Фунгіцид Інфініто SC 61, 687,5, КС

Назва препарату: 
Інфініто 61 SC 687,5
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2028
Хімічний клас (група) препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохрогид, 625 г/л
Препаративна форма: 

Фунгіцид Інфініто SC 61, 687,5, КС: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиСтрок останньої обробки (в днях до збирання врожаю)Максимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
картопляФітофторозОбприскування в період вегетації1021.2-1.6
ОгірокНесправжня борошниста росаОбприскування в період вегетації1021.2-1.6
Капуста городняПероноспороз капустиОбприскування в період вегетації4021.2-1.6

Інфініто® — препарат, який містить діючу речовину флюопіколід, яка належить до нового хімічного класу і має унікальний механізм дії на гриби класу Ооміцетів.

Препарат руйнує з’єднання клітинного каркасу та клітинної стінки, на що не здатний жоден з існуючих фунгіцидів. Дія флюопіколіду поширюється на всі стадії розвитку патогена, у тому числі на рухомі зооспори і на обидва способи зараження — прямий (через спорангіі) та непрямий (через зооспори). Він має трансламінарну дію, тобто здатен проникати в тканини, пересуваючись міжклітними проміжками.

Друга діюча речовина — пропамокарб гідрохлорид — добре відома не тільки як фунгіцид повної системної дії, який рухається в рослині у висхідному і нисхідному напрямках, але і як потужний стимулятор росту. Наявність двох діючих речовин разом з новим механізмом дії запобігає виникненню стійкості збудників хвороб до препарату.

Фітофтороз картоплі і томатів залишається головною небезпекою для цих культур. До того ж, наприкінці ХХ сторіччя в Європі з’явився новий для нас збудник цієї хвороби з так званим А2 типом сумісності. За лічені роки він розповсюдився по всій зоні вирощування картоплі та томатів і навіть почав схрещення з «старими» збудниками типу сумісності А1.

В результаті з’явилися нові ізоляти, яким притаманні:

* більш раннє зараження рослин
* прискорений термін розвитку
* більша агресивність
* схильність до сильного ураження стебел
* сильне ураження бульб картоплі зооспорами та зооспорангіями, які потрапляють у грунт з уражених листя і стебла.

Інфініто® здатен протистояти збудникам обох типів, а також формам, що з’явилися в результаті їхнього схрещення.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Флюопіколід починає діяти одразу після потрапляння на поверхню рослини. Рухливі зооспори припиняють рух та гинуть. Інцистовані зооспори або зрілі спорангіі гинуть, не утворюючи росткову трубку.

Трансламінарна дія: потрапивши на рослину, флюопіколід здатен проникати по міжклітниках всередину тканини. Якщо зараження відбулося нещодавно, він припиняє подальший розвиток міцелію.

Системна дія: завдяки повністю системній речовині пропамокарбу гідрохдориду забезпечується довготривалість захисної дії та захист новоутворених частин рослини.

Стимулююча дія: як усі препарати, що містять пропамокарб гідрохлорид, Інфініто® має властивості стимулятора росту.

Пропозиції

30.86 $/л
м. Кропивницький

Виробник: Bayer

Обрабатываемые культуры: картопля, огірки, капуста

Препаративная форма: Водная суспензия

Діюча речовина:: флюопіколід - 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид -625 г/л

Упаковка: 5 л

Препаративна форма:: концентрат суспензії

Заболевание растения:

Инфинито имеет рабочий элемент флюопиколид. Его причисляют к современной химической  группе. На грибы вида оомицеты он действует на основе инновационного механизма.

Составляющие химикаты: флюопиколид, 62,5 г / л, пропамокарб гидрохлорид, 625 г / л.

Флюопиколид уничтожает сцепления внутреннего строения и внешней оболочки клетки работает на протяжении всего времени существования вредоносного организма, на активные зооспоры и на все варианты инфицирования: непосредственный (через спорангии) и через агента (через зооспоры). Он внедряется вовнутрь, просачиваясь между клетками.

Пропамокарб гидрохлорид системный фунгицид, распространяющийся по восходящему и нисходящему путях, сильный активатор роста. Новый способ влияния составляющих продукта,  делает невозможным проявления резистентности у возбудителей недугов. Наибольшей  проблемой картофеля и помидоров является фитофтороз. Последнее время возник иной  переносчик недуга с А 2 видом сочетания. За небольшой промежуток времени он увеличился  везде и даже начал скрещивания со старыми возбудителями вида сочетания А 1.

В итоге появились иные изоляты, которым свойственно:

  • инфицирование растений на ранних этапах развития;
  • меньшее время существования;
  • меньшая толерантность;
  • большее влияние на стебли;
  • большее заражение плодов зооспорами и зооспорангиями;

Инфинито активно противостоит возбудителям обоих типов, и формам, появившихся в результате их скрещивания.

Механизм действия

Флюопиколид начинает работать непосредственно по окончании обработки растения.  Движущиеся зооспоры останавливаются и погибают. Инцистованные зооспоры или зрелые спорангии гибнут, в результате этого не образовывается ростковая трубка. Флюопиколид внедряется между клетками в глубину организма. Если инфицирование было незадолго,  он останавливает рост мицелия.

Системное влияние 

Пропамокарб гидрохлорида работает длительное время, защищая новые побеги.
Активизирующее влияние: подобно аналогичным продуктам, где есть пропамокарб гидрохлорид, инфинито стимулирует онтогенез растения.