Зміст державного реєстру сортів

Знайдіть потрібну культуру і натисніть "ПЕРЕЙТИ".

Порядок культур відповідає порядку як в державному реєстрі сортів.

Інформація по стовпчиках:

  1. Стовпчик "Рослини" - посилання на сторінку з загальною інформацією, інформацією про будову рослини, біологічні особливості;
  2. Стовпчик "Культури" - посилання на сторінку з особливостями вирощування культури
  3. Стовпчик "Кількість" - кількість сортів даної культури на сайті
  4. Стовпчик "Фільтр" - перейти на сторінку з усіма сортами вибраної культури (рослини)

Переглянути весь держ.реєстр

№п/пРослиниКультуриК-сть
сортів
Фільтр

Сільськогосподарські: злаки

1пшениця м'якапшениця озима486перейти
2пшениця м'якапшениця яра55перейти
3пшениця м'якапшениця дворучка2перейти
4пшениця твердапшениця озима32перейти
5пшениця твердапшениця яра17перейти
6Пшениця спельтапшениця спельта3перейти
7пшениця шарозернапшениця шарозерна1перейти
8жито посівнежито озиме49перейти
9жито посівнежито озиме - батьківські компоненти19перейти
10Тритикалетритiкале озиме39перейти
11Тритикалетритiкале яре24перейти
12Овес посівнийовес39перейти
13Ячмінь звичайнийячмiнь озимий86перейти
14Ячмінь звичайнийячмiнь ярий191перейти
15Кукурудза звичайнаКукурудза1435перейти
16Кукурудза звичайнакукурудза звичайна - батьківські компоненти1737перейти
17Овес голозернийОвес голозерний4перейти
18Пшениця полба звичайнаПшениця полба звичайна2перейти
19Ячмінь звичайнийЯчмінь озимий - батьківський компонент7перейти
20Вітекс священнийВітекс священний7перейти

Сільськогосподарські: бобові

21горох посiвнийгорох посiвний72перейти
22Сочевиця харчоваСочевиця6перейти
23Нут звичайнийнут10перейти
24Чина посівначина2перейти
25квасоля звичайнаКвасоля зернова23перейти
26Нут звивистийНут звивистий1перейти
27горох посiвнийГорох озимий1перейти

Сільськогосподарські : круп'яні

28Гречка їстівнагречка28перейти
29Просо посівнепросо30перейти
30Сорго зерновеСорго звичайне двокольорове (батьківські компоненти)28перейти
31Сорго зерновесорго зернове68перейти
32СоризСориз17перейти
33Рис посівнийрис18перейти

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

34Соняшник однорічнийсоняшник933перейти
35Соняшник однорічнийСоняшник однорічний (батьківські компоненти)885перейти
36Соя культурнасоя264перейти
37Ріпак (рапс)ріпак озимий332перейти
38Ріпак (рапс)Ріпак озимий - батьківські компоненти105перейти
39Ріпак (рапс)ріпак ярий78перейти
40Ріпак (рапс)Ріпак ярий - батьківські компоненти19перейти
41Льон низькийльон кудряш25перейти
42Рижій посівнийрижiй ярий9перейти
43Гiрчиця сарептськагiрчиця сарептська яра15перейти
44гiрчиця бiлагiрчиця бiла15перейти
45Рицина звичайнарицина4перейти
46Мак снотворниймак олiйний6перейти
47Арахіс підземнийарахiс1перейти
48Кунжут індійськийкунжут5перейти
49Суріпиця звичайнасурiпиця озима2перейти
50Суріпиця звичайнасурiпиця яра2перейти
51льон-довгунецьльон-довгунець20перейти
52Коноплі посівніКоноплi10перейти
53Бавовник звичайнийбавовник2перейти
54Гiрчиця сарептськаГiрчиця сарептська озима6перейти
55Гірчиця чорнаГірчиця чорна3перейти
56Чуфачуфа4перейти

Сільськогосподарські: буряк

57цукровий бурякБуряк цукровий - батьківські компоненти40перейти
58цукровий бурякцукровий буряк226перейти
59буряк кормовийБуряк кормовий30перейти

