Зміст державного реєстру сортів

Знайдіть потрібну культуру і натисніть "ПЕРЕЙТИ".

Порядок культур відповідає порядку як в державному реєстрі сортів.

Інформація по стовпчиках:

  1. Стовпчик "Рослини" - посилання на сторінку з загальною інформацією, інформацією про будову рослини, біологічні особливості;
  2. Стовпчик "Культури" - посилання на сторінку з особливостями вирощування культури
  3. Стовпчик "Кількість" - кількість сортів даної культури на сайті
  4. Стовпчик "Фільтр" - перейти на сторінку з усіма сортами вибраної культури (рослини)

Переглянути весь держ.реєстр

№п/пРослиниКультуриК-сть
сортів
Фільтр

Сільськогосподарські: злаки

1пшениця м'якапшениця озима447перейти
2пшениця м'якапшениця яра50перейти
3пшениця м'якапшениця дворучка2перейти
4пшениця твердапшениця озима28перейти
5пшениця твердапшениця яра17перейти
6Пшениця спельтапшениця спельта3перейти
7пшениця шарозернапшениця шарозерна1перейти
8жито посівнежито озиме47перейти
9жито посівнежито озиме - батьківські компоненти19перейти
10Тритикалетритiкале озиме35перейти
11Тритикалетритiкале яре22перейти
12Овес посівнийовес34перейти
13Ячмінь звичайнийячмiнь озимий83перейти
14Ячмінь звичайнийячмiнь ярий183перейти
15Кукурудза звичайнаКукурудза1352перейти
16Кукурудза звичайнакукурудза звичайна - батьківські компоненти1580перейти
17Овес голозернийОвес голозерний4перейти
18Пшениця полба звичайнаПшениця полба звичайна2перейти
19Ячмінь звичайнийЯчмінь озимий - батьківський компонент7перейти
20Вітекс священнийВітекс священний4перейти

Сільськогосподарські: бобові

21горох посiвнийгорох посiвний64перейти
22Сочевиця харчоваСочевиця4перейти
23Нут звичайнийнут9перейти
24Чина посівначина2перейти
25квасоля звичайнаКвасоля зернова21перейти
26Нут звивистийНут звивистий1перейти
27горох посiвнийГорох озимий1перейти

Сільськогосподарські : круп'яні

28Гречка їстівнагречка28перейти
29Просо посівнепросо29перейти
30Сорго зерновеСорго звичайне двокольорове (батьківські компоненти)27перейти
31Сорго зерновесорго зернове56перейти
32СоризСориз17перейти
33Рис посівнийрис18перейти

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

34Соняшник однорічнийсоняшник873перейти
35Соняшник однорічнийСоняшник однорічний (батьківські компоненти)818перейти
36Соя культурнасоя242перейти
37Ріпак (рапс)ріпак озимий301перейти
38Ріпак (рапс)Ріпак озимий - батьківські компоненти105перейти
39Ріпак (рапс)ріпак ярий77перейти
40Ріпак (рапс)Ріпак ярий - батьківські компоненти19перейти
41Льон низькийльон кудряш18перейти
42Рижій посівнийрижiй ярий9перейти
43Гiрчиця сарептськагiрчиця сарептська яра12перейти
44гiрчиця бiлагiрчиця бiла10перейти
45Рицина звичайнарицина4перейти
46Мак снотворниймак олiйний6перейти
47Арахіс підземнийарахiс1перейти
48Кунжут індійськийкунжут5перейти
49Суріпиця звичайнасурiпиця озима2перейти
50Суріпиця звичайнасурiпиця яра2перейти
51льон-довгунецьльон-довгунець16перейти
52Коноплі посівніКоноплi8перейти
53Бавовник звичайнийбавовник2перейти
54Гiрчиця сарептськаГiрчиця сарептська озима5перейти
55Гірчиця чорнаГірчиця чорна1перейти
56Чуфачуфа4перейти

Сільськогосподарські: буряк

57цукровий бурякБуряк цукровий - батьківські компоненти40перейти
58цукровий бурякцукровий буряк223перейти
59буряк кормовийБуряк кормовий29перейти

