ТАЙВАРО, ВГ

Назва препарату: 
ТАЙВАРО, ВГ
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2024
Хімічний клас (група) препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діячої речовини: 

Азимсульфурон, 500 г/кг

ТАЙВАРО, ВГ: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
рисоднорічні злакові, осоковiОбприскування в період вегетації130-40 грам/га

Пропозиції

1179.36 $/кг
м. Кропивницький

Виробник: Du Pont de Nemours & Company

Тип воздействия на организм: Системные

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы

Гербіцид  Тайваро

Новий гербіцид Тайваро — унікальне рішення для захисту рису від широкого спектру злакових, широколистяних та осокових бур’янів. Продукт характеризується унікальними технічними властивостями, стабільним та зручним використанням та високими показниками безпечності.

Основні переваги

Контроль широкого спектру в т.ч. проблемних видів бур’янів

- Швидка зупинка росту бур’янів

- Широке вікно застосування

- Висока селективність для культури

- Низька токсичність для тварин та людей

- Зареєстрований для наземних та авіаобробок

 

Унікальне рішення в посівах рису

Тайваро — унікальний післясходовий гербіцид для одночасного контролю зла- кових, дводольних та осокових бур’янів в посівах рису. Продукт зареєстрований та відомий також під іншою торговою назвою Гулівер, що широко викорис- товується в Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Греції, Турції та в інших країнах.

 

Діюча речовина : азимсульфурон

Хімічна група : сульфонілсечовини

Формуляція : 500 г/кг, водорозчинні гранули (в.г.)

Спосіб застосування:  Для наземних та авіа обробок

 

Діюча речовина Тайваро  азимсульфурон (500 г/кг) відноситься до популярної родини сульфонілсечовинних гербіцидів, що були винайдені та розроблені компанією Дюпон. Тайваро, як і інші представники сульфонілсечовин, інгібує фермент ацетолактатсинтазу, наслідком чого є блокування біосинтезу амінокислот. Даний фермент відсутній у тварин, що є однією із причин низької токсичності азимсульфурона для тварин та людей.

 

Механізм дії

Препарат проникає в рослини, головним чином, через листки та стебла, та у меншій мірі через корені. Далі, гербіцид переміщується по ксилемі та флоемі до точок росту. Внаслідок інгібування ділення клітин, у чутливих видів бур’янів, ріст зупиняється вже через 4 – 6 годин після обробки. Симптоми пригнічення деяких бур’янів проявляються наступним чином: „ У видів плоскух (Echinochloa spp.) спостерігається зупинка росту та хлороз листків „ У бульбоочеретів та інших осокових бур’янів різко зупиняється ріст, а забарвлення змінюється на буре. „ Дводольні бур’яни зупиняються у рості, в них відмічається хлороз та зміна забарвлення листків на антоціанове або червоне.