Гербіцид Майтус

Назва препарату: 
Майтус
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2020
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Римсульфурон, 250 г/кг
Використовується разом із: 
Препаративна форма: 
Важливо: 
Забороняється використовувати в санiтарнiй зонi навколо рибогосподарських водоймищ ближче 2 км вiд iснуючих берегiв.

Гербіцид Майтус: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиНорма витрат препарату
Кукурудза3-5 листківбагаторічні злакові, однорічні злакові, однорічні дводольніОбприскування40-50 грам/га

Механізм дії

Діюча речовина препарату має системний характер дії. Вона поглинається надземною частиною рослин, транспортується до апікальних меристем, де блокує процеси поділу клітин. Першы вызуальны ознаки гербыцидноъ дыъ проявляються на 3-5 день, що пов'язано лише з специфічним механізмом дії препарату. Повна загибель бур'янів настає впродовж 2-3 тижнів.

Ознаки гербіцидної дії

Перші візуальні ознаки дії препарату на бур'яни (знебарвлення, пригнічення росту рослин, відмирання верхівок пагонів) з'являються через 4-7 днів. Загибель бур'янів може тривати 10-20 днів.

Реакція деяких бур'янів на дію препарату

Чутливі бур'яни

Гірчиця польова, горошок волохатий, гречка татарська, грицики звичайні, жабрій (види), жовтець (види), зірочник середній, злинка канадська, китник мишачехвостиковий, латук дикий (компасний), лутига розлога, мак дикий, мишій (види), пажитниця багатоквіткова, пальчатка кров'яна, переліска однорічна, підмаренник чіпкий, пирій повзучій, плоскуха звичайна, редька дика, ріпак (падалиця), роман (види), ромашка (види), рутка лікарська, соняшник (падалиця), талабан польовий, тимофіївка (види), щириця звичайна, фіалка польовва, чистець однорічний

Середньочутливі бур'яни

Амброзія полинолиста, вівсюг (види), гірчак вузлуватий, гумай (сорго аллєпське), дурман звичайний, злаки культурні (падалиця), лобода біла, лобода гібрідна, нетреба види, осот жовтий (польовий), осот рожевий, просо посівне

Стійкі бур'яни

Березка польова, гірчак березкоподібний, гірчак почечуйний, паслін чорний, хвощ польовий.

Фаза розвитку культурних рослин

Препарат застосовують, коли рослини кукурудзи знаходяться в фазі 2-5 листків.

Фаза розвитку бур'янів

Максимальна ефективність препарату спостерігається при застосуванні його під час активного росту і розвитку бур'янів:
- Багаторічні злакові бур'яни (пирій повзучий, гуманний) - при висоті 10-15 см;
- Однорічні злакові (види мишію, плоскуха звичайна (просо куряче) - фаза 1-3 листків;
- Однорічні дводольні бур'яни - фаза 2-4 листків.

Погодні умови

Препарат застосовують при середньодобових температурах повітря +10 ... 250С. Застосування препарату при знижених (менше +100 С) або при підвищених (більш +250 С) температурах повітря може призвести до токсикації культурних рослин. Дощ протягом 4 годин після внесення препарату може істотно знизити ефективність його впливу на бур'яни.

Норма витрати робочого розчину

Становить 200-300 л/га, в посушливих умовах норма витрати робочого розчину має бути не менше 300 л/га

Застосування препарату МАЙТУС в бакових суиішах з гербіцидами групи 2,4 Д значно підвищує ефективність знищення таких бур'янів як амброзія полинолиста, дурман, березка польова, лобода біла, пасльон чорний та ін.

Рекомендації щодо сівозміни

Завдяки швидкому розпаду в грунті препарат не накладає обмежень за висівання наступних культур сівозміни. У разі пересіву, якщо був застосований препарат Майтус, дозволяється висів тільки кукурудзи, картоплі або томатів.

Приготування робочого розчину

Для приготування робочого розчину бак обприскувача заливають водою на 1 / 3 об'єму. Вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату або його матковий розчин. Доливають бак обприскувача до 3 / 4 об'єму, зупиняють змішування і додають необхідну кількість ПАР в товщу робочого розчину. Доливають бак обприскувача до повного об'єму і знову включають режим змішування. При внесенні препарату режим змішування має бути включений для підтримки робочого розчину в однорідному стані.

Застереження
- Не рекомендується застосовувати препарат Майтус на посівах цукрової кукурудзи та посівах кукурудзи на насіння (розмноження ліній);
- Не рекомендується застосовувати препарат при переростання культурних рослин (більше 7 листків);
- Не застосовуйте препарат Майтус на полях протягом 7 днів до або після обробки кукурудзи інсектицид з групи фосфорорганічні сполуки, оскільки це може призвести до токсикації культурних рослин;
- Механічні обробки посіву (культивація або боронування) за 7 днів до внесення препарату або протягом 7 днів після його застосування можуть істотно знизити ефективність його впливу на бур'яни;
- Не застосовуйте препарат Майтус якщо рН робочого розчину менше 4, в тому числі і при додаванні партнерських компонентів бакової суміші.

Аналоги препарату Майтус

Кассіус
ДР(осн.): 
Орг.(перша): 
Використовується для пiдвищення врожайностi.