Гербіцид Римакс Плюс 750

Назва препарату: 
Римакс Плюс 750
Виробники, заявники препарату: 
Агрофлекс, ТОВ (заявник )
Сімоніс Б.В. (виробник )
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2021
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

Трибенурон-метил, 500 г/кг + амідосульфурон, 250 г/кг

Використовується разом із: 

Гербіцид Римакс Плюс 750: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
ячмiнь ярий2-4 листкиоднорічні дводольні, багаторічні дводольніОбприскування120-25 грам/га
пшениця озимавід фази кущіння до виходу в трубкуоднорічні дводольні, багаторічні дводольніОбприскування125-30 грам/га
пшениця озима, ячмiнь ярийвід фази кущіння до виходу в трубкуоднорічні дводольні, багаторічні дводольніОбприскування посiвiв120 грам/га

 

Можливе використання з ПАР Максиум в нормі 0,2 л/га, що підвищує ефективність Римаксу Плюс 750, в.г.

Перелік основних видів чутливих бур’янів

Підмаренник чіпкий, редька дика, щириця звичайна (види), грицики звичайні, гірчиця польова, гірчак березковидний, почечуйний, жабрій, види; зірочник середній, злинка канадська, ромашка, види; мак дикий, осот, види; самосів соняшнику, ріпаку; спориш звичайний, талабан польовий, сухоребрик лікарський, фіалка польова, шпергель звичайний, хрінниця (види), амброзія полинолиста, кропива глуха.

Сумісність

Можна використовувати в сумішах з іншими препаратами, проте перед приготуванням робочого розчину рекомендується перевірити препарати на сумісність в малій ємкості.

Особливості застосування

  • обприскування проводити від фази 2–3 листків культури до появи прапорцевого листка включно;
  • ріст чутливих бур’янів припиняється одразу ж після проникнення препарату через їх листкову поверхню;
  • повна загибель бур’янів настає через 2–3 тижні в залежності від погодних умов, видового складу, стадії розвитку бур’янів та ступеня забур’яненості;
  • норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату;
  • в разі підвищеної забур’яненості та активної вегетації бур’янів використовувати максимально допустиму норму.

Переваги препарату

  • широкий температурний режим використання від +5 до +25°С;
  • популярна та перевірена серед виробничників суміш двох діючих речовин, які контролюють широкий спектр проблемних бур’янів: підмаренник, осоти, гірчаки та інші;
  • широкий діапазон використання препарату: від початку кущіння до появи прапорцевого листка включно;
  • низька гектарна норма внесення гербіциду, невисока вартість.

ПАР Максиум

Використовується разом з гербіцидом Римакс Плюс 750, в.г. (д.р. амідосульфурон, 250 г/кг + трибенурон- метил, 500 г/кг)

Діюча речовина:етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л
Тарна одиниця:5 л
Механізм дії:посилює та пришвидшує дію гербіциду на бур’яни внаслідок розчинення ліпідного шару на листках
 

Пропозиції

186.85 $/кг
м. Кропивницький

Действующее вещество:: амидосульфурон, 250 г / кг + трибенурон-метил, 500 г / кг

Препаративная форма:: водорастворимые гранулы

Простое, эффективное и экономически доступное решение проблемы борьбы с чрезвычайно широким спектром сорняков в посевах зерновых колосовых

Механизм действия: гербицид нарушает механизм деления и синтеза белков в сорняках

Сфера использования

Культура

Норма, г / га

Время и способ использования

Ячмень

25–30

Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2–3 листьев до выхода в трубку культуры

Пшеница озимая

25–30

Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2–3 листьев до появления флагового листка культуры включительно

Возможно использование с ПАВ Максиум в норме 0,2 л/га, что повышает эффективность Римакса Плюс 750, в.г.

Перечень основных видов чувствительных сорняков

Подмаренник цепкий, редька дикая, щирица обыкновенная (виды), пастушья сумка обыкновенная, горчица полевая, горчак березкоподобный, почечуйный, чистец, виды; звездчатка средняя, мелколепестник канадский, ромашка, виды; мак дикий, осот, виды, самосев подсолнечника, рапса; спорыш обычный, ярутка полевая, гулявник лекарственный, фиалка полевая, шпергель обычный, кресс (виды), амброзия полыннолистная, крапива глухая.

Совместимость

Можно использовать в смесях с другими препаратами, однако перед приготовлением рабочего раствора рекомендуется проверить препараты на совместимость в малой емкости.

Особенности применения

опрыскивание проводить от фазы 2–3 листьев культуры до появления флагового листка включительно;

рост чувствительных сорняков прекращается сразу же после проникновения препарата через их листовую поверхность;

полная гибель сорняков наступает через 2–3 недели в зависимости от погодных условий, видового состава, стадии развития сорняков и степени засоренности;

норма расхода рабочей жидкости при проведении наземного опрыскивания составляет 200–300 л/га. Обязательным требованием является обеспечение сплошного покрытия площади и обильного смачивания растений при внесении препарата;

в случае повышенной засоренности и активной вегетации сорняков использовать максимально допустимую норму.

Преимущества препарата

широкий температурный режим использования от +5 до +25°С;

популярная и проверенная среди производственников смесь двух действующих веществ, которые контролируют широкий спектр проблемных сорняков: подмаренник, осот, горчак и другие;

широкий диапазон использования препарата: от начала кущения до появления флагового листка включительно;

низкая норма внесения гербицида, невысокая стоимость.