Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Зміст:

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів, що виробляються в Україні, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України проводиться відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати"

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Основними законодавчими та нормативно-правовими документами є:

 • Закон України «Про пестициди і агрохімікати»;
 • Постанова КМУ №295 від 04.03.96 року «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»;
 • Наказ Мінприроди від 05.06.2008 №287 «Про затвердження Переліку науково-дослідних установ та організацій, які проводять державні випробування препаратів»;
 • Наказ Мінприроди від 20.11.2008 №595 «Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів»;
 • Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДCанПіН 8.8.1.2.001-98.

Вони регулюють правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, обігом та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів в Україні.

Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 04.03.1996 р.

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, для яких розроблені регламенти застосування, включаючи гігієнічні нормативи і методи контролю за їх дотриманням. Державна реєстрація препаратів, що виготовляються на території України, проводиться після реєстрації діючої речовини у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ.

Відповідно до Постанови клопотання про включення препаратів до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди до 25 березня поточного року. Клопотання про включення азотних добрив до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди протягом року.

Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів проводиться для мінімізації шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів та досягнення вимог щодо високої біологічної ефективності щодо прямого використання, безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

Метою державного випробування є формування з біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розробка регламентів їх застосування:

 • препарати з новою діючою речовиною проходять державні випробування протягом двох повних вегетаційних періодів;
 • в тому разі, коли препарат містить діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, термін державних випробувань зменшується до одного повного вегетаційного періоду;
 • препарати які використовуються для закритого ґрунту, боротьби з мишовидними гризунами і побутовими комахами та фумігації складських приміщень і запасів зерна, проводяться терміном до одного року.

Однією з обов’язкових умов державної реєстрації препаратів є наявність документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у повітрі, ґрунті, сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, воді.

Якщо експертиза та рекомендації науково-експертної ради Мінприроди дали позитивний результат то приймається рішення про державну реєстрацію препарату, який записують у Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, а заявникові видають посвідчення про державну реєстрацію препарату.

Вартість державної реєстрації визначається Наказом Мінприроди від 20.11.2008 №595

Експериментальна реєстрація

Препарати, інформація про які на момент державної реєстрації не може бути надана Мінприроди у повному обсязі, але токсиколого-гігієнічні властивості та сфера застосування яких дають змогу вважати ризик небезпечності несуттєвим, можуть бути зареєстровані експериментально терміном до 2 років. Не допускається розширення сфери застосування препаратів з експериментальною реєстрацією.

У разі коли за два роки з об'єктивних причин не отримано необхідних даних для постійної реєстрації препарату, за висновками експертизи рішенням Мінприроди термін дії експериментальної реєстрації може бути продовжений на один рік і лише один раз.

Перереєстрація препаратів

Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією.  Препарати з експериментальною реєстрацією не підлягають перереєстрації.

Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації препаратів. Для перереєстрації препаратів до Мінприроди подається заявка в двох примірниках та нові матеріали, які не ввійшли до раніше поданих реєстраційних документів.

Перереєстрації не підлягають препарати, щодо яких в Україні або за її межами одержані нові, раніше невідомі дані про їх небезпечність або недостатню біологічну ефективність цільового призначення.

Для державної реєстрації препаратів потрібно подати до Мінприроди такі документи:

 • заявку на державну реєстрацію препарату українською мовою у двох примірниках;
 • матеріали (досьє) на діючу речовину і препаративну форму, на підставі яких складається заявка на реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами заявки, українською або англійською чи російською мовами у двох примірниках;
 • довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках - для вітчизняних препаратів;
 • звіт про результати державних випробувань препарату у двох примірниках, для азотних добрив, які містять діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, - рецензійній звіт у двох примірниках;
 • методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у двох примірниках;
 • зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування препарату у двох примірниках.

Заявник також має додати опис тари,якщо цей препарат буде використовуватися для роздрібного продажу населенню.

Після прийняття на розгляд реєстраційних документів заявникові протягом 10 днів видається для оплати рахунок за проведення експертизи препарату. Термін розгляду реєстраційних документів від оплати рахунку до прийняття рішення про його державну реєстрацію не повинен перевищувати 90 днів.

Про негативні результати зазначених експертиз Мінприроди протягом 10 днів повідомляє заявника в письмовій формі.

Відмовою у реєстрації (перереєстрації) препарату може бути: негативний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; невідповідність поданих документів встановленим вимогам; одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення; негативний висновок державної екологічної експертизи; неповідомлення про внесення змін до складу препарату.

Після сплати реєстраційного внеску і затвердження зразка етикетки препарат вноситься до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а заявникові видається реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію препарату, зразок якого затверджений в Мінприроди.

Зразок посвідчення про державну реєстрацію препарату

Рішення про державну реєстрацію препарату набуває чинності з моменту видачі реєстраційного посвідчення та втрачає чинність в кінці року (31 грудня), визначеного терміном реєстрації. Максимальний термін державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів складає 10 років. Термін дії державної реєстрації препарату може бути меншим, що спрямовує за собою зменшення суми реєстраційного внеску.

Контакти

Контакти Відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами МінПрироди (станом на серпень 2018 року)

 • Заступник начальника управління - начальник відділу РАФАЛЬСЬКИЙ Василь Вікторович (206-31-96, e-mail - rafalskiyv@menr.gov.ua)
 • Головний спеціаліст ЧАЙКОВСЬКА Вікторія Вікторівна (206-33-06, e-mail - chaikovska_vv@menr.gov.ua)
 • Головний спеціаліст ВАЩЕНКО Володимир Миколайович (206-33-06, e-mail - VMV@menr.gov.ua)
 • Головний спеціаліст КОРЕЦЬКИЙ Артем Петрович (206-31-96, e-mail - KoretskyiA@menr.gov.ua)

Ми можемо допомогти в реєстрації препарату, його рекламі та в його вдалому просуванні на Українському ринку. Телефонуйте +38 (067) 525-68-44