Сільськогосподарські: картопля

60Картоплякартопля237перейти

Сільськогосподарські: кормові

61ПайзаПайза1перейти
62сорго вiничнесорго вiничне7перейти
63Сорго цукровеСорго цукрове22перейти
64суданська травасуданська трава8перейти
65сорго-суданковi гiбридисорго-суданковi гiбриди16перейти
66Дагуса кораканДагуса3перейти
67грястиця збiрнагрястиця збiрна14перейти
68пажитниця вестервольдськапажитниця вестервольдська6перейти
69житнякжитняк2перейти
70Костриця РегеляКостриця Регеля1перейти
71Костриця лучнакостриця лучна15перейти
72Костриця тростиннакостриця тростинна (очеретяна)14перейти
73Мiтлиця велетенськамiтлиця бiла (велетенська)1перейти
74Очеретянка звичайнаОчеретянка звичайна2перейти
75Пирій видовженийПирій видовжений1перейти
76райграс високийрайграс високий2перейти
77Пажитниця багаторiчнапажитниця багаторiчна34перейти
78гребiнник звичайнийгребiнник звичайний3перейти
79костриця червона мiнливакостриця червона мiнлива6перейти
80Костриця БеккераКостриця Беккера1перейти
81костриця жорсткакостриця овеча6перейти
82Костриця рiзнолистаКостриця рiзнолиста1перейти
83костриця червонакостриця червона32перейти
84Костриця тонколистаКостриця тонколиста1перейти
85Костриця шорстколистаКостриця шорстколиста2перейти
86Мітлиця пагоноутворюючаМiтлиця пагоноутворююча (повзуча)3перейти
87мiтлиця тонкамiтлиця тонка2перейти
88тонконiг звичайнийтонконiг звичайний1перейти
89тонконiг лiсовийтонконiг лiсовий1перейти
90тонконiг лучнийтонконiг лучний20перейти
91Белардіохлоа фіолетоваБелардіохлоа фіолетова1перейти
92Стоколос безостийКострець безостий16перейти
93Тимофiiвка лучнатимофiївка лучна13перейти
94Регнерія шорсткостебловаРегнерія шорсткостеблова1перейти
95Сорго багаторічнеСорго багаторічне2перейти
96райграс багатоукiснийрайграс багатоукiсний (пажитниця багатоцвiткова)5перейти
97боби кормовібоби кормові6перейти
98горох посiвнийгорох овочевий1перейти
99Горошок посівнийвіка яра32перейти
100Горошок паннонськийГорох32перейти
101Горошок посівнийвіка озима8перейти
102Горошок паннонськийГорошок паннонський1перейти
103конюшина олександрiйськаконюшина олександрiйська1перейти
104конюшина вiдкритозiваконюшина вiдкритозiва1перейти
105люпин бiлийлюпин бiлий14перейти
106люпин жовтийлюпин жовтий10перейти
107Люпин вузьколистийЛюпин вузьколистий6перейти
108Серадела посівнасерадела2перейти
109горох польовийгорох польовий5перейти
110Буркун бiлийбуркун бiлий3перейти
111Еспарцет виколистийЕспарцет виколистий12перейти
112Люцерна мінливаЛюцерна мінлива12перейти
113Козлятник лікарськийКозлятник лікарський3перейти
114козлятник схiднийкозлятник схiдний5перейти
115конюшина лучнаконюшина лучна32перейти
116Конюшина гiбриднаконюшина гiбридна3перейти
117Конюшина повзучаКонюшина біла (повзуча)6перейти
118Люцерна посівналюцерна42перейти
119Лядвенець рогатийЛядвенець рогатий4перейти
120чина лiсова гiбридначина лiсова гiбридна1перейти
121амарант (щириця)амарант (щириця)17перейти
122Мальва кучеряваМальва кучерява2перейти
123Мальва пульхелаМальва пулхела2перейти
124Мальва Мелюкамальва мелюка1перейти
125топiнамбуртопiнамбур2перейти
126топiнсоняшниктопiнсоняшник1перейти
127хатьма тюрингська (леватера)хатьма тюрингська (леватера)1перейти
128Щавель тяншанськийЩавель тяншанський2перейти
129Сильфій пронизанолистийсильфiя3перейти
130Свербига східнаСвербига східна2перейти
131тифонтифон3перейти
132Фацелія пижмолистафацелiя4перейти
133мальва гiбриднамальва гiбридна1перейти
134Сіда багаторічнаСіда багаторічна2перейти
135турнепстурнепс1перейти
136Пирій середнійПирій середній2перейти
137ЩавнатЩавнат2перейти
138Кострице-райграсовий гібридКострице-райграсовий гібрид2перейти
139Люцерна жовта (серповидна)Люцерна жовта (серповидна)1перейти
140Еспарцет закавказькийЕспарцет закавказький2перейти
141Стоколос прибережнийСтоколос прибережний1перейти
142Живокіст шорсткийЖивокіст шорсткий1перейти
143Сильфій суцільнолистийСильфій суцільнолистий2перейти
144Житняк гребінчастийЖитняк гребінчастий2перейти
145Міскантус гігантськийМіскантус гігантський6перейти
146Міскантус цукроквітковийМіскантус цукроквітковий2перейти
147Просо прутоподібнеПросо прутоподібне3перейти
148Овес щетинистийОвес щетинистий2перейти
149Міскантус китайськийМіскантус китайський1перейти
150Сорго цукровеСорго цукрове - батьківський компонент4перейти
151Могар-чумизовий гібридМогар-чумизовий гібрид1перейти

