Зміст державного реєстру сортів

Знайдіть потрібну культуру і натисніть "ПЕРЕЙТИ".

Порядок культур відповідає порядку як в державному реєстрі сортів.

Інформація по стовпчиках:

  1. Стовпчик "Рослини" - посилання на сторінку з загальною інформацією, інформацією про будову рослини, біологічні особливості;
  2. Стовпчик "Культури" - посилання на сторінку з особливостями вирощування культури
  3. Стовпчик "Кількість" - кількість сортів даної культури на сайті
  4. Стовпчик "Фільтр" - перейти на сторінку з усіма сортами вибраної культури (рослини)

Переглянути весь держ.реєстр

№п/пРослиниКультуриК-сть
сортів
Фільтр

Сільськогосподарські: злаки

1пшениця м'якапшениця озима443перейти
2пшениця м'якапшениця яра50перейти
3пшениця м'якапшениця дворучка2перейти
4пшениця твердапшениця озима28перейти
5пшениця твердапшениця яра17перейти
6Пшениця спельтапшениця спельта3перейти
7пшениця шарозернапшениця шарозерна1перейти
8жито посівнежито озиме47перейти
9жито посівнежито озиме - батьківські компоненти19перейти
10Тритикалетритiкале озиме35перейти
11Тритикалетритiкале яре22перейти
12Овес посівнийовес34перейти
13Ячмінь звичайнийячмiнь озимий83перейти
14Ячмінь звичайнийячмiнь ярий183перейти
15Кукурудза звичайнакукурудза1351перейти
16Кукурудза звичайнакукурудза звичайна - батьківські компоненти1580перейти
17Овес голозернийОвес голозерний4перейти
18Пшениця полба звичайнаПшениця полба звичайна2перейти
19Ячмінь звичайнийЯчмінь озимий - батьківський компонент7перейти
20Вітекс священнийВітекс священний4перейти

Сільськогосподарські: бобові

21горох посiвнийгорох посiвний64перейти
22Сочевиця харчоваСочевиця4перейти
23Нут звичайнийнут9перейти
24Чина посівначина2перейти
25квасоля звичайнаКвасоля зернова21перейти
26Нут звивистийНут звивистий1перейти
27горох посiвнийГорох озимий1перейти

Сільськогосподарські : круп'яні

28Гречка їстівнагречка28перейти
29Просо посівнепросо29перейти
30Сорго зерновеСорго звичайне двокольорове (батьківські компоненти)27перейти
31Сорго зерновесорго зернове56перейти
32СоризСориз17перейти
33Рис посівнийрис18перейти

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

34Соняшник однорічнийсоняшник873перейти
35Соняшник однорічнийСоняшник однорічний (батьківські компоненти)818перейти
36Соя культурнасоя242перейти
37Ріпак (рапс)ріпак озимий301перейти
38Ріпак (рапс)Ріпак озимий - батьківські компоненти105перейти
39Ріпак (рапс)ріпак ярий77перейти
40Ріпак (рапс)Ріпак ярий - батьківські компоненти19перейти
41Льон низькийльон кудряш18перейти
42Рижій посівнийрижiй ярий9перейти
43Гiрчиця сарептськагiрчиця сарептська яра12перейти
44гiрчиця бiлагiрчиця бiла10перейти
45Рицина звичайнарицина4перейти
46Мак снотворниймак олiйний6перейти
47Арахіс підземнийарахiс1перейти
48Кунжут індійськийкунжут5перейти
49Суріпиця звичайнасурiпиця озима2перейти
50Суріпиця звичайнасурiпиця яра2перейти
51льон-довгунецьльон-довгунець16перейти
52Коноплі посівніКоноплi8перейти
53Бавовник звичайнийбавовник2перейти
54Гiрчиця сарептськаГiрчиця сарептська озима5перейти
55Гірчиця чорнаГірчиця чорна1перейти
56Чуфачуфа4перейти

Сільськогосподарські: буряк

57цукровий бурякБуряк цукровий - батьківські компоненти40перейти
58цукровий бурякцукровий буряк223перейти
59буряк кормовийБуряк кормовий29перейти

