Препаративні форми пестицидів, агрохімікатів та добрив

Повна назваспадаючий порядок сортування Скорочення Назва на англ. мові Назва на рос. мові Примітка
Аерозоль
Бактеріальна суспензія
Брикет БР Briquette (BR) Брикет (БР) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Будь-яка інша рідина КР Any other liquid (AL) Любая другая жидкость (ЛЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Будь-який інший порошок КП Any other powder (AP) Любой другой порошок (ЛП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Випарник рідини ВЛ Liquid vaporizer (LV) Испаритель жидкости (ИЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Водна емульсiя в.е.
Водна суспензiя в.с.
Водний розчин в.р.
Водно-спиртовий розчин к.с.р.
Водно-суспензiйний концентрат в.с.к.
Водно-суспензійний розчин
Вододисперснi гранули в.д.г.
Водорозчиний концентрат в.к.
Водорозчинна гранула РГ Water soluble granule (SG) Водорастворимая гранула (PГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Водорозчинна таблетка РТ Water soluble tablet (ST) Водорастворимая таблетка (ВТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Водорозчинний порошок ВП Water soluble powder (SP) Водорастворимый порошок (ВП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Водорозчинний порошок для обробки насіння ПН Water soluble powder for seed treatment (SS) Водорастворимый порошок для обработки семян (ПС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Восковi брикети
Газ ГЗ Gas (GA) Газ (ГЗ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гель
Гель для обробки насіння ГН Gel for seed treatment (GF) Гель для обработки семян (ГС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гель, що емульгується ГЕ Emulsifiable gel (GL) Эмульгируемый гель (ЭГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гель, що розчиняється у воді ГВ Water soluble gel (GW) Гель, растворимый в воде (ГВ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гель-принада
Генератор диму ГД Smoke generator (FU) Генератор дыма (ГД) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гранула ГР Granule (GR) Гранула (ГР) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гранула, що емульгується ЕГ Emulsifiable granule (EG) Эмульгируемая гранула (ЭГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гранули г.
Гранули, що диспергуються у воді ВГ Water dispersible granules (WG) Водно-диспергируемые гранулы (ВГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Гранульована принада ГП Granular bait (GB) Гранулированная приманка (ГП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димова кулька ДК Smoke pellet (FW) Дымовой шарик (ШД) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димова свічка ДС Smoke candle (FK) Дымовая свеча (ДС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димова таблетка ДТ Smoke tablet (FT) Дымовая таблетка (ДТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димова шашка ДШ Smoke tin (FD) Дымовая шашка (ДШ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димовий патрон ДП Smoke cartridge (FP) Дымовой патрон (ДП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Димовий стрижень СД Smoke rodlet (FR) Дымовой стержень (СД) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Довгострокова інсектицидна сітка ІС Long–lasting insecticidal net (LN) Долгосрочная инсектицидная сетка (ИС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Дрiбногранульоване добриво
Дрібна гранула ДГ Fine granule (FG) Мелкая гранула (МГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Електрозарядна рідина ЕР Electrochargeable liquid (ED) Электрозаряжаемая жидкость (ЭЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Електрофумiгатор
Емульсія для обробки насіння ЕН Emulsion for seed treatment (ES) Эмульсия для обработки семян (ЭС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Емульсія, вода у маслі (олії) ЕМ Emulsion, water in oil (EO) Эмульсия, вода в масле (ЭМ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Емульсія, масло (олія) у воді ЕВ Emulsion, oil in water (EW) Эмульсия, масло в воде (ЭВ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Зернова принада ПЗ Grain bait (AB) Зерновая приманка (ПЗ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Зернова сумiш
Змішана препаративна форма КС і ЕВ ФВ A mixed formulation of CS and EW (ZW) Смесевая препаративная форма КС и ЭВ (ФВ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Змішана препаративна форма КС і СЕ ФЕ A mixed formulation of CS and SE (ZE) Смесевая препаративная форма КС и СЭ (ФЭ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Змішана препаративна форма КС і СК ФК A mixed formulation of CS and SC (ZC) Смесевая препаративная форма КС и СК (ФК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Капсули
Капсульна суспензія СК Capsule suspension (CS) Капсульная суспензия (СК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Капсульована гранула КГ Encapsulated granule (CG) Капсулированная гранула (КГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Капсульований порошок
Клей
Контактна рідина або гель КР Contact liquid or gel (CL) Соприкасающаяся (контактная) жидкость или гель (КЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Контактний порошок КП Contact powder (СР) Контактный порошок (КП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Контейнер-принада
Концентрат гелю або пасти ГК Gel or paste concentrate (PC) Концентрат геля или пасты (ГК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат для утворення туману на холоді ХТ Cold fogging concentrate (KN) Концентрат для образования тумана на холодe (ХТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат для утворення туману при нагріванні НТ Hot fogging concentrate (HN) Концентрат для образования тумана при нагревании (НТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат емульсiї к.е.
