Мінеральне добриво рідке комплексне марки 10:34

Назва препарату: 
Добриво рідке комплексне марки 10:34
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2010 (термін дії препарату вже закінчився)
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
N - 10%, P2O5 - 34%
Препаративна форма: 

Мінеральне добриво рідке комплексне марки 10:34: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиСпосіб обробкиобмеження, умови застосуванняНорма витрат препаратуПризначення препаратуНорма витрати робочого розчину
польові та городні культурикущенняпідживлення в рядкив розрахунку по азоту30-60 кг/гапідвищення врожайності100-300 л/га
польові та городні культуривихід у трубку (11 — 13-й листок)підживлення протягом вегетаціїв розрахунку по азоту20-30 кг/гапідвищення врожайності100-300 л/га

 

Рідкі комплексні добрива (РКД) можна рівномірно розподіляти і точно дозувати на поверхні ґрунту, повністю механізувати процеси, які пов’язані з їх транспортуванням, внесенням, значно зменшити затрати праці.

Комплексне рідке добриво марки 10-34-0. Містить амонійні солі орто- й поліфосфорних кислот різного ступеня заміщення. Масова частка загальної фосфорної кислоти не менш як 34% Р2О5, азоту — 10%. Азот і фосфор водорозчинні. Не містить вільного аміаку. Ступінь конверсії не менш як 55%. Близько 55% фосфору від загальної його кількості перебуває у формі поліфос- фатів, які підвищують розчинність поживних речовин і подовжують строк зберігання, рН-6...7. Густина 1,4 г/см3, в’язкість — не більша за 50 МПа. Виробляють РКД марки 11-37-0.

Зберігають у закритих місткостях із залізобетону, вкритих захисною плівкою. Строк зберігання влітку 3 міс., узимку — 6 міс. Улітку при зберіганні РКД поліфосфати можуть перетворюватися на ортофосфати, внаслідок чого утворюється осад, який утруднює транспортування і внесення добрив.

Технологія застосування РКД така: 1) транспортування від заводу до пристанційного складу; 2) транспортування від пристанційного складу до глибинного; 3) транспортування від глибинного складу до поля і заповнення агрегатів для внесення; 4) внесення.

Спрощення схеми транспортування від заводу до поля сприяє зменшенню затрат на застосування РКД. Вносять РКД обприскуванням поверхні поля з наступним зароблянням у ґрунт, одночасно з сівбою, у міжряддя при міжрядному обробітку і підживленні, з поливною водою. Застосовувати РКД у вітряну та туманну погоду не рекомендується.

Використовують РКД як базисний розчин, до якого добавляють сечовину, аміачну селітру, калійні добрива, мікроелементи, пестициди. Ефективність РКД та твердих добрив практично однакова на чорноземах, дерново-підзолистих, сірих опідзолених і темно-каштанових ґрунтах

Аналоги препарату Добриво рідке комплексне марки 10:34