Сільськогосподарські: картопля

60Картоплякартопля223перейти

Сільськогосподарські: кормові

61ПайзаПайза1перейти
62сорго вiничнесорго вiничне7перейти
63Сорго цукровеСорго цукрове22перейти
64суданська травасуданська трава8перейти
65сорго-суданковi гiбридисорго-суданковi гiбриди12перейти
66Дагуса кораканДагуса3перейти
67грястиця збiрнагрястиця збiрна13перейти
68пажитниця вестервольдськапажитниця вестервольдська6перейти
69житнякжитняк2перейти
70Костриця РегеляКостриця Регеля1перейти
71Костриця лучнакостриця лучна14перейти
72Костриця тростиннакостриця тростинна (очеретяна)14перейти
73Мiтлиця велетенськамiтлиця бiла (велетенська)1перейти
74Очеретянка звичайнаОчеретянка звичайна2перейти
75Пирій видовженийПирій видовжений1перейти
76райграс високийрайграс високий2перейти
77Пажитниця багаторiчнапажитниця багаторiчна33перейти
78гребiнник звичайнийгребiнник звичайний1перейти
79костриця червона мiнливакостриця червона мiнлива6перейти
80Костриця БеккераКостриця Беккера1перейти
81костриця жорсткакостриця овеча6перейти
82Костриця рiзнолистаКостриця рiзнолиста1перейти
83костриця червонакостриця червона29перейти
84Костриця тонколистаКостриця тонколиста1перейти
85Костриця шорстколистаКостриця шорстколиста2перейти
86Мітлиця пагоноутворюючаМiтлиця пагоноутворююча (повзуча)3перейти
87мiтлиця тонкамiтлиця тонка2перейти
88тонконiг звичайнийтонконiг звичайний1перейти
89тонконiг лiсовийтонконiг лiсовий1перейти
90тонконiг лучнийтонконiг лучний20перейти
91Белардіохлоа фіолетоваБелардіохлоа фіолетова1перейти
92Стоколос безостийКострець безостий15перейти
93Тимофiiвка лучнатимофiївка лучна11перейти
94Регнерія шорсткостебловаРегнерія шорсткостеблова1перейти
95Сорго багаторічнеСорго багаторічне2перейти
96райграс багатоукiснийрайграс багатоукiсний (пажитниця багатоцвiткова)5перейти
97боби кормовібоби кормові6перейти
98горох посiвнийгорох овочевий1перейти
99Горошок паннонськийГорох1перейти
100Горошок посівнийвіка яра30перейти
101Горошок посівнийвіка озима8перейти
102конюшина олександрiйськаконюшина олександрiйська1перейти
103конюшина вiдкритозiваконюшина вiдкритозiва1перейти
104люпин бiлийлюпин бiлий13перейти
105люпин жовтийлюпин жовтий10перейти
106Люпин вузьколистийЛюпин вузьколистий6перейти
107Серадела посівнасерадела2перейти
108горох польовийгорох польовий5перейти
109Буркун бiлийбуркун бiлий2перейти
110Еспарцет виколистийЕспарцет виколистий12перейти
111Люцерна мінливаЛюцерна мінлива12перейти
112Козлятник лікарськийКозлятник лікарський3перейти
113козлятник схiднийкозлятник схiдний5перейти
114конюшина лучнаконюшина лучна31перейти
115Конюшина гiбриднаконюшина гiбридна3перейти
116Конюшина повзучаКонюшина біла (повзуча)6перейти
117Люцерна посівналюцерна41перейти
118Лядвенець рогатийЛядвенець рогатий4перейти
119чина лiсова гiбридначина лiсова гiбридна1перейти
120амарант (щириця)амарант (щириця)17перейти
121Мальва кучеряваМальва кучерява2перейти
122Мальва пульхелаМальва пулхела2перейти
123Мальва Мелюкамальва мелюка1перейти
124топiнамбуртопiнамбур2перейти
125топiнсоняшниктопiнсоняшник1перейти
126хатьма тюрингська (леватера)хатьма тюрингська (леватера)1перейти
127Щавель тяншанськийЩавель тяншанський2перейти
128Сильфій пронизанолистийсильфiя3перейти
129Свербига східнаСвербига східна2перейти
130тифонтифон3перейти
131Фацелія пижмолистафацелiя4перейти
132мальва гiбриднамальва гiбридна1перейти
133Сіда багаторічнаСіда багаторічна2перейти
134турнепстурнепс1перейти
135Пирій середнійПирій середній2перейти
136ЩавнатЩавнат2перейти
137Кострице-райграсовий гібридКострице-райграсовий гібрид2перейти
138Люцерна жовта (серповидна)Люцерна жовта (серповидна)1перейти
139Еспарцет закавказькийЕспарцет закавказький2перейти
140Стоколос прибережнийСтоколос прибережний1перейти
141Живокіст шорсткийЖивокіст шорсткий1перейти
142Сильфій суцільнолистийСильфій суцільнолистий2перейти
143Житняк гребінчастийЖитняк гребінчастий2перейти
144Міскантус гігантськийМіскантус гігантський6перейти
145Міскантус цукроквітковийМіскантус цукроквітковий2перейти
146Просо прутоподібнеПросо прутоподібне2перейти
147Овес щетинистийОвес щетинистий2перейти
148Міскантус китайськийМіскантус китайський1перейти
149Сорго цукровеСорго цукрове - батьківський компонент4перейти
150Могар-чумизовий гібридМогар-чумизовий гібрид1перейти