Сільськогосподарські: картопля

60Картоплякартопля223перейти

Сільськогосподарські: кормові

61ПайзаПайза1перейти
62сорго вiничнесорго вiничне7перейти
63Сорго цукровеСорго цукрове22перейти
64суданська травасуданська трава8перейти
65сорго-суданковi гiбридисорго-суданковi гiбриди12перейти
66Дагуса кораканДагуса3перейти
67грястиця збiрнагрястиця збiрна13перейти
68пажитниця вестервольдськапажитниця вестервольдська6перейти
69житнякжитняк2перейти
70Костриця РегеляКостриця Регеля1перейти
71Костриця лучнакостриця лучна14перейти
72Костриця тростиннакостриця тростинна (очеретяна)14перейти
73Мiтлиця велетенськамiтлиця бiла (велетенська)1перейти
74Очеретянка звичайнаОчеретянка звичайна2перейти
75Пирій видовженийПирій видовжений1перейти
76райграс високийрайграс високий2перейти
77Пажитниця багаторiчнапажитниця багаторiчна33перейти
78гребiнник звичайнийгребiнник звичайний1перейти
79костриця червона мiнливакостриця червона мiнлива6перейти
80Костриця БеккераКостриця Беккера1перейти
81костриця жорсткакостриця овеча6перейти
82Костриця рiзнолистаКостриця рiзнолиста1перейти
83костриця червонакостриця червона29перейти
84Костриця тонколистаКостриця тонколиста1перейти
85Костриця шорстколистаКостриця шорстколиста2перейти
86Мітлиця пагоноутворюючаМiтлиця пагоноутворююча (повзуча)3перейти
87мiтлиця тонкамiтлиця тонка2перейти
88тонконiг звичайнийтонконiг звичайний1перейти
89тонконiг лiсовийтонконiг лiсовий1перейти
90тонконiг лучнийтонконiг лучний20перейти
91Белардіохлоа фіолетоваБелардіохлоа фіолетова1перейти
92Стоколос безостийКострець безостий15перейти
93Тимофiiвка лучнатимофiївка лучна11перейти
94Регнерія шорсткостебловаРегнерія шорсткостеблова1перейти
95Сорго багаторічнеСорго багаторічне2перейти
96райграс багатоукiснийрайграс багатоукiсний (пажитниця багатоцвiткова)5перейти
97боби кормовібоби кормові6перейти
98горох посiвнийгорох овочевий1перейти
99Горошок посівнийвіка яра30перейти
100Горошок паннонськийГорох30перейти
101Горошок посівнийвіка озима8перейти
102Горошок паннонськийГорошок паннонський1перейти
103конюшина олександрiйськаконюшина олександрiйська1перейти
104конюшина вiдкритозiваконюшина вiдкритозiва1перейти
105люпин бiлийлюпин бiлий13перейти
106люпин жовтийлюпин жовтий10перейти
107Люпин вузьколистийЛюпин вузьколистий6перейти
108Серадела посівнасерадела2перейти
109горох польовийгорох польовий5перейти
110Буркун бiлийбуркун бiлий2перейти
111Еспарцет виколистийЕспарцет виколистий12перейти
112Люцерна мінливаЛюцерна мінлива12перейти
113Козлятник лікарськийКозлятник лікарський3перейти
114козлятник схiднийкозлятник схiдний5перейти
115конюшина лучнаконюшина лучна31перейти
116Конюшина гiбриднаконюшина гiбридна3перейти
117Конюшина повзучаКонюшина біла (повзуча)6перейти
118Люцерна посівналюцерна41перейти
119Лядвенець рогатийЛядвенець рогатий4перейти
120чина лiсова гiбридначина лiсова гiбридна1перейти
121амарант (щириця)амарант (щириця)17перейти
122Мальва кучеряваМальва кучерява2перейти
123Мальва пульхелаМальва пулхела2перейти
124Мальва Мелюкамальва мелюка1перейти
125топiнамбуртопiнамбур2перейти
126топiнсоняшниктопiнсоняшник1перейти
127хатьма тюрингська (леватера)хатьма тюрингська (леватера)1перейти
128Щавель тяншанськийЩавель тяншанський2перейти
129Сильфій пронизанолистийсильфiя3перейти
130Свербига східнаСвербига східна2перейти
131тифонтифон3перейти
132Фацелія пижмолистафацелiя4перейти
133мальва гiбриднамальва гiбридна1перейти
134Сіда багаторічнаСіда багаторічна2перейти
135турнепстурнепс1перейти
136Пирій середнійПирій середній2перейти
137ЩавнатЩавнат2перейти
138Кострице-райграсовий гібридКострице-райграсовий гібрид2перейти
139Люцерна жовта (серповидна)Люцерна жовта (серповидна)1перейти
140Еспарцет закавказькийЕспарцет закавказький2перейти
141Стоколос прибережнийСтоколос прибережний1перейти
142Живокіст шорсткийЖивокіст шорсткий1перейти
143Сильфій суцільнолистийСильфій суцільнолистий2перейти
144Житняк гребінчастийЖитняк гребінчастий2перейти
145Міскантус гігантськийМіскантус гігантський6перейти
146Міскантус цукроквітковийМіскантус цукроквітковий2перейти
147Просо прутоподібнеПросо прутоподібне2перейти
148Овес щетинистийОвес щетинистий2перейти
149Міскантус китайськийМіскантус китайський1перейти
150Сорго цукровеСорго цукрове - батьківський компонент4перейти
151Могар-чумизовий гібридМогар-чумизовий гібрид1перейти

