Культура гiрчиця бiла (особливості вирощування та зберігання)

гiрчиця бiла
Особливості вирощування
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Насіння гірчиці сизої проростає при температурі близько 1 — 2 °С. Рослини гірчиці в стадії розетки й старіші легко витримують нетри-

валі заморозки до мінус 5 °С і навіть до мінус 10 °С. Така стійкість гірчиці проти заморозків дає змогу сіяти її під зиму.

Гірчиця сарептська відзначається високою посухостійкістю. Най­вищу потребу у воді вона відчуває в період бутонізації — цвітіння.

Вегетаційний період гірчиці сарептської залежно від району ви­рощування й погодних умов триває 70 — 115 днів. Належить до рос­лин довгого дня з факультативним самозапиленням; у південних районах часто спостерігається перехресне запилення.

Гірчиця сарептська дає високі врожаї на родючих ґрунтах, а на бідних ґрунтах та в умовах низької агротехніки розвиває слабку ко­реневу систему, від чого сильно знижуються її врожай і посухостій­кість. Малопридатні для неї важкі, запливаючі, а також засолені ґрунти. На утворення 1 т насіння гірчиця виносить із ґрунту 70 — 75 кг азоту, 25 - 30 кг Р2О5 і 50 - 60 кг К2О.

Гірчиця біла більш холодостійка і менш посухостійка, ніж саре­птська. Вона добре росте в районах, де буває 450 мм і більше серед­ньорічних опадів. Вегетаційний період у гірчиці білої коротший, ніж у сарептської (65 — 70 днів).

Гірчиця біла — теж рослина довгого дня, на півночі цвітіння її починається раніше, ніж на півдні. Вона належить до перехресно­запильних рослин, але іноді бувають випадки самозапилення.

Попередники: 

Кращими попередниками гірчиці у сі­возміні є озимі зернові і зернобобові та просапні культури. Щоб за­побігти масовому поширенню шкідників і хвороб, не слід сіяти гір­чицю після інших культур родини капустяних.

система удобрень: 

Удобрення. Гірчиця сарептська дуже чутлива до прямої дії міне­ральних добрив і добре реагує на післядію органічних. Під зяблеву оранку вносять мінеральні добрива в нормі N45-60Р45-60К45-60. При висіванні в рядки вносять фосфорні добрива в дозі Р15-20, які підви­щують урожайність насіння і вихід олії на 20 — 22 %.

Обробіток ґрунту: 

Обробіток ґрунту. Передпосівний обробіток на чистих від бур'янів землях полягає в лущенні стерні на 6 — 8 см і оранці плугами з пе­редплужниками на 23 — 25 см. При наявності багаторічних бур'янів проводять дворазове лущення і оранку на 27 - 30 см.

Передпосівний обробіток ґрунту починають у перші 2 — 3 дні польових робіт при підсиханні ґрунту із закриттям вологи середніми зубовими боронами, після якого проводять передпосівну культива­цію на глибину 5 — 7 см з одночасним боронуванням і шлейфуванням.

Сівба: 

Сівба. Для сівби використовують кондиційне насіння із схожістю не менше 85 %, чистотою 98 %, протруєне ТМТД (3 кг препарату на 1 т насіння).

Гірчицю сарептську на чистих від бур'янів полях сіють услід за передпосівною культивацією. На забур'янених полях її рекоменду­ється сіяти через 10 — 15 днів після початку польових робіт з попереднім знищенням бур'янів передпосівною культивацією. Оскільки гірчиця біла, на відміну від сарептської, більш холодостійка й воло­голюбна, то сіють її в ранні строки, одночасно з ярими колосовими культурами. Запізнення із сівбою на 5 днів знижує врожай на 25 %.

Сіють гірчицю звичайним рядковим способом. Норма висіву са­рептської гірчиці 10— 12 кг, а білої 15— 16 кг/га. На дуже засміче­них полях гірчицю краще сіяти широкорядним способом з міжряд­дям 45 см. Норма висіву при цьому зменшується (сарептської гірчи­ці до 6 — 8 кг, білої — до 10 — 12 кг/га). Глибина загортання насіння на легких та середніх ґрунтах 4—5 см, на важких — не більше 3 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Догляд за посівами. Услід за сівбою гірчиці ґрунт коткують кіль­частими котками. Якщо на посівах утвориться ґрунтова кірка, її знищують боронуванням середніми та легкими боронами упоперек рядків. Особливу увагу в період догляду за посівами приділяють своєчасному знищенню численних шкідників. У період повних схо­дів гірчиці краї посівів (шириною 20 — 25 м) обробляють 40 %-м ме­тафосом з розрахунку 1 л/га з метою знищення хрестоцвітої блішки до її розселення на посіві з місць зимування. При виявленні на по­сівах борошнистої роси їх також обприскують метафасом. У період бутонізації — початку цвітіння проти різноманітних шкідників посі­ви обприскують суспензією 30 %-го вофатоксу (1 кг препарату на 1 га).

