Гербіцид Герб 900 КЕ

Назва препарату: 
Герб 900 КЕ
Інші назви: 
Герб 900
Виробники, заявники препарату: 
Нертус, ТОВ (заявник )
Нертус ЛТД, ТОВ (заявник )
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2029
Хімічний клас препарату: 
2
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Ацетохлор, 900 г/л
Препаративна форма: 
Важливо: 
Забороняється використовувати в санiтарнiй зонi навколо рибогосподарських водоймищ ближче 2 км вiд iснуючих берегiв. Строки виходу для проведення механізованих робіт: 4 дні

Гербіцид Герб 900 КЕ: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
Кукурудза, соняшникоднорічні злакові, ДводольніОбприскування грунту до сівби11.5-2.5
сояоднорічні злакові, ДводольніОбприскування грунту до сівби11.5-3.0

МЕХАНІЗМ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ГЕРБ 900

Діюча речовина препарату ацетохлор поглинається з вологого ґрунту проростками бур’янів, а також первинними корінням, інгібує процеси синтезу білка та порушує процеси поділу клітин, що призводить до пригнічення та загибелі рослин. У рослини однорічних злакових бур’янів препарат, як правило, потрапляє через верхівку (епікотиль), у рослини однорічних дводольних бур’янів препарат надходить через первинні корені. 

СПЕКТР ЧУТЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ

За рахунок застосування препарату знищуються бур’яни, які завдають великої шкоди сільськогосподарським культурам, особливо на початкових етапах їх росту і розвитку, — види мишію; плоскуха звичайна; лобода біла; паслін чорний; вівчарська сумка; види щириці тощо. 

Чутливі

(ефективність дії препарату 80–95 %)

Помірно чутливі

(ефективність дії препарату

50–80 %)

Стійкі (ефективність дії препарату до 50 %)

Злакові

Пальчатка, види

Просо посівне

Вівсюг звичайний

Просо, види

Багаторічні злакові (з насіння)

Вівсюг Людовика

Тонконіг однорічний

 

Гумай (сорго аллепське)

Мишій, види

 

Культурні злаки (падалиця)

Дводольні

Щириця, види

Собача петрушка звичайна

Амброзія полинолиста

Курячі очки польові

Лобода біла

Дурман звичайний

Грицики звичайні

Лобода гібридна

Рутка лікарська

Празелень звичайний

Кіксія несправжня

Підмаренник чіпкий

Ромашка лікарська

Гірчак, види

Гірчак березкоподібний

Ромашка непахуча

Вероніка, види

Гірчиця польова

Портулак огородній

 

Ріпак, падалиця

Жовтозілля весняне

 

Редька дика

Паслін чорний

 

Жовтий осот польовий

Шпергель польовий

 

Фіалка польова

Зірочник середній

 

Нетреба звичайна

Осот рожевий (з насіння)

 

Лутига розлога

Строки виходу для проведення механізованих робіт — 4 дні.

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ ГЕРБІЦИДУ

Норма витрати препарату залежить від типу ґрунту. Ґрунти з високим вмістом гумусу та глини частково знижують ефективність дії препарату за рахунок зв’язування та нейтралізації молекул ацетахлору. Тому препарат рекомендовано застосовувати на суглинистих ґрунтах з високим вмістом гумусу з максимально рекомендованими дозами, а на піщаних ґрунтах — з мінімально рекомендованими дозами. 

ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат вносять наземним обприскуванням ґрунту до посіву, під час сівби або після сівби. Максимальна ефективність дії гербіциду спостерігається при внесенні препарату під передпосівну культивацію. При внесенні препарату після посіву культури обов’язковою умовою для високої ефективності його дії та уникнення загрози токсикації культури є мінімальний проміжок часу між посівом та внесенням гербіциду, а також закладення гербіциду в грунт боронами. 

 Головною умовою високої ефективності дії препарату є:

  • наявність ґрунтової вологи;
  • дрібногрудкувата структура ґрунту;
  • рівномірний розподіл робочого розчину в шарі ґрунту глибиною 0–5 см.

Усі ці умови певною мірою залежать не тільки від особливостей погодно-кліматичних умов конкретного року, а й від проведення відповідних агротехнічних заходів. 

Фактори, що знижують ефективність дії препарату:

  • Нерівномірний розподіл препарату по поверхні поля а також у шарі ґрунту 0–5 см за рахунок:
  • використання несправного або неврегульованою обприскувача;
  • перевищення рекомендованої швидкості руху агрегату;
  • неякісного обробітку ґрунту і погано вирівняної поверхні поля.
  • Застосування препарату під час несприятливих умов для проростання насіння бур’янів — дефіцит ґрунтової вологи.
  • Застосування препарату після появи сходів бур’янів.
  • Застосування необґрунтовано зниженої норми витрати препарату.

 Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють водою на 1/3 об’єму, вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату. Потім доливають бак обприскувача водою до повного об’єму бака при ввімкненому режимі змішування. При внесенні препарату режим змішування має бути ввімкнений для підтримки робочого розчину в однорідному стані. 

Пропозиції

9.66 $/л
м. Кропивницький

Виробник: Нертус

упаковка: 20

Селективный почвенный гербицид для борьбы с наиболее распространенными однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками

Действующее вещество: ацетохлор, 900 г/л. 

Производитель: Петерс энд Бург, Венгрия

Формуляция: концентрат эмульсии 

Тарная единица: канистра, 20 л

Механизм действия 

Действующее вещество препарата ацетохлор поглощается из влажной почвы проростками сорняков, а также первичными корнями, ингибирует процессы синтеза белка, а также нарушает процессы деления клеток, что приводит к угнетению и гибели растений. В однолетние злаковые сорняки препарат, как правило, попадает через верхушку (эпикотиль), в однолетние двудольные сорняки препарат поступает через первичные корни.

Спектр действия препарата 

Препарат  уничтожает сорняки, которые наносят большой вред сельскохозяйственным культурам особенно на начальных этапах их роста и развития - виды щетинника; куриное просо; марь белая; паслен черный; пастушья сумка; виды щирицы и другие.

Расход рабочей жидкости 300-400 л/га

Норма расхода препарата

Норма расхода препарата зависит от типа почвы. Так, почвы с высоким содержанием гумуса и глины частично снижают эффективность действия препарата за счет связывания и нейтрализации молекул ацетохлора. Поэтому препарат рекомендовано применять на суглинистых и почвах с высоким содержанием гумуса с максимально рекомендованными дозами, а на песчаных почвах - с минимально рекомендованными дозами.

Внесение препарата 

Препарат вносят наземным опрыскиванием почвы до, во время или после сева. Максимальная эффективность действия гербицида наблюдается при внесении препарата под предпосевную культивацию. При внесении препарата после посева культуры обязательным условием высокой эффективности его действия и избежания угрозы токсикации культуры является минимальный промежуток времени между посевом и внесением гербицида, а также заделки гербицида в почву боронами.

Условия эффективности препарата 

Главным условием высокой эффективности действия препарата являются: 
 - наличие почвенной влаги; 
 - мелкокомковатая структура почвы; 
 - равномерное распределение рабочего раствора в слое почвы глубиной 0-5 см. 
Все эти условия в определенной степени зависят не только от особенностей погодно-климатических условий конкретного года, но и от проведения соответствующих агротехнических мероприятий.

Упаковка: 20 л

Аналоги препарату Герб 900 КЕ