Сільськогосподарські: овочеві

152баклажанибаклажани54перейти
153Боби кінськіБоби кінські7перейти
154Гарбуз великоплідний х гарбуз мускатнийГарбуз великоплідний х гарбуз мускатний1перейти
155буряк столовийбуряк столовий71перейти
156Гірчиця салатнагiрчиця салатна2перейти
157Гарбуз звичайнийгарбузи25перейти
158горох посiвнийгорох овочевий посівний75перейти
159Диня звичайнаДиня85перейти
160кабачкикабачки70перейти
161Кавун звичайнийкавуни146перейти
162капуста бiлоголовакапуста бiлоголова292перейти
163капуста броколiкапуста броколi35перейти
164капуста брюсельськакапуста брюсельська7перейти
165капуста червоноголовакапуста червоноголова38перейти
166капуста кольрабiкапуста кольрабi10перейти
167Капуста листкова (декоративна)Капуста листкова (декоративна)3перейти
168капуста пекiнськакапуста пекiнська31перейти
169капуста савойськакапуста савойська14перейти
170капуста цвiтнакапуста цвiтна97перейти
171квасоля звичайнаквасоля овочева44перейти
172крес-салаткрес-салат3перейти
173кукурудза розлуснакукурудза розлусна8перейти
174кукурудза цукровакукурудза цукрова98перейти
175Мангольдмангольд3перейти
176Морква звичайнаморква183перейти
177Огiрок посівнийогiрки262перейти
178Пастернак посівнийпастернак4перейти
179патисонипатисони10перейти
180Перець однорічнийперець гострий15перейти
181Перець однорічнийперець солодкий188перейти
182Петрушка городняпетрушка30перейти
183Помідор їстівнийпомiдори638перейти
184РіпаРіпа2перейти
185Редька посівнаредиска (городня)86перейти
186Редька посівнаРедька посівна23перейти
187редька олiйнаредька олiйна6перейти
188Салат посівний головчастийсалат головчастий32перейти
189Салат посівний листковийСалат посівний листковий101перейти
190Селера листковаселера10перейти
191Фізаліс клейкоплодийФiзалiс овочевий2перейти
192Цибуля батунЦибуля батун14перейти
193Цибуля рiпчастацибуля рiпчаста240перейти
194цибуля порейцибуля порей15перейти
195Цибуля шнітЦибуля шніт6перейти
196цибуля слизунцибуля слизун2перейти
197Цибуля шалотцибуля шалот6перейти
198Цикорiй кореневийцикорiй кореневий4перейти
199цикорiй салатнийцикорiй салатний5перейти
200часникчасник13перейти
201чорнушка посiвна (нiгела)чорнушка посiвна (нiгела)2перейти
202шпинат городнійШпинат городній15перейти
203Щавель кислийщавель2перейти
204Цибуля запашнаЦибуля запашна8перейти
205Цибуля галузистаЦибуля галузиста2перейти
206Бамія (гібіск їстівний, окра)Бамія (гібіск їстівний, окра)2перейти
207Гарбуз мускатнийГарбуз мускатний11перейти
208Гарбуз великопліднийГарбуз великоплідний15перейти
209Вігна спаржеваВігна спаржева1перейти
210Індау посівнийІндау посівний2перейти
211Селера коренепліднаСелера коренеплідна9перейти
212Монарда двійчастаМонарда двійчаста5перейти
213Огірочник лікарськийОгірочник лікарський1перейти
214Салат посівний стебловийСалат посівний стебловий1перейти
215Монарда гібриднаМонарда гібридна1перейти
216Дворядник тонколистийДворядник тонколистий3перейти
217Мласкавець колосковийМласкавець колосковий3перейти
218Глива легеневаГлива легенева1перейти
219Портулак городнійПортулак городній2перейти
220Цикорій головчастийЦикорій головчастий3перейти
221ДайконДайкон1перейти
222Салат посівний роменСалат посівний ромен12перейти
223Помідор (підщепа)Помідор (підщепа)1перейти
224Кукурудза восковиднаКукурудза восковидна2перейти