Сільськогосподарські: овочеві

152баклажанибаклажани48перейти
153Боби кінськіБоби кінські4перейти
154Гарбуз великоплідний х гарбуз мускатнийГарбуз великоплідний х гарбуз мускатний2перейти
155буряк столовийбуряк столовий68перейти
156Гірчиця салатнагiрчиця салатна2перейти
157Гарбуз звичайнийгарбузи23перейти
158горох посiвнийгорох овочевий посівний63перейти
159Диня звичайнаДиня83перейти
160кабачкикабачки55перейти
161Кавун звичайнийкавуни141перейти
162капуста бiлоголовакапуста бiлоголова275перейти
163капуста броколiкапуста броколi29перейти
164капуста брюсельськакапуста брюсельська6перейти
165капуста червоноголовакапуста червоноголова37перейти
166капуста кольрабiкапуста кольрабi10перейти
167Капуста листкова (декоративна)Капуста листкова (декоративна)2перейти
168капуста пекiнськакапуста пекiнська31перейти
169капуста савойськакапуста савойська12перейти
170капуста цвiтнакапуста цвiтна93перейти
171квасоля звичайнаквасоля овочева44перейти
172крес-салаткрес-салат3перейти
173кукурудза розлуснакукурудза розлусна7перейти
174кукурудза цукровакукурудза цукрова87перейти
175Мангольдмангольд3перейти
176Морква звичайнаморква173перейти
177Огiрок посівнийогiрки257перейти
178Пастернак посівнийпастернак4перейти
179патисонипатисони9перейти
180Перець однорічнийперець гострий13перейти
181Перець однорічнийперець солодкий171перейти
182Петрушка городняпетрушка30перейти
183Помідор їстівнийпомiдори585перейти
184РіпаРіпа2перейти
185Редька посівнаредиска (городня)79перейти
186Редька посівнаРедька посівна23перейти
187редька олiйнаредька олiйна6перейти
188Салат посівний головчастийсалат головчастий30перейти
189Салат посівний листковийСалат посівний листковий94перейти
190Селера листковаселера10перейти
191Фізаліс клейкоплодийФiзалiс овочевий2перейти
192Цибуля батунЦибуля батун12перейти
193Цибуля рiпчастацибуля рiпчаста223перейти
194цибуля порейцибуля порей15перейти
195Цибуля шнітЦибуля шніт6перейти
196цибуля слизунцибуля слизун2перейти
197Цибуля шалотцибуля шалот6перейти
198Цикорiй кореневийцикорiй кореневий4перейти
199цикорiй салатнийцикорiй салатний5перейти
200часникчасник10перейти
201чорнушка посiвна (нiгела)чорнушка посiвна (нiгела)2перейти
202шпинат городнійШпинат городній13перейти
203Щавель кислийщавель2перейти
204Цибуля запашнаЦибуля запашна8перейти
205Цибуля галузистаЦибуля галузиста2перейти
206Бамія (гібіск їстівний, окра)Бамія (гібіск їстівний, окра)2перейти
207Гарбуз мускатнийГарбуз мускатний9перейти
208Гарбуз великопліднийГарбуз великоплідний12перейти
209Вігна спаржеваВігна спаржева1перейти
210Індау посівнийІндау посівний2перейти
211Селера коренепліднаСелера коренеплідна9перейти
212Монарда двійчастаМонарда двійчаста5перейти
213Огірочник лікарськийОгірочник лікарський1перейти
214Салат посівний стебловийСалат посівний стебловий1перейти
215Монарда гібриднаМонарда гібридна1перейти
216Дворядник тонколистийДворядник тонколистий2перейти
217Мласкавець колосковийМласкавець колосковий2перейти
218Глива легеневаГлива легенева1перейти
219Портулак городнійПортулак городній2перейти
220Цикорій головчастийЦикорій головчастий3перейти
221ДайконДайкон1перейти
222Салат посівний роменСалат посівний ромен11перейти
223Помідор (підщепа)Помідор (підщепа)1перейти
224Кукурудза восковиднаКукурудза восковидна1перейти

