Гербіцид Суперклін 480

Назва препарату: 
Суперклін 480
Виробники, заявники препарату: 
Агрофлекс, ТОВ (заявник )
Сімоніс Б.В. (виробник )
FADER ALLIANCE LTD. (виробник )
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2021
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л

Препаративна форма: 

Гербіцид Суперклін 480: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяФаза бур'януСпосіб обробкиСтрок останньої обробки (в днях до збирання врожаю)Максимальна кратність обробкиНорма витрат препаратуПризначення препарату
картопляоднорічні, багаторічніОбприскування вегетуючих бур'янiв12, 40-60мл-5л води
париоднорічні злакові, злакові дводольніВегетаціяОбприскування вегетуючих бур'янiв12-4 л/га
парибагаторічні злакові, багаторічні дводольніОбприскування вегетуючих бур'янiв14-6 л/га
зернові, Кукурудза, ріпак (рапс), соя, цукровий буряк, картопля, льон, соняшник, овочевi, баштанні (бахчовi)однорічні злакові, ДводольніОбприскування вегетуючих бур'янiв12-4
соняшник, зернові, Кукурудза, ріпак (рапс), соя, картопля, льон, овочевi, баштанні (бахчовi)багаторічні злакові, ДводольніОбприскування вегетуючих бур'янiв14-6
зернові, Кукурудза, ріпак (рапс), соя, цукровий буряк, картопля, соняшник, овочевiоднорічні злакові, багаторічні злакові, ДводольніОбприскування вегетуючих бур'янiв12-5
Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)однорічні, багаторічніОбприскування вегетуючих бур'янiв13-6
ріпак (рапс), зерновіОбприскування посiвiв1413десикація
соняшникпобуріння кошиківОбприскування1113десикація

Проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і до кореневої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та фотосинтез, внаслідок чого рослина гине

СПЕКТР ЧУТЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДУ

Норма, л/гаЧутливі бур’яни
2,0–2,5Грицики звичайні, мишій сизий, овес (види), лобода (види), мак дикий, зірочник середній, шпергель звичайний
2,5–3,0Рутка лікарська, гірчиця польова, осот жовтий шорсткий, фіалка польова, галінсога дрібноквіткова, ромашка непахуча, пальчатка (види)
3,0–4,0Метлюг звичайний, пирій повзучий, куряче просо, лутига (види), глуха кропива, паслін чорний, осот жовтий польовий, подорожник (види), гірчак (види), підмаренник чіпкий, щириця звичайна, кропива жалка
4,0–5,0Молочай (види), жовтець (види), лопух (види), дурман звичайний, м’ята (види), жовтець (види)
5,0–6,0Льонок звичайний, кропива дводомна, звіробій звичайний, волошка синя, вероніка польова, осот рожевий польовий
6,0–8,0Осот жовтий болотний, березка польова, хвощ польовий, очерет (види), рогіз широколистий, чина бульбиста

 

БАКОВІ СУМІШІ ТА СУМІСНІСТЬ ГЕРБІЦИДУ СУПЕРКЛІН 480

Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ

  • досвід показав високу ефективніть бакової суміші: Суперклін 480, РК (3 л/га) + Римакс Д 762, в.г. (150 г/га) в боротьбі з проблемними бур'янами;
  • всі бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту;
  • не проводити обробку грунту перед внесенням та протягом 2–3 тижнів після внесення препарату. При змінах в кліматичних умовах (зниження температури) поява симптомів дії можливо буде сповільненою;
  • не обробляти в екстремальних погодних умовах (засуха, приморозки, дощ);
  • норму витрати слід встановлювати, враховуючи численність та видовий склад бур’янів;
  • норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.

ПЕРЕВАГИ ГЕРБІЦИДУ

  • володіє високою ефективністю в боротьбі з однорічними та багаторічними бур’янами, в тому числі такими злісними, як березка польова, осоти, пирій повзучий та інші;
  • надійно очищує поля від проблемних кореневищних і коренопаросткових бур’янів для наступних культур сівозміни;
  • швидко розкладається в грунті, не створює жодних проблем при вирощуванні наступних культур.

Пропозиції

5.9 $/л
м. Кропивницький

Действующее вещество:: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л, в кислотном эквиваленте, 360 г/л

Препаративная форма:: водный раствор

Упаковка: 20 л

Системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков

Механизм действия:

проникает через листья и другие зеленые части растения, разносится по всем органам, в том числе и корневой системе. Нарушает синтез растительного фермента, разрушает механизм метаболизма, блокирует дыхание и фотосинтез, в результате чего растение погибает.

Способ использования

Культура, объект обработки

Норма, л/га

Вредоносный объект

Способ, время обработок, ограничения

Поля, предназначенные под посев сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, люцерны, льна, овощных, бахчевых, кукурузы, зерновых, злаковых трав на семена

2,0 —5,0

Однолетние и многолетние сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки почвы, кроме ранне-весеннего закрытия влаги)

Картофель

2

Однолетние и многолетние сорняки

Опрыскивание за два дня до всходов культуры

Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, клещевины, подсолнечника, картофеля, рапса, овощных, бахчевых, злаковых трав на семена

2,0–4,0

Однолетние сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника

4,0–6,0

Многолетние сорняки

Земли несельскохозяйственного использования (полосы отчуждения линий электропередач, газо-и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)

3,0–6,0

Однолетние и многолетние сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков

Пары

2,0–4,0

Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Опрыскивание сорняков в период их активного роста

Пары

4,0–6,0

Многолетние злаковые и двудольные сорняки

Зерновые

3

Десикация для применения наземным транспортом и авиационным методом

Опрыскивание посевов за две недели до уборки, при влажности зерна не более 30%

Подсолнечник

3

Десикация для применения наземным транспортом и авиационным методом

Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзин

Яровой и озимый рапс

3

Десикация для применения наземным транспортом и авиационным методом

Опрыскивание посевов при побурении 70% стручков в культуре

Приусадебные участки предназначенные под посев и посадку овощных культур, в т.ч. картофеля

40–60 мл. на 5 литров воды на 100м 2

Однолетние и многолетние сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника (при высоте сорняков 10–20 см за три недели до вспашки)

Совместимость

Препарат совместим с большинством пестицидов и жидких удобрений. Однако в каждом отдельном случае, следует проводить предварительную оценку совместимости компонентов баковой смеси.

Особенности применения

все сорняки должны находиться в периоде активного роста;

не проводить обработку почвы перед внесением и в течение 2–3 недель после внесения препарата. При изменениях в климатических условиях (снижение температуры) возможно замедленное появление симптомов действия

не обрабатывать в экстремальных погодных условиях (засуха, заморозки, дождь)

норму расхода следует устанавливать, учитывая многочисленность и видовой состав сорняков

норма расхода рабочей жидкости при проведении наземного опрыскивания составляет 200–300 л/га. Обязательным требованием является обеспечение сплошного покрытия площади и обильного смачивания растений при внесении препарата

Преимущества препарата

обладает высокой эффективностью в борьбе с однолетними и многолетними сорняками, в том числе такими злобными, как березка полевая, осот, пырей ползучий и другие

надежно очищает поля от проблемных корневищных и корнеросткових сорняков для последующих культур севооборота

быстро разлагается в почве, не создает никаких проблем при выращивании последующих культур

Аналоги препарату Суперклін 480

Антибур`ян
Дозволений до роздрiбного продажу населенню.
Вулкан Плюс
Дозволяється авiацiйне застосування