Гербіцид Пріус

Назва препарату: 
Пріус
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2025
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452, 42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л

Препаративна форма: 
Важливо: 
Забороняється використовувати препарат ПРІУС у бакових сумішах зі специфічними грамініцидами, які застосовуються на посівах зернових колосових. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ не має ґрунтової дії і впливає лише на ті бур’яни, сходи яких з’явились на момент внесення препарату. На бур’яни, сходи яких з’явились після внесення препарату, гербіцид не впливає. механічні обробки ґрунту (культивація, боронування) дозволяється проводити не раніше 10 днів до або після застосування препарату. не застосовувати препарат на посівах зернових культур з підсівом люцерни, конюшини, буркуна або інших дводольних культур. не допускати зносу препарату на посіви чутливих (дводольних) культур під час внесення.

Гербіцид Пріус: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
пшениця, ячмінькущенняоднорічні дводольні, багаторічні дводольніОбприскування10.4-0.6
Кукурудза6-7 справжніх листківоднорічні дводольні, багаторічні дводольніОбприскування10.4-0.6

Фаза розвитку бур’янів

Бур’яни найбільш чутливі до даного препарату в період їх активного росту та розвитку.

Максимальна ефективність дії препарату спостерігається при внесенні його, коли однорічні дводольні бур’яни знаходяться в фазі 2-6 справжніх листків, а багаторічні дводольні (осоти) – в фазі розетки. З підмаренником чіпким можна боротись до висоти рослин 15-20 см; з видами ромашки – до висоти 20 см.

 

Фаза розвитку культурних рослин

  • зернові колосові -  від початку кущення до появи другого міжвузля.
  • кукурудза до фази 7 листків (найбільш оптимальним в фазу 3-5 листків).

Внесення препарату на інших етапах росту та розвитку культурних рослин може призвести до їх токсикації.

 

Норма витрати робочого розчину

Норма витрати робочого розчину має становити 200-400 л/га. В ситуаціях з щільним стоянням рослин норма витрати робочого розчину має становити не менше 300 л/га.

Обов’язковим є повне і рівномірне покриття рослин робочим розчином препарату під час внесення. Норма витрати робочого розчину не повинна спричиняти його стікання з рослин під час внесення.

 

Погодні умови

Температури повітря від +12 до +220С в період застосування препарату є оптимальними. Зниженні (менше +100С) або підвищені (більше +250С) температури повітря, посуха або інші несприятливі стресові умови для росту та розвитку бур’янів подовжують час прояву візуальних ознак дії гербіциду, а також можуть знизити ефективність знищення бур’янів.

 

Не рекомендовано проводити обробку гербіцидом ПРІУС, якщо очікуються приморозки вночі, оскільки це може суттєво знизити ефективність знищення бур’янів.

 

Дощ через 1 годину після внесення препарату не впливає на ефективність дії гербіциду.

Швидкість вітру під час внесення препарату не повинна перевищувати 4 м/с.

Сумісність з іншими препаратами

Препарат добре комбінується у бакових сумішах з переважною більшістю пестицидів та агрохімікатів. Але в кожному конкретному випадку необхідно проводити попередню перевірку на сумісність компонентів бакової суміші.

 

Пропозиції

270 грн/л
м. Хмельницький
Власник: agrokomplekt2000

Тип препарату: гербіциди

Застосовується на культурах: пшениця, ячмінь, кукурудза

Для захисту від: однорічні дводольні, багаторічні дводольні

Хімічний клас препарату: 3

Діючі речовини:

2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452, 42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л

Препаративна форма: Суспо-емульсія

Компанія «Агрокомплект» пропонує купити гербіциди в Україні для використання проти непотрібних бур'янів з вибором тільки з якісних препаратів: вітчизняні та імпортні, оригінали та аналоги, різного спектру дії, для видалення різних видів бур'янів, оптом і в роздріб.

Якщо Ви хочете придбати гербіциди оптом - немає проблем, ми оформляємо і оптову доставку, і здійснюємо продаж оптом і в роздріб. У нашому інтернет-магазині «Агрокомплект» завжди можна придбати потрібні вам контактні і системні засоби від бур'янів, попередньо Вас проконсультують наші досвідчені фахівці, які завжди допоможуть вам визначитися і підкажуть, які препарати в даному випадку краще вибрати.

Для гербіцидів ціна в Україні на роздріб обійдеться вам трохи дорожче оптового замовлення, тому робіть замовлення обдумано, щоб не переплачувати, але і замовити препарат в потрібному обсязі.

12.79 $/л
м. Кропивницький

Виробник: Нертус

Формуляция:: суспензионные эмульсия

Действующее вещество:: флорасулам, 6,25 г/л; 2,4-Д етилгексиловий эфир, 452,42 г/л

Упаковка: 5 л

Двухкомпонентный послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними сорняками в посевах зерновых колосовых и кукурузы.

