.1
Переглянути інформацію щодо вирощування культури Сориз.
Назва на латині: 
Sorghum orysoidum.
Назва на англійській мові: 
European Madder.

Сориз як різновид сорго характеризується низкою позитивних біологічних особливостей, які сприяють формуванню стабільної продуктивності досить високого рівня у жорстких грунтово-кліматичних умовах.

Вирощування однієї із культур круп’яної групи — рису зосереджено тут на рисових плантаціях із зрошувальними системами інженерного типу, які займають близько 62 тис. га.

За сучасних економічних умов, з огляду на постійне зростання цін на енергоносії, добрива, сільськогосподарську техніку та низькі закупівельні ціни на рис, раніше рекомендовані інтенсивні рисові сівозміни з високою часткою насичення рисом не можуть ефективно впливати на економіку господарств.

Тому нині як ніколи гостро постає питання насичення рисових сівозмін новими культурами на агрономічно й економічно обгрунтованому рівні. В цьому плані безперечно цікава відносно нова круп’яна культура — сориз, близький родич усім відомого рису і зернового сорго, — яка поєднала в собі переваги обох.

 

 

Використовується: 

Незважаючи на генетичну природу нової культури, слід зазначити, що крупа соризу має дуже високу харчову цінність, забезпечує людину майже всіма потрібними речовинами: білками, амінокислотами, у т. ч. незамінними, жирами і жирними кислотами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними солями, мікроелементами — і може стати важливим джерелом харчування. Продукція цієї культури займає певну нішу у дитячому, лікувально-профілактичному і дієтичному харчуванні. Використання зерна соризу досить універсальне: воно є сировиною для низки галузей переробної промисловості (виготовлення крохмалю, спирту тощо).

З агрономічного погляду сориз як різновид сорго характеризується низкою позитивних біологічних особливостей, які сприяють формуванню стабільної продуктивності досить високого рівня у жорстких грунтово-кліматичних умовах. За показниками посухо- та жаростійкості займає перше місце серед сільськогосподарських культур у світі; дуже економно та високопродуктивно витрачає вологу на формування одиниці сухої маси, водночас добре витримує грунтову і повітряну посуху, суховії; має здатність відбивати надмірну сонячну радіацію. Усі ці якості обумовлюють цінність соризу як культури майбутнього, яка зможе забезпечити виробництво крупи для харчування населення в умовах глобального потепління.

Звідси ж стає зрозумілою доцільність вирощування цієї культури в посушливих умовах Південного Степу України, адже це сприятиме і зростанню обсягів виробництва зерна для виготовлення крупи в країні, і підвищенню рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах зони.

Попри високу посухостійкість соризу, застосування зрошення під час його вирощування дає змогу повніше реалізувати біологічний потенціал його продуктивності. У зв’язку з цим ознайомитися з результатами досліджень, проведеними в Інституті рису НААН щодо введення соризу до складу сівозмін на рисових зрошувальних системах, було б не зайвим для агрономів рисосійних господарств

Сориз - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Культура: Сориз
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Ізумруд З, ВППС, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2003 x ср С
Атлант З, ВППС, ВП: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2010 x ср С
Геліос З: 1591
ВППС, ВП: 3781591 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
2016 С
Дарунок З, ВППС, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2003 x ср С
Дружний З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2005 x рс С
Кварц З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2008 x рс С 40-41,5 ц/га середня висока висока висока
Коричневе 11 З, П: 361361 - Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 2003 x, x ср С
Крос З, ВППС, ВП: 15911591 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 2013 x ср С
Крупинка 10 З, П: 361361 - Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 2003 x ср С до 37,7ц/га
Наш З, ВППС, ВП: 361361 - Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 2009 x сс С 30-38 ц/га висока висока середня середня
Одеський 302 З, ВППС, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 1999 x ср С
Октан З: 1591
ВППС, ВП: 3781591 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
2016 С
Прогрес F1 З, П: 361361 - Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 2002 x ср С до 44,2ц/га
Салют З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2008 x рс С до 43,5 не відомо висока висока висока середня
Самаран 6 З, П: 311
ВППС, ВП: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2006 x рс С 35-48ц/га
Титан З, ВППС, ВП: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2008 x рс С до 39,1 ц/га середня висока середня висока
Тразерко З: 311
ВППС, ВП: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 x сс С до 49,3 ц/га висока
Факел З, ВППС: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2012
Фонтан З, ВППС: 15911591 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 2014 x ср С