Гербіцид Триактів

Назва препарату: 
Триактів
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2021
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 

Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л

Препаративна форма: 

Гербіцид Триактів: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
цукровий бурякоднорічні дводольні, злаковiОбприскування31.0 л/га

Переваги

  • В усіх бурякосійних регіонах України гербіцид надійно знищує найбільш поширені і шкодочинні бур'яни
  • Ефективність не знижується у разі дощу через 5-6 годин після обробки
  • Відсутність фітотоксичності для культури за відсутності стресових погодних умов та дотримання регламентів
  • Не має післядії на наступні культури в сівозміні
  • Добре комбінується з іншими гербіцидами для розширення спектру і підсилення дії

Механізм дії

Триактів проникає в зелені частини рослин бур'янів (фенмедифам, десмедифам), а також поглинається корінням та проростками (етофумезат). Гербіцид блокує фотосинтез і білковий обмін бур'янів, гальмує ріст меристеми і поділ клітин. Видимі ознаки ураження — хлороз листя — проявляється протягом 3-7 днів. У подальшому листя в'яне, і рослини гинуть протягом 14-20 днів.

Необхідно пам'ятати, що найбільш чутливими двосім'ядольні бур'яни є в ранній фазі розвитку (сім'ядолі), тому бажано проводити обприскування Триактів, к.е. якомога раніше, а дози, вищі за 1,0 л/га, застосовувати лише у випадках перепон, які виникають внаслідок погодних умов, організаційно-господарських причин тощо.
Оптимальна температура повітря під час обприскування 15-20 С, проте гербіцид добре діє за температури 10-25 С. Не варто проводити обробку пізніш, ніж за 5-6 годин до дощу або при наявності роси на рослинах. Концентрація препарату у робочому розчині має становити не менше 0,4%.
У системі захисту цукрових буряків, для розширення спектру і підсилення дії, Триактів, к.е. можна комбінувати з іншими гербіцидами. За наявності в посівах осотів, ромашок, підмаренника чіпкого, бур'янів з родини бобових – з гербіцидом Снайпер, в.р. (д.р. — клопіралід). Коли в полі домінують гірчаки та за переростання інших стійких видів, доцільно застосовувати в бакових сумішах сульфонілсечовинні засоби. Злакові бур'яни знищують додаванням в бакову суміш грамініцидів (Антей, к.е, д.р. — клетодим). Як правило, грамініцид застосовують під час останньої обробки при достатньому відростанні злаків.

Аналоги препарату Триактів