Гербіцид Сонхус

Назва препарату: 
Сонхус
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2028
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

Клопіралід, 750 г/кг

Препаративна форма: 

Гербіцид Сонхус: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
цукровий бурякоднорічні дводольніОбприскування в період вегетації10.12-0.2 кг/га

Механізм дії. 

Проникає в рослину через надземну частину  та частково з вологою грунту через кореневу систему. Швидко переноситься по рослині в точки росту, де блокує поділ меристематичних клітин. Унаслідок цього відбувається відмирання як надземної частини, так і кореневої системи бур’янів, в тому числі бруньок вегетативного відновлення у коренепаросткових бур’янів. Ріст чутливих бур’янів припиняється вже через 2 години після обробки. Перші візуальні ознаки гербіцидної дії на бур’яни спостерігаються на 5–8 день після обробки, повна загибель бур’янів настає через 10–15 днів. Несприятливі погодні умови для розвитку рослин (низькі температури, посуха) уповільнюють дію препарату та прояви візуальних ознак.

Характеристика та переваги:

  • Висока ефективність у боротьбі проти таких багаторічних коренепаросткових бур’янів, як осот рожевий, осот жовтий, латук татарський, гірчак повзучий.
  • Завдяки системному механізму дії повністю знищує не тільки надземну частину рослин бур’янів, але й кореневу систему, в тому числі бруньки вегетативного відновлення для багаторічних коренепаросткових.
  • Не стимулює утворення резистентних форм в популяціях бур’янів.
  • Висока селективність по відношенню до культурних рослин за умови дотримання регламенту застосування.
  • Препарат сумісний у бакових сумішах з переважною більшістю пестицидів та рідких добрив, але в кожному окремому випадку необхідна попередня перевірка компонентів на сумісність.

Рекомендації щодо застосування. Препарат вносять одноразовим обприскуванням після сходів культури, коли справжні листки достатньо розвинені (діаметр листкової пластинки не менше ніж 3 см).

Максимальна ефективність дії препарату спостерігається при застосуванні його на початкових етапах росту і розвитку бур’янів: фаза 2–6 листків для однорічних дводольних бур’янів та фаза розетки для багаторічних дводольних бур’янів. Температура повітря +12…+25 0С є оптимальною для внесення препарату. Не допускається знос препарату на посіви чутливих культур під час внесення. 

Приготування робочого розчину. Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють на 3/4 об’єму, вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату. Доливають бак обприскувача до повного об’єму при ввімкненому режимі змішування. При внесенні препарату режим змішування має бути ввімкнений для підтримки робочого розчину в однорідному стані.

При застосуванні препарату в бакових сумішах з іншими препаратами спочатку розчиняють препарат, а потім додають у робочий розчин партнерський компонент.

Пропозиції

79.5 $/кг
м. Кропивницький

Виробник: Нертус

Формуляция:: водорастворимые гранулы

Действующее вещество:: клопиралид, 750 г/кг

Упаковка: 1 кг

Послевсходовый гербицид системного действия для уничтожения однолетних двудольных и многолетних корнеотпрысковых сорняков на посевах сахарной свеклы

Механизм действия Проникает в растение через надземную часть и частично из влажной почвы через корневую систему. Быстро переносится по растению в точки роста, где блокирует деление меристематических клеток. Вследствие этого происходит отмирание, как надземной части, так и корневой системы сорняков, в том числе почек вегетативного возобновления корнепаростковых сорняков. Рост чувствительных сорняков прекращается уже через 2 часа после обработки. Первые визуальные признаки гербицидного действия на сорняки наблюдаются на 5-8 день после обработки, полная гибель сорняков наступает через 10-15 дней. Неблагоприятные погодные условия для развития растений (низкие температуры, засуха) замедляют действие препарата и проявление визуальных признаков.

Рекомендации относительно применения

Фаза развития культурных растений

свекла — фаза 1-3 настоящих листьев;

зерновые колосовые — в период от кущения до входа в трубку;

рапс яровой и озимый — фаза 3-4 листьев;

 Сроки применения клопиралида на других культурах

кукуруза — в фазу 3-5 листьев;

капуста белокочанная — после высадки рассады;

лен долгунец — фаза «елочки».

 Фаза развития сорняков

Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при применении его на начальных этапах роста и развития сорняков: фаза 2-6 листьев для однолетних двудольных сорняков и фаза розетки для многолетних двудольных сорняков.

Погодные условия

Среднесуточная температура воздуха при применении препарата должна быть от 120С до +250С. Прохладные погодные условия (среднесуточная температура менее +120С) замедляют проявление визуальных признаков гербицидного действия и могут снизить эффективность действия препарата на сорняки. Внесение препарата, когда культурные растения находятся в стрессовом состоянии (засуха, заморозки, повреждения вредителями и болезнями и др.), может уменьшить эффективность действия гербицида на сорняки, а также повышает риск токсикации культурных растений независимо от их фазы развития.

Наличие капельной влаги на растениях, а также дождь в течение 6 часов после внесения препарата СОНХУС  существенно снижают эффективность его действия на сорняки.

 Регламент применения препарата

Культура

Вредный объект

Фаза развития сорняка

Нормы расхода препарата, л/га

Максимальная кратность обработок

Сахарная свекла

Однолетние двудольные

Фаза 2-4 листа

0,12-0,2

1

Многолетние

корнеотпрысковые

Фаза розетки

Внесение препарата

Препарат вносят наземным опрыскиванием с нормой расхода рабочего раствора 200-300 л/га. В условиях повышенных температур (температура воздуха более +20С) норму расхода рабочего раствора рекомендуется увеличивать до 400 л/га. Обязательным является полное и равномерное покрытие растений сорняков рабочим раствором.

 Совместимость с другими пестицидами

Препарат является идеальным компонентом с эффектом синергизма для баковых смесей с другими гербицидами против двудольных сорняков (препараты бетанальной группы), а также с противозлаковыми гербицидами. Однако в каждом отдельном случае необходима предварительная проверка компонентов баковой смеси на совместимость и фитотоксичность.

 Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заполняют на 3/4 объема, включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата. Доливают бак опрыскивателя до полного объема при включенном режиме смешивания. При внесении препарата режим смешивания должен быть включен для поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.

При применении препарата в баковых смесях с другими препаратами, сначала растворяют препарат,  а  затем  добавляют  в  рабочий  раствор  партнерский  компонент.

Упаковка: 1 кг

Аналоги препарату Сонхус

Дiлар
ДР(осн.): 
Дозволений до роздрiбного продажу населенню.
Легіон
ДР(осн.): 
Для застосування у сферi медичної дезiнфекцiї.
Лонтрел Гранд
ДР(осн.): 
Дозволений до роздрiбного продажу населенню.