Збирання: 

Збирання. Гірчицю сарептську збирають переважно роздільним способом, бо насіння її при дозріванні швидко обсипається. Скошу­ють у валки на початку воскової стиглості зерна, коли рослини на­бувають жовтого кольору, нижні листки обпадають, на центральній гілці у верхній частині достигає 20 — 25 %, у нижній 55 — 60 % струч­ків, насіння має вологість 35 — 40 %. Висота зрізу при скошуванні 15 - 20 см.

Валки обмолочують зерновими комбайнами через 3 — 4 дні після скошування при вологості насіння не вище 10—11 % в ранкові, ве­чірні та нічні години.

Гірчицю білу частіше збирають прямим комбайнуванням, оскіль­ки при достиганні стручки її мало розтріскуються. При прямому комбайнуванні збирання починають у фазі повної стиглості насін­ня, коли воно набуває характерного для сорту забарвлення, має во­логість 12 %. Закінчують збирання в стислі строки — не більше 3 — 4 днів, щоб запобігти великим втратам від обсипання насіння. Очи­щене на токах насіння зберігають з вологістю не більше 10 %.

Янукович звільнив Хорошковського
Синоптики розповіли, коли прийде літо в Україну
Міліція почала заарештовувати за жарти проти Януковича
Борис Колесніков виставив на показ фото свого дому
Ющенко заслуговує на найвищу міру покарання

Збирання. Гірчицю сарептську збирають переважно роздільним способом, бо насіння її при дозріванні швидко обсипається. Скошу­ють у валки на початку воскової стиглості зерна, коли рослини на­бувають жовтого кольору, нижні листки обпадають, на центральній гілці у верхній частині достигає 20 — 25 %, у нижній 55 — 60 % струч­ків, насіння має вологість 35 — 40 %. Висота зрізу при скошуванні 15 - 20 см.

Валки обмолочують зерновими комбайнами через 3 — 4 дні після скошування при вологості насіння не вище 10—11 % в ранкові, ве­чірні та нічні години.

Гірчицю білу частіше збирають прямим комбайнуванням, оскіль­ки при достиганні стручки її мало розтріскуються. При прямому комбайнуванні збирання починають у фазі повної стиглості насін­ня, коли воно набуває характерного для сорту забарвлення, має во­логість 12 %. Закінчують збирання в стислі строки — не більше 3 — 4 днів, щоб запобігти великим втратам від обсипання насіння. Очи­щене на токах насіння зберігають з вологістю не більше 10 %.

Янукович звільнив Хорошковського
Синоптики розповіли, коли прийде літо в Україну
Міліція почала заарештовувати за жарти проти Януковича
Борис Колесніков виставив на показ фото свого дому
Ющенко заслуговує на найвищу міру покарання

Основний сорт: 
Мрія, Таври­чанка; білої— Кароліна

гiрчиця бiла - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Рослина: гiрчиця бiла
Назва сорту Організації Рік Напрям Реком. зона Продуктив. Урож. Якість Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Аріадна З, ВППС, ВП: 19921992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 2018 Л, П, С 2.8 тон/га 8
Біла Принцеса З, ВППС: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2018 Л, П, С
Борівська З, ВППС: 13251325 - ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця" 2009 олн Л
Веснянка З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України 2018 олн Л, П, С
Галичанка З, ВППС, ВП: 12551255 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бучачагрохлібпром" 2018 олн С, Л, П 2.3 тон/га 7
Еталон З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2004 олн, сд Л, П, С до 21,1 ц/га висока висока середня
Запоріжанка З: 329
ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2010 олн, сд Л
Кароліна З: 305
ВППС: 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук
1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
1994 олн Л, П, С
Лелека З, ВППС: 24582458 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Юг Україна» 2019 олн С, Л, П 8.
Луна З: 825825 - П.Х. Петерсен Заатцухт Лундегеард 2009
Ослава З: 305
ВППС, ВП: 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук
1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
2010 олн, сд Л, П, С висока
Підпечерецька З: 332
ВППС: 1992332 - Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
2000 олн Л
Подолянка З, ВППС, ВП: 418418 - Хмельницький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2008 олн С до 24.5 ц/га ++ висока середня середня середня висока
Талісман З, П: 329
ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук
1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
2000 олн Л, П 10-18 ц/га висока висока висока висока
Танго З, ВППС: 600600 - Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ 2011 олн Л до 17,5 ц/га висока висока
ЧАЙКА З, ВППС, ВП: 10781078 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий інститут селекції" 2018 олн С, Л, П 1.9 тон/га 7