Сільськогосподарські: овочеві

151баклажанибаклажани48перейти
152Боби кінськіБоби кінські4перейти
153Гарбуз великоплідний х гарбуз мускатнийГарбуз великоплідний х гарбуз мускатний2перейти
154буряк столовийбуряк столовий70перейти
155Гірчиця салатнагiрчиця салатна2перейти
156Гарбуз звичайнийгарбузи23перейти
157горох посiвнийгорох овочевий посівний63перейти
158Диня звичайнаДиня83перейти
159кабачкикабачки55перейти
160Кавун звичайнийкавуни141перейти
161капуста бiлоголовакапуста бiлоголова275перейти
162капуста броколiкапуста броколi29перейти
163капуста брюсельськакапуста брюсельська6перейти
164капуста червоноголовакапуста червоноголова37перейти
165капуста кольрабiкапуста кольрабi10перейти
166Капуста листкова (декоративна)Капуста листкова (декоративна)2перейти
167капуста пекiнськакапуста пекiнська31перейти
168капуста савойськакапуста савойська12перейти
169капуста цвiтнакапуста цвiтна93перейти
170квасоля звичайнаквасоля овочева44перейти
171крес-салаткрес-салат3перейти
172кукурудза розлуснакукурудза розлусна7перейти
173кукурудза цукровакукурудза цукрова87перейти
174Мангольдмангольд3перейти
175Морква звичайнаморква173перейти
176Огiрок посівнийогiрки257перейти
177Пастернак посівнийпастернак4перейти
178патисонипатисони9перейти
179Перець однорічнийперець гострий13перейти
180Перець однорічнийперець солодкий172перейти
181Петрушка городняпетрушка30перейти
182Помідор їстівнийпомiдори586перейти
183РіпаРіпа2перейти
184Редька посівнаредиска (городня)79перейти
185Редька посівнаРедька посівна23перейти
186редька олiйнаредька олiйна6перейти
187Салат посівний головчастийсалат головчастий30перейти
188Салат посівний листковийСалат посівний листковий94перейти
189Селера листковаселера10перейти
190Фізаліс клейкоплодийФiзалiс овочевий2перейти
191Цибуля батунЦибуля батун12перейти
192Цибуля рiпчастацибуля рiпчаста223перейти
193цибуля порейцибуля порей15перейти
194Цибуля шнітЦибуля шніт6перейти
195цибуля слизунцибуля слизун2перейти
196Цибуля шалотцибуля шалот6перейти
197Цикорiй кореневийцикорiй кореневий4перейти
198цикорiй салатнийцикорiй салатний5перейти
199часникчасник10перейти
200чорнушка посiвна (нiгела)чорнушка посiвна (нiгела)2перейти
201шпинат городнійШпинат городній13перейти
202Щавель кислийщавель2перейти
203Цибуля запашнаЦибуля запашна8перейти
204Цибуля галузистаЦибуля галузиста2перейти
205Бамія (гібіск їстівний, окра)Бамія (гібіск їстівний, окра)2перейти
206Гарбуз мускатнийГарбуз мускатний9перейти
207Гарбуз великопліднийГарбуз великоплідний12перейти
208Вігна спаржеваВігна спаржева1перейти
209Індау посівнийІндау посівний2перейти
210Селера коренепліднаСелера коренеплідна9перейти
211Монарда двійчастаМонарда двійчаста5перейти
212Огірочник лікарськийОгірочник лікарський1перейти
213Салат посівний стебловийСалат посівний стебловий1перейти
214Монарда гібриднаМонарда гібридна1перейти
215Дворядник тонколистийДворядник тонколистий2перейти
216Мласкавець колосковийМласкавець колосковий2перейти
217Глива легеневаГлива легенева1перейти
218Портулак городнійПортулак городній2перейти
219Цикорій головчастийЦикорій головчастий3перейти
220ДайконДайкон1перейти
221Салат посівний роменСалат посівний ромен11перейти
222Помідор (підщепа)Помідор (підщепа)1перейти
223Кукурудза восковиднаКукурудза восковидна1перейти

