Культура конюшина гiбридна (особливості вирощування та зберігання)

конюшина гiбридна
конюшина гiбридна
конюшина гiбридна
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Конюшина гібридна – кормова культура. В Україні найбільше вирощують конюшини в лісостепових і поліських районах. Сіно і зелена маса конюшини є цінним кормовим для с/г тварин. Із зеленої маси виготовляють вітамінне сіно, трав’яне борошно, брикети, гранули, трав’яну січку.

Попередники: 

Конюшину висівають в польовому травосіянні, в кормових, при фермерських і ґрунтозахисних сівозмінах. Під час сівби в польових сівозмінах її висівають під покрив озимих зернових, ячменю, вівса, проса.

система удобрень: 

Конюшина добре реагує на внесення добрив. Їх вносять як під попередник, так і під люцерну. Під зяблеву оранку вносять органічні добрива у кількості 20-30 т/га та фосфорно-калійні – норма внесення по 40 кг діючої речовини на 1 га.

Обробіток ґрунту: 

під конюшину спрямований на боротьбі з бур’янами, шкідниками та збудниками хвороб, нагромадження в ґрунті достатніх запасів вологи та поживних речовин, потрібних для забезпечення сходів, нормального росту і розвитку рослин. Система обробітку ґрунту значною мірою залежить від попередника, забур’яненості поля і місце вирощування.

Сівба: 

Сівбу люцерни проводять одночасно з покривною культурою (ярий ячмінь та овес)зерно-трав’яною сівалкою СЗТ-3,6 рано навесні. Спосіб сівби суцільно-рядковий та широкорядний способи, з відстанню між рядками 30 та 45 см. Норма висіву насіння 8-10 млн. шт./га. Глибина загортання насіння – 1-1,5 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Для того, щоб сходи були дружніми посіви обов’язково коткують. Навесні посіви люцерни боронують і підживлюють фосфорно-калійними добривами, а у широкорядних посівах розпушують грунт у міжряддях.

Збирання: 

На сіно конюшину скошують у фазі бутонізації.

конюшина гiбридна - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Якість Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. хвороб
Вілія З: 305
ВППС, ВП: 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук
1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
2011 ск ср П, С висока 10,5-11,5 не відомо висока
Левада З: 305
ВППС: 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук
1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
2000 корм рс П висока 10-11 тон/га сбіл висока
Придністровська З, П: 370
ВППС: 1658370 - Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук
1658 - Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
2002 корм сс Л, П вбіл висока висока висока висока