Державна реєстрація сортів рослин в Україні

Відповідно до закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт рослин - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у межах нижчого з відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю чи ні умови надання правової охорони.

Патент на сорт засвідчує авторство і виключні права на його використання.

Патент - це офіційним юридично-технічним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом - Державною службою з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики.

Патент засвідчує про майнове право інтелектуальної власності на сорт який в свою чергу охороняється державою.

Критерії щодо набуття прав інтелектуальної власності на сорт

Сорту надається охорона, якщо він має ряд ознак, а саме:

 • новизну;
 • несхожість (з будь-яким іншим загальновідомим сортом);
 • однорідність (розмноження рослини однорідне);
 • стабільність (його основні ознаки залишаються незмінними після його розмноження).

Патент України на сорт діє тільки на території України. Термін дії патенту починається з дати реєстрації та закінчується в останній день: 35-го року для сортів культур дерев, чагарників і винограду, 30-го року для всіх інших сортів. Роки відраховуються від року, наступного за роком реєстрації сорту.

Виникають такі права на сорт рослини:

 • авторське право;
 • право на сорт;
 • право на поширення сорту;

які захищаються свідченням про авторство, патентом і свідченням про державну реєстрацію сорту відповідно.

Державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні.

Процедура реєстрації сорту рослини складається з наступних етапів, а саме:

 1. подання заявки на сорт до Держсортслужби;
 2. формальної експертизи заявки;
 3. кваліфікаційної експертизи заявки, яка встановлює відповідність сорту критеріям патентоспроможності;
 4. видачі патенту на сорт, свідоцтва про державну реєстрацію сорту та свідоцтва про авторство на сорт рослини (у разі, якщо заявник (-и) є автором (-ами)).

Для державної реєстрації сорту рослини, необхідно подати до Держсортслужби наступні документи:

 • заявку на сорт рослини, що містить основну інформацію щодо сорту, селекціонера (-ів), заявника (-ів), представника заявника (-ів) та ін.;
 • технічну анкету, що містить детальну інформацію про характеристики сорту, методи розмноження, показники несхожості сорту з подібними сортами, спеціальні умови вирощування сорту, основи використання, схему селекції, посадковий матеріал, необхідний для експертизи та ін.;
 • копію пріоритетної заявки, якщо є;
 • показники придатності сорту для поширення в Україні;
 • довіреність, підписану заявником, засвідчену нотаріально;
 • документ, що свідчить про право заявника подавати заявку на сорт, якщо заявник не є автором;
 • фотографії рослини та її органів, які, на думку заявника, відображають основні характеристики сорту.

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється після сплати державного мита та за наявності документа про його сплату (відомості) після чого вносяться до Реєстру патентів.

Сплата зборів здійснюється через банківські установи.

Збір за підтримання патенту може бути сплачено протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. В цьому разі  розмір  збору  збільшується на 50 відсотків,  а документ про його сплату повинен бути надісланий до закладу експертизи протягом зазначених 12 місяців.

РОЗМІРИ зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин визначається Постановую Кабінету міністрів Україні від 19 вересня 2007 р. N 1154

Види зборівРозмір зборів,гривень
1. За подання заявки на сорт рослин1300
2. За проведення кваліфікаційної експертизи|заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік.

· визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності в експертних закладах Держсортслужби

900

· визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника

210

· експертиза на придатність на поширення сорту

4070
3. За виникнення майнового права нтелектуальної власності на поширення сорту500
4. За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин200
5. За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин500
6. За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права600
7. За внесення змін до Реєстру сортів за ніціативою особи, якій належать права на сорт600
8. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту):.

За перший рік

400

За другий рік

450

За третій рік

550

За четвертий рік

650

За п’ятий рік

800

За шостий рік

950

За сьомий рік

1100

За восьмий рік

1300

За дев'ятий рік

1600

за десятий і кожний наступний рік

1900
9. За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Держсортслужби заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію:.

За перший рік

200

За другий рік

225

За третій рік

275

За четвертий рік

325

За п’ятий рік

400

За шостий рік

475

За сьомий рік

550

За восьмий рік

650

За дев'ятий рік

800

за десятий і кожний наступний рік

950
10. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин:.

за перший - п'ятий рік

350

за шостий - десятий рік

900

за одинадцятий - п'ятнадцятий рік

2000

за шістнадцятий і кожний подальший рік

2500
11. За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 )500
12. За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 )1000

Компетентним органом в десятиденний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові - патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Якщо авторів сорту є більше, ніж один, то свідоцтво про авторство на сорт видається кожному автору.