Сільськогосподарські: інші

225Анiс звичайнийанiс1перейти
226Васильки справжнiвасильки справжнi16перейти
227ельшольцiя Стаунтонаельшольцiя Стаунтона1перейти
228змiєголовник молдавськийзмiєголовник молдавський3перейти
229гiсоп лiкарськийгiсоп лiкарський5перейти
230Кмин звичайнийкмин3перейти
231Коріандр посівнийкорiандр8перейти
232Котяча мята лимоннаКотяча мята лимонна5перейти
233Кріп пахучийКрiп17перейти
234Лаванда вузьколиста (лiкарська)лаванда вузьколиста (лiкарська)5перейти
235Лавандинлаванда1перейти
236Лофант анісовийлофант ганусовий4перейти
237Майоран садовийМайоран2перейти
238материнка звичайнаматеринка звичайна1перейти
239мелiса лiкарськамелiса лiкарська2перейти
240Молочай чиновийМолочай чиновий1перейти
241м'ятам'ята10перейти
242м'ята перцевам'ята перцева2перейти
243полин естрагонполин естрагон6перейти
244полин лимоннийполин лимонний1перейти
245Полин однорічнийПолин однорічний1перейти
246розмарин лiкарськийрозмарин лiкарський1перейти
247сафлор красильнийсафлор красильний5перейти
248троянда дамаськатроянда дамаська4перейти
249Тютюн справжнійтютюн9перейти
250Фенхель звичайнийфенхель звичайний2перейти
251Хміль звичайнийхмiль17перейти
252цмин iталiйськийцмин iталiйський2перейти
253Чабер гірськийЧабер гірський1перейти
254чабер садовийчабер садовий1перейти
255чебрець звичайнийчебрець1перейти
256Чебрець камфорнийЧебрець камфорний1перейти
257шавлiя лiкарськашавлiя2перейти
258шавлiя мускатнашавлiя мускатна6перейти
259М'ята довголистаМ'ята довголиста3перейти
260Гуньба сіннаГуньба сінна1перейти

Плодові та ягідні

261Яблуня домашняяблуня105перейти
262Груша звичайнагруша73перейти
263Айва довгастаайва12перейти
264Хеномелес японськаХеномелес японська4перейти
265Абрикос звичайнийабрикос31перейти
266Аличаалича10перейти
267Вишня звичайнавишня25перейти
268Черешнячерешня76перейти
269Слива домашняслива17перейти
270Персик звичайнийперсик85перейти
271НектаринНектарин6перейти
272дерен справжнійдерен справжній16перейти
273Агрус звичайнийагрус24перейти
274Актинiдiя делікатеснаактинiдiя17перейти
275Жимолость синяжимолость синя5перейти
276Калина звичайнаКалина звичайна7перейти
277Лимонник китайськийлимонник1перейти
278Малинамалина35перейти
279Обліпиха крушиновиднаОбліпиха крушиновидна1перейти
280порiчки червонiпорiчки червонi18перейти
281чорна смородиначорна смородина36перейти
282Суниця садоваСуниця садова68перейти
283Грецький горiхГрецький горiх42перейти
284Актинідія китайськаАктинідія китайська1перейти
285Гранатник звичайнийгранат2перейти
286Мигдаль звичайнийМигдаль звичайний8перейти
287Унабі справжнійУнабі справжній (зізіфус)4перейти
288Ліщина великафундук7перейти
289Айва довгаста x яблуня домашняАйва довгаста x яблуня домашня1перейти
290Вишня ланезіана x вишня степоваВишня ланезіана x вишня степова1перейти
291хурма східнахурма східна12перейти
292Актинідія пурпурова х актинідія гостраАктинідія пурпурова х актинідія гостра3перейти
293Вишнево-черешневий гібридВишнево-черешневий гібрид3перейти
294Яблуня домашняЯблуня (підщепа)13перейти
295ЧорницяЧорниця6перейти
296Лохина високорослаЛохина високоросла5перейти
297Гібрид мигдалю з персиком звичайнимГібрид мигдалю з персиком звичайним1перейти
298Ожина звичайнаОжина звичайна6перейти
299Айва довгастаАйва (підщепа)1перейти
300Фейхоа СелловаФейхоа Селлова2перейти
301Чорниця канадськаЧорниця канадська3перейти

