Добриво Монокалійфосфат

Інші назви: 
МКР, дигідрофосфат калію, монофосфат калію.
Назва на англійській мові: 
monopotassium.
Назва на російській мові: 
Монокалийфосфат.
Призначення препарату: 
Формула: 

KH2PO4

Монокалійфосфат - фосфорно-калійне комплексне складне добриво. Застосовується для кореневого підживлення, позакореневого підживлення і фертигації. Отримують шляхом хімічної взаємодії ортофосфорної кислоти і калійних сполук.

Фізичні та хімічні характеристики

Монокалійфосфат (дигідрофосфат калію) – безбарвні кристали.

Фізичні характеристики

 • Температура плавлення – 552,6°C.
 • Плавиться з розкладанням, утворюючи фосфат калію (K3PO4).
 • Розчинність в 100 г води при 25°C-25,1 г.
 • Практично не розчинний в етанолі.
 • Щільність при 20°C – 2338 г/см3.[3]
 • Монокалійфосфат (добриво) містить загальних фосфатів:
 • (Р2О5) не менше 50 %,
 • калію (К2О) – не менше 33 %,
 • води – не більше 0,5 %.
 • Кислотність однопроцентного розчину – 4,0–4,5 од.
 • Масова частка нерозчинного у воді залишку – менше 0,1 %.

Монокалійфосфат є повністю розчинним добривом, що не містить шкідливих домішок.

Застосування

Сільське господарство

Застосовується в якості висококонцентрованого добрива для підгодівлі культур в різних системах.[1]

Промисловість

Монокалійфосфат застосовують в якості модуляторів і перетворювачів частот в лазерній техніці. У харчовій промисловості він використовується як компонент пекарських порошків, харчових дріжджів, рідких миючих засобів, а також як емульгатор харчових продуктів і складів для очищення нафтопродуктів і пом'якшувач води.

Внесення

Монокальційфосфат рекомендований до застосування на всіх типах грунтів у відкритому і захищеному грунті, в якості кореневих підгодівлі і некореневих підгодівлі.

Як водорозчинне добриво рекомендується для використання в системах зрошувального землеробства і для фертигації.

Відсутність азоту дозволяє широко варіювати використання добрива в якості підгодівлі, як у кількісному (нормою витрати), так і в часі (строки внесення) параметра. Так, наприклад, в якості пізньої осінньої підгодівлі багаторічних культур азотні і азотовмісні добрива використовувати не можна, оскільки це послаблює рослини, не дозволяючи їм вчасно підготуватися до несприятливих умов зимового сезону. Внесення в цей час монокалій фосфату, дозволяє збагатити рослини калієм і фосфором, що посилює їх морозостійкість і підвищує шанси благополучного виходу після зимівлі.

Календар внесення

ТравеньПідгодівля
ЧервеньПідгодівля
ЛипеньПідгодівля
ВересеньПідгодівля
СерпеньПідгодівля

Поведінка в грунті

Монокалійфосфат швидко розчиняється в ґрунтовому розчині розпадаючись на позитивно заражені іони калію K+ і іони ортофосфорної кислоти H2PO4-, HPO42 - і PO43- .

Іони калію відрізняються слабкою здатністю міграції по ґрунтовому профілю. Винятки піщані і супіщані грунти, що володіють низькою поглинальною здатністю. Калій вступає у взаємодію з ґрунтовим поглинаючим комплексом по обмінному (фізико-імічному) і необмінному типам поглинання.

Іони ортофосфорної кислоти в слабокислому середовищі (а саме в таких умовах найбільш успішний ріст рослин) поводяться по-різному. Так H2PO4– ставати ідеальним джерелом фосфору, оскільки не відчуває ні яких перешкод перед проникненням в системи рослини, HPO42- – менш успішний в цьому відношенні, а PO43- .

– практично не доступний рослинам. При розчиненні монокалійфосфату основна кількість виділених іонів ортофосфорної кислоти першого виду-H2PO4-це дозволяє поставляти рослинам необхідну кількість фосфорних сполук оперативно, без додаткових тимчасові затримок на проходження хімічних перетворень в грунті.

Не поглинені рослинами іони ортофосфорної кислоти поступово переходять в різні фосфорні сполуки характерні для даного типу грунтів, а згодом пройшовши ряд перетворень, надходять в системи рослин.

Застосування на різних типах грунтів

Піщані, супіщані дерново-підзолисті, торф'яно-болотні, заплавні ґрунти, червоноземи. Застосування монокалійфосфату позитивно впливає на якісні та кількісні показники врожайності оброблюваних культур.

Суглинні дерново-підзолисті, сірі лісові, опідзолені і вилужені чорноземи. Застосування добрива найбільш ефективно в зоні достатнього зволоження при низькій і середній забезпеченості ґрунту калієм і фосфором.

Типові, звичайні, південні чорноземи, каштанові грунти, сероземи.

Рекомендується застосовувати монокалійфосфат тільки під каліелюбівие культури (соняшник, цукровий буряк, овочеві), оскільки дія калійні добрив на цих грунтах проявляється дуже слабо. На каштанових грунтах і сероземах застосування даного добрива економічно обгрунтовано тільки за умови достатнього зрошення.

Солонці-застосування монокалій фосфату через присутність калійної складової не обгрунтовано економічно, оскільки калій підсилює солонцюватість даного типу грунтів.

Вапняні ґрунти-застосування монокалійфосфату надзвичайно ефективне, оскільки при вапнуванні потреба рослин у калії та фосфорі підвищується.

Отримання

Монокалійфосфат отримують двома способами:

Взаємодією ортофосфорної кислоти з водним розчином гідроксиду калію (KOH) або вуглекислого калію (K2CO3) при температурі 500-600°C.

Реакцією взаємодії ортофосфорної кислоти (H3PO4) C хлоридом калію (KCl) при температурі 500-600°C.