Сільськогосподарські: інші

224Анiс звичайнийанiс1перейти
225Васильки справжнiвасильки справжнi13перейти
226ельшольцiя Стаунтонаельшольцiя Стаунтона1перейти
227змiєголовник молдавськийзмiєголовник молдавський3перейти
228гiсоп лiкарськийгiсоп лiкарський5перейти
229Кмин звичайнийкмин3перейти
230Коріандр посівнийкорiандр8перейти
231Котяча мята лимоннаКотяча мята лимонна4перейти
232Кріп пахучийКрiп14перейти
233Лаванда вузьколиста (лiкарська)лаванда вузьколиста (лiкарська)5перейти
234Лавандинлаванда1перейти
235Лофант анісовийлофант ганусовий4перейти
236Майоран садовийМайоран2перейти
237материнка звичайнаматеринка звичайна1перейти
238мелiса лiкарськамелiса лiкарська2перейти
239Молочай чиновийМолочай чиновий1перейти
240м'ятам'ята10перейти
241м'ята перцевам'ята перцева2перейти
242полин естрагонполин естрагон6перейти
243полин лимоннийполин лимонний1перейти
244Полин однорічнийПолин однорічний1перейти
245розмарин лiкарськийрозмарин лiкарський1перейти
246сафлор красильнийсафлор красильний5перейти
247троянда дамаськатроянда дамаська4перейти
248Тютюн справжнійтютюн9перейти
249Фенхель звичайнийфенхель звичайний2перейти
250Хміль звичайнийхмiль15перейти
251цмин iталiйськийцмин iталiйський2перейти
252Чабер гірськийЧабер гірський1перейти
253чабер садовийчабер садовий1перейти
254чебрець звичайнийчебрець1перейти
255Чебрець камфорнийЧебрець камфорний1перейти
256шавлiя лiкарськашавлiя2перейти
257шавлiя мускатнашавлiя мускатна6перейти
258М'ята довголистаМ'ята довголиста3перейти
259Гуньба сіннаГуньба сінна1перейти

Плодові та ягідні

260Яблуня домашняяблуня100перейти
261Груша звичайнагруша73перейти
262Айва довгастаайва12перейти
263Хеномелес японськаХеномелес японська4перейти
264Абрикос звичайнийабрикос31перейти
265Аличаалича10перейти
266Вишня звичайнавишня25перейти
267Черешнячерешня76перейти
268Слива домашняслива17перейти
269Персик звичайнийперсик83перейти
270НектаринНектарин6перейти
271дерен справжнійдерен справжній16перейти
272Агрус звичайнийагрус23перейти
273Актинiдiя делікатеснаактинiдiя16перейти
274Жимолость синяжимолость синя5перейти
275Калина звичайнаКалина звичайна7перейти
276Лимонник китайськийлимонник1перейти
277Малинамалина35перейти
278Обліпиха крушиновиднаОбліпиха крушиновидна1перейти
279порiчки червонiпорiчки червонi18перейти
280чорна смородиначорна смородина35перейти
281Суниця садоваСуниця садова65перейти
282Грецький горiхГрецький горiх40перейти
283Актинідія китайськаАктинідія китайська1перейти
284Гранатник звичайнийгранат2перейти
285Мигдаль звичайнийМигдаль звичайний8перейти
286Унабі справжнійУнабі справжній (зізіфус)4перейти
287Ліщина великафундук6перейти
288Айва довгаста x яблуня домашняАйва довгаста x яблуня домашня1перейти
289Вишня ланезіана x вишня степоваВишня ланезіана x вишня степова1перейти
290хурма східнахурма східна12перейти
291Актинідія пурпурова х актинідія гостраАктинідія пурпурова х актинідія гостра3перейти
292Вишнево-черешневий гібридВишнево-черешневий гібрид3перейти
293Яблуня домашняЯблуня (підщепа)13перейти
294ЧорницяЧорниця6перейти
295Лохина високорослаЛохина високоросла5перейти
296Гібрид мигдалю з персиком звичайнимГібрид мигдалю з персиком звичайним1перейти
297Ожина звичайнаОжина звичайна7перейти
298Айва довгастаАйва (підщепа)1перейти
299Фейхоа СелловаФейхоа Селлова2перейти
300Чорниця канадськаЧорниця канадська3перейти