Механизм действия 

Флорасулам относится к производным триазолпиримидинов. Проникает в растения сорняков через корни и листья. Ингибирует фермент ацетолактатсинтаза, который отвечает за синтез нескольких аминокислот. Через сутки после применения сорняки прекращают рост и развитие. Вначале наблюдаются хлороз и обесцвечивание жилок, а затем некрозы листьев.
Етилгексиловий эфир 2,4-Д - действующее вещество системного действия. Попадает в растения сорняков через надземную массу растений. Вызывает торможение фотосинтеза и аномальный рост клеток в растении, в результате чего происходит ее деформация и разрыв тканей. Растение теряет цвет, скручивается, вянет и впоследствии погибает.

возможность применять один продукт для борьбы с сорняками на зерновых колосовых и на кукурузе.

скорость воздействия на сорняки.

широкий спектр действия - контролирует большинство двудольных сорняков, в том числе виды осотов, амброзия, подмаренник цепкий (на более поздних стадиях развития).

широкий диапазон применения

-  зерновые колосовые - от фазы кущения до появления второго междоузлия

-  кукуруза – от  3-7 листьев включительно.

Рекомендации по применению препарата
Препарат вносят с помощью наземных опрыскивателей в период массового появления всходов сорняков. Максимально рекомендуемую норму расхода препарата, следует применять в случаях высокой засоренности посева (осот, подмаренник цепкий), а также когда наблюдается перерастание сорняков.

Регламент применения препарата

Культура

Вредный объект

Норма расхода препарата, л/га

Способ, время обработок, ограничения

Максимальная кратность обработок, шт

Пшеница, ячмень

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

0,4-0,6

Опрыскивание от фазы кущения до появления второго узла в культурных растений

1

Кукуруза

Опрыскивание от 3 до 7 листьев (включительно)

Выход людей для выполнения механизированных работ - через 3 дня после внесения препарата, для выполнения ручных работ - через 7 дней.


Фаза развития сорняков
Сорняки наиболее чувствительны к данному препарату в период их активного роста и развития.
Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при внесении его, когда однолетние злаковые сорняки находятся в фазе 2-6 настоящих листьев, а многолетние двудольные (осот) - в фазе розетки. С подмаренником цепким можно бороться с высоты растений 15-20 см, с видами ромашки - до высоты 20 см.


Фаза развития культурных растений

зерновые колосовые - от начала кущения до появления второго междоузлия.

кукуруза в фазу 7 листьев (наиболее оптимальным в фазу 3-5 листьев).

Внесение препарата на других этапах роста и развития культурных растений может привести к интоксикации.


Норма расхода рабочего раствора
Норма расхода рабочего раствора должна составлять 200-400 л/га. В ситуациях с плотным стоянием растений, норма расхода рабочего раствора должна составлять не менее 300 л/га.
Обязательным является полное и равномерное покрытие растений рабочим раствором препарата во время внесения. Норма расхода рабочего раствора не должна вызывать его стекания с растений во время внесения.

Погодные условия
Температуры воздуха от +12 до +220С в период применения препарата являются оптимальными. Сниженные (менее +100С) или повышенные (более +250С) температуры воздуха, засуха или другие неблагоприятные стрессовые условия для роста и развития сорняков, увеличивают время проявления визуальных признаков действия гербицида, а также могут снизить эффективность уничтожения сорняков.
Не рекомендуется проводить обработку гербицидом ПРИУС, если ожидаются заморозки ночью, поскольку это может существенно снизить эффективность уничтожения сорняков.
Дождь через 1 час после внесения препарата не влияет на эффективность действия гербицида. 
Скорость ветра во время внесения препарата не должна превышать 4 м / с.


Совместимость с другими препаратами
Препарат хорошо сочетается в баковых смесях с большинством пестицидов и агрохимикатов. Но в каждом конкретном случае необходимо проводить предварительную проверку на совместимость компонентов баковой смеси.
Запрещается использовать препарат ПРИУС в баковых смесях со специфическими граминицидами, применяемых на посевах зерновых колосовых.


Предупреждение

не имеет почвенного действия и влияет только на те сорняки, всходы которых появились на момент внесения препарата. На сорняки, всходы которых появились после внесения препарата, гербицид не влияет;

механические обработки почвы (культивация, боронование) разрешается проводить не ранее 10 дней до или после применения препарата;

не применять препарат на посевах зерновых культур с подсевом люцерны, клевера, донника и других двудольных культур;

не допускать снос препарата на посевы чувствительных (двудольных) культур при внесении.

Упаковка: 5 л