Культура суданська трава на сiнаж (особливості вирощування та зберігання)

суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
суданська трава
Особливості вирощування
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Суданська трава – високоврожайна, багатоукісна трава. Її вирощують як у чистих посівах, так і в сумішках з бобовими (вика, горох, люпин), кукурудзою й соняшником у польових і кормових сівозмінах. Надзвичайно цінна в системі зеленого конвеєра за сівби в декілька строків. Використовується також для створення однорічних пасовищ, які витримують три-чотири випасання.
Урожай зеленої маси сягає 60-80 т/га, сіна – 10-12 т/га. За поживністю зелена маса суданки посідає одне з перших місць: в 1 кг міститься 0,22 к. о. та 20 г перетравного протеїну.

Попередники: 

Найкращими попередниками є озимі зернові, зернобобові та просапні.

система удобрень: 

Суданка виносить багато поживних речовин з ґрунту, тому для формування високих врожаїв необхідно вносити добрива: азотних – 50-60, фосфорно-калійних по 30-45 кг.

Обробіток ґрунту: 

Суданська трава росте повільно на початку вегетації та сильно пригнічується бур’янами, тому зяблевий передпосівний обробіток потрібно проводити дуже ретельно.

Сівба: 

Способи сівби – звичайний рядковий, з міжряддям 15 см застосовують в районах достатнього зволоження (норма висіву – 20-30 кг), на забур’янених полях і в посушливих районах – широкорядним способом, з шириною міжрядь 45 см (норма висіву - 10-15 кг).

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби поле коткують кільчасто-шпоровими котками. Ґрунтову кірку на посівах знищують ротаційними мотиками. На широкорядних посівах проводять 2-3 міжрядні культивації.

Збирання: 

На сінаж суданку збирабть перед викиданням волоті.