Виноград

302Виноград справжнійвиноград120перейти

Декоративні та лікарські

303Азалія Сімсаазалiя15перейти
304алтея лiкарськаалтея лiкарська1перейти
305АстильбаАстильба4перейти
306Бузок звичайнийбузок5перейти
307валерiана лiкарськавалерiана лiкарська1перейти
308гладiолусгладiолус14перейти
309Головатень круглоголовийГоловатень круглоголовий1перейти
310ехiнацея пурпуроваехiнацея пурпурова3перейти
311Жовтушник прямийЖовтушник лакфіолевидний1перейти
312Жовтушник розчепиренийЖовтушник розлогий1перейти
313Жоржина культурнажоржина24перейти
314Звiробiй звичайнийзвiробiй звичайний1перейти
315Калiстефус китайськийКалiстефус китайський41перейти
316Канна індійськаКанна індійська6перейти
317ЛiлiйникЛiлiйник17перейти
318лiлiялiлiя2перейти
319беладона звичайнабеладона звичайна1перейти
320Ломинiсломинiс1перейти
321Льон великоквiтковийльон великоквiтковий3перейти
322Мачок жовтийМачок жовтий1перейти
323Наперстянка пурпуроваНаперстянка пурпурова1перейти
324наперстянка шерстистанаперстянка шерстиста1перейти
325Оман високийОман високий1перейти
326ПiвникиПiвники1перейти
327Пiвонiяпiвонiя42перейти
328Первоцвіт веснянийПервоцвіт весняний1перейти
329персик декоративнийперсик декоративний4перейти
330Петунiя гібриднапетунiя3перейти
331подорожник блошинийподорожник блошиний1перейти
332Подорожник великийподорожник великий1перейти
333Розторопша плямистаРозторопша плямиста4перейти
334стевiя звичайнастевiя3перейти
335Хамоміла обідранаРомашка аптечна1перейти
336трояндатроянда48перейти
337тюльпантюльпан6перейти
338флокс волотистийфлокс волотистий12перейти
339Хризантема садовахризантема32перейти
340Хризантема садоваХризантема садова20перейти
341целозiя гребiнчастацелозiя гребiнчаста1перейти
342Цмин пiсковийцмин пiсковий (безсмертник пiщаний)1перейти
343шавлiя лiкарськашавлiя лiкарська1перейти
344щириця мантегаццащириця мантегацца1перейти
345амарант хвостатий (щириця хвостата)амарант хвостатий (щириця хвостата)2перейти
346Полин кримськийПолин кримський1перейти
347Полин лікарськийПолин лікарський1перейти
348Азиміна трилопатеваАзиміна трилопатева2перейти
349Череда трироздільначереда трироздiльна1перейти
350любисток лiкарськийлюбисток лiкарський2перейти
351Лілійник гібриднийЛілійник гібридний12перейти
352Деревій майже звичайнийДеревій звичайний1перейти
353Гвоздика граціонополітанська (сиза)Гвоздика граціонополітанська (сиза)1перейти
354Гвоздика перистаГвоздика периста1перейти
355Щучник дернистийЩучник дернистий1перейти
356собача кропива пятилопатевасобача кропива пятилопатева1перейти
357МандевілаМандевіла1перейти
358Родіола рожеваРодіола рожева1перейти
359Шоломниця байкальськаШоломниця байкальська1перейти
360Десмодіум канадськийДесмодіум канадський1перейти
361Котяча м’ята сибірськаКотяча м’ята сибірська1перейти

Інші

362Глива звичайнаГлива звичайна2перейти
363Печериця двоспороваПечериця двоспорова11перейти
364ШіїтакеШіїтаке1перейти
365Верба тритичинковаВерба тритичинкова2перейти
366Верба прутовиднаВерба прутовидна5перейти
367Верба білаВерба біла1перейти
368шовковицяшовковиця2перейти