Фунгіцид Топланц 240

Назва препарату: 
Топланц 240
Виробники, заявники препарату: 
Агрофлекс, ТОВ (заявник )
Сімоніс Б.В. (виробник )
FADER ALLIANCE LTD. (виробник )
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2023
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

Клетодим, 240 г/л

Використовується разом із: 
Препаративна форма: 
Важливо: 
Препарат має експериментальну реєстрацiю термiном на 2 роки.

Фунгіцид Топланц 240: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяФаза бур'януСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
цукровий буряк, соя, ріпак ярий (кольза), ріпак озимий, цибуля рiпчаста, соя, соняшникоднорічні злакові2-4 листкиОбприскування10.2-0.4
льон-довгунець2-4 листкиоднорічні злаковіОбприскування10.2-0.4
льон-довгунецьбагаторічні злаковіОбприскування10.4-0.8
цукровий буряк, соя, соняшник, ріпак озимий, ріпак ярий (кольза), Горох, цибуля рiпчастабагаторічні злаковіОбприскування10.4-0.8

 

Перелік основних видів чутливих бур'янів

Вівсюг звичайний, гумай, грястиця збірна, пирій повзучий, пальчатка (види), падалиця злаків, пажитниця багатоквіткова, мітлиця звичайна, мишій (види), свинорий пальчастий, столоколос безостий, тонконіг (види).

Сумісність

Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші. Не рекомендується використовувати Топланц 240, к.е. в бакових сумішах з препаратами бетанальної групи за умов підвищених температур повітря (+25°С та вище), оскільки це підвищує ризик токсикації культурних рослин.

Особливості застосування

  • обробку проводити у безвітряну, теплу погоду (найкращий контроль спостерігається при температурі +15°С до +20°С). Невисока температура повітря (+10…12°С) сповільнюють прояв візуальних ознак гербіцидної дії препарату, що пов’язано з гальмуванням процесів обміну у рослинах;
  • обробку проводити за 6 годин до дощу;
  • не обприскуйте культури, ослаблені негативними факторами, та якщо вони перебувають в стресовому стані (холод, посуха, ураження хворобами чи шкідниками);
  • норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.

Переваги препарату

  • ефективно знищує всі однорічні і багаторічні злакові бур’яни;
  • висока селективність та безпечність для культурних рослин;
  • вдале поєднання швидкості дії та відсутності фітотоксичності;
  • знищує підземну і наземну частини злакових бур’янів.

ПАР Стаф

Використовується разом з гербіцидом Топланц 240, к.е. (д.р. клетодим 240 г/л) для:

  • кращого прилипання гербіциду на поверхні рослин;
  • розчинення воскового шару кутикули, що призведе до швидкого пересування гербіциду до точок росту бур’янів
  
 

 

Механізм дії: препарат поглинається листям і стеблом злакових
бур’янів, доходить до всіх частин рослини, порушуючи її розвиток,
що призводить до загибелі

 

Пропозиції

29.25 $/л
м. Кропивницький

Препаративная форма: Концентрат эмульсии

Действующее вещество:: клетодим, 240 г/л

Препаративная форма:: концентрат эмульсии

Системный послевсходовый граминицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками.

Механизм действия:

препарат поглощается листьями и стеблем злаковых сорняков, доходит до всех частей растения, нарушая его развитие, что приводит к гибели

Сфера использования

Культура

Сроки обработки

Доза, л/га

Свекла сахарная

Лук (кроме лука «на перо»)

Горох

Рапс озимый и яровой

Соя

Подсолнечник

Однолетние злаковые сорняки:опрыскивание в фазе 2–4 листьев у сорняков (независимо от фазы развития культуры).

Многолетние злаковые сорняки:опрыскивание в период вегетации, при высоте сорняков 10–15 см (независимо от фазы развития культуры).

0,2–0,4 + ПAВ Стаф 0,6–1,2

0,4–0,8 + ПAВ Стаф 1,2–2,4

Лен-долгунец

Однолетние злаковые сорняки:опрыскивание в фазе 2–4 листьев у сорняков (фаза "елки" в культуре).

Многолетние злаковые сорняки:опрыскивание в период вегетации, при высоте сорняков 10–20 см (фаза "елки" в культуре).

0,2–0,4 + ПAВ Стаф 0,6–1,2

0,4–0,8 + ПAВ Стаф 1,2–2,4

Перечень основных видов чувствительных сорняков

Овсюг обыкновенный, сорго алеппское, ежа сборная, пырей ползучий, росичка (виды), падалица злаков, райграс многоцветковый, полевица обыкновенная, щетинник (виды), свинорой пальчатый, стоколос безостый, мятлик (виды).

Совместимость

Препарат совместим с большинством пестицидов и жидких удобрений. Однако в каждом отдельном случае, следует проводить предварительную оценку совместимости компонентов баковой смеси. Не рекомендуется использовать Топланц 240, к.э. в баковых смесях с препаратами бетанальной группы в условиях повышенных температур воздуха (+25 °С выше), поскольку это повышает риск интоксикации культурных растений.

Особенности применения

обработку проводить в безветренную, теплую погоду (лучший контроль наблюдается при температуре +15 °С до +20 °С). Невысокая температура воздуха (+10...12 °С) замедляет проявление визуальных признаков гербицидного действия препарата, что связано с торможением процессов обмена в растениях

обработку проводить за 6 часов до дождя

не опрыскивают культуры, ослабленные негативными факторами, а также если они находятся в стрессовом состоянии (холод, засуха, поражение болезнями или вредителями)

норма расхода рабочей жидкости при проведении наземного опрыскивания составляет 200–300 л/га. Обязательным требованием является обеспечение сплошного покрытия площади и обильного смачивания растений при внесении препарата

Преимущества препарата

эффективно уничтожает все однолетние и многолетние злаковые сорняки

высокая селективность и безопасность для культурных растений

удачное сочетание скорости действия и отсутствие фитотоксичности

уничтожает подземную и наземную части злаковых сорняков

Аналоги препарату Топланц 240

Клетодим
ДР(осн.): 
Орг.(перша): 
Використовується для пiдвищення врожайностi.