Сільськогосподарські: інші

225Анiс звичайнийанiс1перейти
226Васильки справжнiвасильки справжнi13перейти
227ельшольцiя Стаунтонаельшольцiя Стаунтона1перейти
228змiєголовник молдавськийзмiєголовник молдавський3перейти
229гiсоп лiкарськийгiсоп лiкарський5перейти
230Кмин звичайнийкмин3перейти
231Коріандр посівнийкорiандр8перейти
232Котяча мята лимоннаКотяча мята лимонна4перейти
233Кріп пахучийКрiп14перейти
234Лаванда вузьколиста (лiкарська)лаванда вузьколиста (лiкарська)5перейти
235Лавандинлаванда1перейти
236Лофант анісовийлофант ганусовий4перейти
237Майоран садовийМайоран2перейти
238материнка звичайнаматеринка звичайна1перейти
239мелiса лiкарськамелiса лiкарська2перейти
240Молочай чиновийМолочай чиновий1перейти
241м'ятам'ята10перейти
242м'ята перцевам'ята перцева2перейти
243полин естрагонполин естрагон6перейти
244полин лимоннийполин лимонний1перейти
245Полин однорічнийПолин однорічний1перейти
246розмарин лiкарськийрозмарин лiкарський1перейти
247сафлор красильнийсафлор красильний5перейти
248троянда дамаськатроянда дамаська4перейти
249Тютюн справжнійтютюн9перейти
250Фенхель звичайнийфенхель звичайний2перейти
251Хміль звичайнийхмiль15перейти
252цмин iталiйськийцмин iталiйський2перейти
253Чабер гірськийЧабер гірський1перейти
254чабер садовийчабер садовий1перейти
255чебрець звичайнийчебрець1перейти
256Чебрець камфорнийЧебрець камфорний1перейти
257шавлiя лiкарськашавлiя2перейти
258шавлiя мускатнашавлiя мускатна6перейти
259М'ята довголистаМ'ята довголиста3перейти
260Гуньба сіннаГуньба сінна1перейти

Плодові та ягідні

261Яблуня домашняяблуня100перейти
262Груша звичайнагруша73перейти
263Айва довгастаайва12перейти
264Хеномелес японськаХеномелес японська4перейти
265Абрикос звичайнийабрикос31перейти
266Аличаалича10перейти
267Вишня звичайнавишня25перейти
268Черешнячерешня76перейти
269Слива домашняслива17перейти
270Персик звичайнийперсик83перейти
271НектаринНектарин6перейти
272дерен справжнійдерен справжній16перейти
273Агрус звичайнийагрус23перейти
274Актинiдiя делікатеснаактинiдiя16перейти
275Жимолость синяжимолость синя5перейти
276Калина звичайнаКалина звичайна7перейти
277Лимонник китайськийлимонник1перейти
278Малинамалина35перейти
279Обліпиха крушиновиднаОбліпиха крушиновидна1перейти
280порiчки червонiпорiчки червонi18перейти
281чорна смородиначорна смородина35перейти
282Суниця садоваСуниця садова65перейти
283Грецький горiхГрецький горiх40перейти
284Актинідія китайськаАктинідія китайська1перейти
285Гранатник звичайнийгранат2перейти
286Мигдаль звичайнийМигдаль звичайний8перейти
287Унабі справжнійУнабі справжній (зізіфус)4перейти
288Ліщина великафундук6перейти
289Айва довгаста x яблуня домашняАйва довгаста x яблуня домашня1перейти
290Вишня ланезіана x вишня степоваВишня ланезіана x вишня степова1перейти
291хурма східнахурма східна12перейти
292Актинідія пурпурова х актинідія гостраАктинідія пурпурова х актинідія гостра3перейти
293Вишнево-черешневий гібридВишнево-черешневий гібрид3перейти
294Яблуня домашняЯблуня (підщепа)13перейти
295ЧорницяЧорниця6перейти
296Лохина високорослаЛохина високоросла5перейти
297Гібрид мигдалю з персиком звичайнимГібрид мигдалю з персиком звичайним1перейти
298Ожина звичайнаОжина звичайна6перейти
299Айва довгастаАйва (підщепа)1перейти
300Фейхоа СелловаФейхоа Селлова2перейти
301Чорниця канадськаЧорниця канадська3перейти