Концентрат колоїдного розчину
Концентрат суспензії к.с.
Концентрат суспензії (=який тече) КС Suspension concentrate (=flowable concentrate), SС Концентрат суспензии (=текучий концентрат), КС Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат суспензії для прямого застосування СП Suspension concentrate for direct application, SD Концентрат суспензии для непосредственного применения, СП Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат, що диспергується КД Dispersible concentrate (DC) Диспергируемый концентрат (ДК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат, що емульгується КЕ Emulsifiable concentrate (EC) Эмульгируемый концентрат (КЭ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат, який тече, для обробки насіння ТН Flowable concentrate for seed treatment (FS) Текучий концентрат для обработки семян (ТС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Концентрат, який тече, що змішується з маслом (олією) (суспензія, що змішується з маслом (олією)) МС angl Oil miscible flowable concentrate , oil miscible suspension, OF Текучий концентрат, смешивающийся с маслом (суспензия, смешивающаяся с маслом), МС Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Крем
Кристалiчний порошок кр.п.
Кристали кр.
Лак ЛА Lacquer (LA) Лак (ЛА) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
м'які брикети
Мiкрокапсульована водна суспензiя мк.с.
Мiкрокапсульована емульсiя мк.е.
Мікрогранула МГ Microgranula (MG) Микрогранула (МГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Мікроемульсія МЕ Micro-emulsion (МЕ) Микроэмульсия (МЭ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Макрогранула ГГ Macrogranule (GG) Макрогранула (ГГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Масло (олія), що розтікається РМ Spreading oil (SO) Растекающееся масло (РМ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Масляна дисперсія МД Oil dispersion (OD) Масляная дисперсия (МД) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Масляна емульсія
Масляна суспензія м.с.
Масляний концентрат
Масляно-водна емульсiя мв.е.
Мастило МА Grease (GS) Смазка (СЗ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Наноемульсія к.н.е.
Насіння, що покрите пестицидом НП Seed coated with a pesticide (PS) Семена, покрытые пестицидом (ПС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Об’єднана упаковка рідина/рідина РР Combi-pack liquid/liquid (KL) Объединенная упаковка жидкость/жидкость (ЖЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Об’єднана упаковка тверда речовина/рідина ТР Combi-pack solid/liquid (КК) Объединённая упаковка твердое вещество/жидкость (ТЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Об’єднана упаковка тверде/тверде ТТ Combi-pack solid/solid (КР) Объединенная упаковка твердое/твердое (ТТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Олiвець
Олійний концентрат
Пiна
Пакети
парафіновані брикети
Парафінована речовина
Паста ПА Paste (РА) Паста (ПА) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
паста пс.
Пастка
пелети
Пилоподібний порошок ПП Dustable powder (DP) Пылеобразный порошок (ПП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Пластиковi контейнери
пластинка
Пластинки, що випаровують ПВ Vaporizing mats (MV) Испаряющие пластины (ПИ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Плити
порошок п.