Виноград

301Виноград справжнійвиноград120перейти

Декоративні та лікарські

302Азалія Сімсаазалiя15перейти
303алтея лiкарськаалтея лiкарська1перейти
304АстильбаАстильба4перейти
305Бузок звичайнийбузок5перейти
306валерiана лiкарськавалерiана лiкарська1перейти
307гладiолусгладiолус14перейти
308Головатень круглоголовийГоловатень круглоголовий1перейти
309ехiнацея пурпуроваехiнацея пурпурова3перейти
310Жовтушник прямийЖовтушник лакфіолевидний1перейти
311Жовтушник розчепиренийЖовтушник розлогий1перейти
312Жоржина культурнажоржина24перейти
313Звiробiй звичайнийзвiробiй звичайний1перейти
314Калiстефус китайськийКалiстефус китайський41перейти
315Канна індійськаКанна індійська4перейти
316ЛiлiйникЛiлiйник13перейти
317лiлiялiлiя2перейти
318беладона звичайнабеладона звичайна1перейти
319Ломинiсломинiс1перейти
320Льон великоквiтковийльон великоквiтковий3перейти
321Мачок жовтийМачок жовтий1перейти
322Наперстянка пурпуроваНаперстянка пурпурова1перейти
323наперстянка шерстистанаперстянка шерстиста1перейти
324Оман високийОман високий1перейти
325Пiвонiяпiвонiя42перейти
326Первоцвіт веснянийПервоцвіт весняний1перейти
327персик декоративнийперсик декоративний4перейти
328Петунiя гібриднапетунiя3перейти
329подорожник блошинийподорожник блошиний1перейти
330Подорожник великийподорожник великий1перейти
331Розторопша плямистаРозторопша плямиста2перейти
332стевiя звичайнастевiя3перейти
333Хамоміла обідранаРомашка аптечна1перейти
334трояндатроянда47перейти
335тюльпантюльпан6перейти
336флокс волотистийфлокс волотистий12перейти
337Хризантема садовахризантема32перейти
338Хризантема садоваХризантема садова19перейти
339целозiя гребiнчастацелозiя гребiнчаста1перейти
340Цмин пiсковийцмин пiсковий (безсмертник пiщаний)1перейти
341шавлiя лiкарськашавлiя лiкарська1перейти
342щириця мантегаццащириця мантегацца1перейти
343амарант хвостатий (щириця хвостата)амарант хвостатий (щириця хвостата)2перейти
344Полин кримськийПолин кримський1перейти
345Полин лікарськийПолин лікарський1перейти
346Азиміна трилопатеваАзиміна трилопатева2перейти
347Череда трироздільначереда трироздiльна1перейти
348любисток лiкарськийлюбисток лiкарський2перейти
349Лілійник гібриднийЛілійник гібридний8перейти
350Деревій майже звичайнийДеревій звичайний1перейти
351Гвоздика граціонополітанська (сиза)Гвоздика граціонополітанська (сиза)1перейти
352Гвоздика перистаГвоздика периста1перейти
353Щучник дернистийЩучник дернистий1перейти
354собача кропива пятилопатевасобача кропива пятилопатева1перейти
355МандевілаМандевіла1перейти
356Родіола рожеваРодіола рожева1перейти
357Шоломниця байкальськаШоломниця байкальська1перейти
358Десмодіум канадськийДесмодіум канадський1перейти
359Котяча м’ята сибірськаКотяча м’ята сибірська1перейти

Інші

360Глива звичайнаГлива звичайна1перейти
361Печериця двоспороваПечериця двоспорова11перейти
362Верба тритичинковаВерба тритичинкова2перейти
363Верба прутовиднаВерба прутовидна4перейти
364Верба білаВерба біла1перейти
365шовковицяшовковиця2перейти