Гербіцид Біцепс Гарант

Назва препарату: 
Біцепс Гарант
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2025
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + етофумезат, 110 г/л
Препаративна форма: 
Об'єми тари, в яких розповсюджується препарат: 
каністри - 5 л

Гербіцид Біцепс Гарант: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
цукровий буряк1-й справжній сім’ядольний листокоднорічні злакові, однорічні дводольніОбприскування31.0
цукровий буряк3-4 справжніх листкиоднорічні дводольні, злаковi травиОбприскування21.5
цукровий буряк3-5 листківоднорічні дводольні, однорічні злаковіОбприскування13

 

Призначення:

Біцепс Гарант® застосовується для боротьби з багатьма видами однорічних дводольних, у тому числі щириці, та деяких видів злакових бур'янів в посівах буряків.

Механізм  дії  препарату:

Біцепс Гарант®, швидко проникаючи через листя, пригні­чує широколисті та деякі злакові бур'яни на ранній ста­дії їхнього розвитку. Препарат порушує фотосинтез і об­мін білків у бур'янах, уповільнює ріст меристемних тка­нин і поділ клітин, обмежує утворення воскового шару. Помітні ознаки гербіцидної дії проявляються протягом 2 - 7 днів після застосування. Спочатку спостерігається по­світління листя, яке поступово посилюється до хлорозу. Потім бур'яни в'януть і засихають. Повністю гинуть че­рез 2-3 тижні. Максимальний гербіцидний ефект дося­гається при обробці в діапазоні температур 10-25 °С.

Період  захисної  дії:

Препарат забезпечує захист посівів з моменту обробки до появи нової хвилі бур'янів

Спектор  гербіцидної  активності:

високочутливі до Біцепс Гарант® види щириці, амброзії по­линолистої, види вероніки, гірчиці польової, види гірчаків, види гулявника, кучерявець Софії, дим'янка лікарська, зі­рочник середній, жовтозілля звичайне, види лободи, тон­коніг однорічний, паслін чорний, грицики звичайні, жабрій звичайний, підмаренник чіпкий, портулак городній, редь­ка дика, торица польова, фіалка польова, талабан польо­вий; середньочутливі — волошка синя, віниччя справжнє, кропива жалюча, метлиця звичайна, осот городній, полин звичайний, куряче просо, росичка кров'яна, солянка, ми­шій зелений, череда трьохроздільна, чистець однорічний; малочутливі — абутилон Теофраста, пирій повзучий, ли­сохвіст мишохвостиковий, види ромашки, осот польовий, свинорій пальчастий, берізка польова.

Норми  витрати  та  строки  застосування:

найбільш залежать від стадії розвитку бур'янів:

  • 1 л/га — триразове обприскування посівів у фазі сім'ядолей бур'янів (на першій, другій і третій "хвилі" з інтервалом 7-14 днів);
  • 1,5 л/га — дворазове обприскування посівів у фазі 2-4 листків бур'янів (по першій і другій "хвилі" з інтервалом 7-14 днів);
  • З л/га — одноразове обприскування посівів у фазі 4 справжніх листків культури і на ранній фазі росту бур'янів.

Варто пам'ятати, що збільшувати норму витрати Біцепс Гарант® більш ніж на 2 л/га можна лише тоді, коли на бу­ряках з'являться 4 справжніх листки і за умов, опти­мальних для розвитку культури.

Приготування  робочої  рідини:

робочий розчин готують безпосередньо перед застос­уванням. Спочатку визначають потрібну кількість гербі­циду. Для приготування маточного (основного) розчину невелику місткість заповнюють на 1/4 водою, потім до­дають визначену кількість препарату, ретельно розмішу­ють, додають воду до 3/4 об'єму. Далі бак обприскувача наповнюють приблизно на половину водою, вмикають змішувач, вливають маточний розчин препарату, відмі­ряний на одну заправку обприскувача, і продовжують наповнювати бак водою, одночасно перемішуючи роз­чин. Щоб забезпечити однорідність робочого розчину, перемішування не припиняють і під час обробки рослин.

Витрата  робочої  рідини:

200 - 250 л/га.

Сумісність

Біцепс Гарант® є сумісним в бакових сумішах з різними гербіцидами, що дадаються для розширення спектра дії, наприклад Лонтрелом А 300, Міурою®, Пілотом®, а також інсектицидами. При використанні Біцепс Гаранту® в ба­ковій суміші з іншими пестицидами змішувати препара­ти в баку потрібно в такій послідовності: ЗП => ВСК => ВРК => Біцепс Гарант® => КЗ. Кожний наступний компо­нент добавляється після повного розчинення попе­реднього. Перед застосуванням необхідно перевірити суміш на сумісність і фітотоксичність, відносно культури, що обробляється. Робочий розчин потрібно використати протягом кількох годин після приготування.

Особливості  застосування:

обробляти рослини Біцепс Гарантом® потрібно одразу пі­сля приготування робочого розчину. Оптимальна темпе­ратура повітря при цьому має бути не нижче 5 °С і не ви­ще 25 °С. Не рекомендується обприскувати посіви буря­ків, ослаблені заморозками, спекою, хворобами та шкід­никами, а також механічно ушкоджені під час проведен­ня культивації. Не можна обробляти посіви менш ніж за 6 годин до випадання дощу, а також якщо є велика роса.

Строк  придатності:

2 роки (в непошкодженій заводській упаковці).

Аналоги препарату Біцепс Гарант