Порошок для стеження (КП) (Tracking powder) ((TP)) (Порошок для слежения) ((СП)) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Порошок для сухої обробки насіння ПС Powder for dry seed treatment (DS) Порошок для сухой обработки семян (ПС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Порошок, що диспергується у воді для обробки насіння суспезією ВС Water dispersible powder for slurry seed treatment, WS Порошок, диспергируемый в воде для обработки семян суспензией, ВС Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Порошок, що диспергується у маслі (олії) МП Oil dispersible powder (OP) Порошок, диспергируемый в масле (МП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Порошок, що емульгується ПЕ Emulsifiable powder (EP) Эмульгируемый порошок (ЭП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Порошок, що змочується ЗП Wettable powder (WР) Смачиваемый порошок (СП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Препарат мікробіологічний
Препарат, що вивільнює пару ПФ Vapor releasing product (VP) Препарат, высвобождающий пар (ПФ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Принада
Принада (готова для використання) ПР Bait (ready for use) (RB) Приманка (готовая для использования) (ПР) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Принада гранульована
Принада зернова
Принада тістоподібна
Принада у вигляді харчових залишків ПХ Scrap bait (SB) Приманка в виде пищевых остатков, Приманка в виде объедков (ПО) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Принада у формі пластинки ПЛ Plate bait (PB) Приманка в форме пластинки (ПЛ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Принада-брикет ПБ Block bait (BB) Приманка-брикет (ПБ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Принада-диспенсер
Принада-концентрат ПК Bait concentrate (CB) Приманка-концентрат (ПК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Продукт, що утворює газ ПГ Gas generating product (GE) Продукт, образующий газ (ПГ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Рiдина рід.
Рідина для ультра-малооб’ємного внесення УР Ultra-low volume (ULV) liquid (UL) Жидкость для ультра-малообъемного внесения (УЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Рідина, що змішується з маслом (олією) МР Oil miscible liquid (OL) Жидкость, смешивающаяся с маслом (МЖ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Рідка форма
Решта ХХ Others (XX) Остальные (ХХ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Розпилювач аерозолю АР Aerosol dispenser (AE) Распылитель аэрозоля (АР) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Розчин р.
Розчин для нанесення плями РП Spot-on (SA) Раствор для нанесения пятна (РП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Розчин для обливання РВ Pour-on (PO) Раствор для выливания (РВ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Розчин для обробки насіння РН Solution for seed treatment (LS) Раствор для обработки семян (РС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Розчинний концентрат РК Soluble concentrate (SL) Растворимый концентрат (РК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
сипуча маса
Спiраль
Спіраль для захисту від комарів ЗК Mosquito coil (MC) Спираль для защиты от комаров (ЗК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Спиртова емульсія
Спрей
стрiчки
суміш с.
Суспензiйна емульсiя с.е.
Суспензійний концентрат
Суспензія
Суспензія для ультра-малооб’ємного (УМО) внесення УС Ultra-low volume (ULV) suspension (SU) Суспензия для ультра-малообъемного (УМО) внесения (УС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Суспензія капсул для обробки насіння СН Capsule suspension for seed treatment (CF) Суспензия капсул для обработки семян (СС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Суспо-емульсія СЕ Suspo-emulsion (SE) Суспо-эмульсия (СЭ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Суха текуча суспензія с.т.с.
тістоподібна речовина
Таблетка ТБ Tablet (TB) Таблетка (ТБ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Таблетка для безпосереднього застосування ТЗ Tablet for direct application (DT) Таблетка для непосредственного применения (ТП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Таблетка, що диспергується у воді ВТ Water dispersible tablet (WT) Таблетка, диспергируемая в воде (ВТ) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Текуча паста т.пс.
Технічна речовина ТС Technical material (TC) Техническое вещество (ТС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Технічний концентрат ТК Technical concеntrate (TK) Технический концентрат (ТК) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Торф'яна форма
Фабричний стрижень ФС Plant rodlet (PR) Фабричный стержень (ФС) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Фло-пил Flo-dust (GP) Фло-пыль (ТП) Нак. Мін.Ек та Прир.Рес. №187
Фракцiя тверда порошкоподiбна
Фумiгатор