Виноград

302Виноград справжнійвиноград120перейти

Декоративні та лікарські

303Азалія Сімсаазалiя15перейти
304алтея лiкарськаалтея лiкарська1перейти
305АстильбаАстильба4перейти
306Бузок звичайнийбузок5перейти
307валерiана лiкарськавалерiана лiкарська1перейти
308гладiолусгладiолус14перейти
309Головатень круглоголовийГоловатень круглоголовий1перейти
310ехiнацея пурпуроваехiнацея пурпурова3перейти
311Жовтушник прямийЖовтушник лакфіолевидний1перейти
312Жовтушник розчепиренийЖовтушник розлогий1перейти
313Жоржина культурнажоржина24перейти
314Звiробiй звичайнийзвiробiй звичайний1перейти
315Калiстефус китайськийКалiстефус китайський41перейти
316Канна індійськаКанна індійська4перейти
317ЛiлiйникЛiлiйник13перейти
318лiлiялiлiя2перейти
319беладона звичайнабеладона звичайна1перейти
320Ломинiсломинiс1перейти
321Льон великоквiтковийльон великоквiтковий3перейти
322Мачок жовтийМачок жовтий1перейти
323Наперстянка пурпуроваНаперстянка пурпурова1перейти
324наперстянка шерстистанаперстянка шерстиста1перейти
325Оман високийОман високий1перейти
326Пiвонiяпiвонiя42перейти
327Первоцвіт веснянийПервоцвіт весняний1перейти
328персик декоративнийперсик декоративний4перейти
329Петунiя гібриднапетунiя3перейти
330подорожник блошинийподорожник блошиний1перейти
331Подорожник великийподорожник великий1перейти
332Розторопша плямистаРозторопша плямиста2перейти
333стевiя звичайнастевiя3перейти
334Хамоміла обідранаРомашка аптечна1перейти
335трояндатроянда47перейти
336тюльпантюльпан6перейти
337флокс волотистийфлокс волотистий12перейти
338Хризантема садовахризантема32перейти
339Хризантема садоваХризантема садова19перейти
340целозiя гребiнчастацелозiя гребiнчаста1перейти
341Цмин пiсковийцмин пiсковий (безсмертник пiщаний)1перейти
342шавлiя лiкарськашавлiя лiкарська1перейти
343щириця мантегаццащириця мантегацца1перейти
344амарант хвостатий (щириця хвостата)амарант хвостатий (щириця хвостата)2перейти
345Полин кримськийПолин кримський1перейти
346Полин лікарськийПолин лікарський1перейти
347Азиміна трилопатеваАзиміна трилопатева2перейти
348Череда трироздільначереда трироздiльна1перейти
349любисток лiкарськийлюбисток лiкарський2перейти
350Лілійник гібриднийЛілійник гібридний8перейти
351Деревій майже звичайнийДеревій звичайний1перейти
352Гвоздика граціонополітанська (сиза)Гвоздика граціонополітанська (сиза)1перейти
353Гвоздика перистаГвоздика периста1перейти
354Щучник дернистийЩучник дернистий1перейти
355собача кропива пятилопатевасобача кропива пятилопатева1перейти
356МандевілаМандевіла1перейти
357Родіола рожеваРодіола рожева1перейти
358Шоломниця байкальськаШоломниця байкальська1перейти
359Десмодіум канадськийДесмодіум канадський1перейти
360Котяча м’ята сибірськаКотяча м’ята сибірська1перейти

Інші

361Глива звичайнаГлива звичайна1перейти
362Печериця двоспороваПечериця двоспорова11перейти
363Верба тритичинковаВерба тритичинкова2перейти
364Верба прутовиднаВерба прутовидна4перейти
365Верба білаВерба біла1перейти
366шовковицяшовковиця2перейти