Культура кукурудза на силос (сорти, особливості вирощування та зберігання)

Кукурудза звичайна
кукурудза
кукурудза
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
кукурудза
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 
Основна культура: 

Кукурудза як силосна культура має велике кормове значення. Силос з качанів у фазі молочно-воскової стиглості зерна за поживністю вважається одним з кращих. У 100 кг силосу з качанів міститься приблизно 40 корм. од., стебел, листя і качанів-21, 2, в силосі з листя і стебел кукурудзи без качанів-15,7 корм. од. Силос з качанів кукурудзи може бути використаний як концентрованого корму.

Попередники: 

Для кукурудзи попередниками є зернобобові культури, картопля, коренеплоди та інші просапні. Слід уникати посіви кукурудзи після проса. Добре переносить повторні посіви.

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Кукурудза на силос є добрим попередником для ярих та озимих культур.

Обробіток ґрунту: 

Під кукурудзу необхідно ретельно підготувати грунт. Основна обробка починається з осені оранкою плугами з передплужниками на глибину 25 - 30 см . На дерново-підзолистих грунтах при малій потужності орного шару слід проводити оранку на повну його глибину. Перед зяблевої обробкою стерню лущать одночасно зі збиранням або негайно слідом за нею на глибину 4 - 6 см . Зяб повинна бути рання, глибока. У міру появи на ній бур'янів проводять 1 - 2 культивації з одночасним боронуванням. Після випадання опадів для збереження вологи в грунті і руйнування кірки, поле слід боронувати. У районі нестійкого зволоження взимку проводять затримання на полях снігу, а навесні - талих вод. Весняна передпосівна обробка грунту під кукурудзу істотно відрізняється від обробки грунту під ранні зернові культури. Сіють на початку травня (10 травня). Між раннім весняним боронуванням зябу під кукурудзу і посівом проходить тривалий термін, протягом якого проводять кілька культивацій з одночасним боронуванням. Число культивацій визначається ступенем засміченості ділянки та вмістом вологи в грунті. Першу культивацію зябу на початку проростання бур'янів лапатим культиваторами на глибину 8 - 10 см зазвичай поєднують з боронуванням. У міру появи бур'янів грунт вдруге культивують. Глибина обробки не повинна перевищувати глибину загортання насіння. У районах підвищеного зволоження при сильному ущільненні грунту зяб переорюють і знову боронують.

Сівба: 

Кращий строк сівби кукурудзи силос при температурі посівного шару грунту 10 - 120С. посів повинен бути закінчений за 5 - 6 днів. У районах з коротким періодом вегетації при дружній весни можна сіяти дещо раніше (9 - 100С). При цьому насіння слід закладати менше і використовувати на посів високоякісне насіння більш холодостійких сортів і гібридів. Сіють спеціальними гніздовими сівалками, пристосованими для внесення добрив, а також звичайними зерновими. При посіві кукурудзи на силос звичайна ширина міжрядь 70 см , А в більш вологих районах - 60 см . в більш посушливих районах міжряддя збільшують до 90 - 140 см . Для проведення механізованого догляду за посівами кукурудзи, її сіють квадратно - гніздовим способом. Цей спосіб основною в нашій країні. Він дозволяє: різко скоротити витрати праці по догляду, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт. Норма висіву знижується до 10 - 15 кг / га, врожай підвищується на 25 - 30% і більше. Для посіву використовуються навісні квадратно - гніздові сівалки СКГН - 6, СКГН - 6А. На досить очищених від бур'янів полях, переваги мають пунктирні і широкорядні посіви. У цьому випадку висівають сівалками СКП - 8 при нормі висіву 15 - 20 кг / га. Міжряддя 60 - 70 см , В лавах зерно розміщується на відстані 20 - 25 см . Норма висіву кукурудзи на силос 30 - 100 кг / га. Густота стояння рослин - одна з вирішальних умов одержання високого врожаю кукурудзи. За даними дослідів ВНДІ кукурудзи, кількість висіваних насіння 1 класу слід збільшити на 25 - 30%, 2 класу - на 50% в порівнянні з необхідним числом рослин на гектар. Середня глибина загортання насіння 6 - 8 см . На важких глинистих грунтах насіння сіють на глибину 4 - 6 см , На чорноземах і супісках - на 6 - 7 см . У посушливих районах не менше 10 см , При нестачі вологи на глибину 12 см .

Догляд за посівами (культурою): 

Посіви кукурудзи можна постійно підтримувати в рихлому і чистому від бур'янів стані. Для цього проводять 2 - 4 міжрядні обробки в залежності від ущільнення і засміченості грунту і висоти рослин кукурудзи. Першу міжрядний обробіток проводять на глибину 6 - 8 см , А наступну - на 5 - 6 см . У фазі 6 - 7 листків у кукурудзи розвиваються вузлові корені. При глибокій обробці вони можуть пошкоджуватися. При достатній вологості грунту в місцях підрізання пошкоджених коренів незабаром утворюються нові відгалуження. Якщо грунт сухий, рослина прівядает. Перехресні культивації бажано проводити з розривом у часі 5 - 7 днів. Для боротьби з дводольними бур'янами застосовують гербіциди 2,4 Д (натрієва сіль діхлорфеноксіуксусной кислоти - 0,5 - 1,5 кг / га), атразин

Збирання: 

Кукурудзу на силос збирають, коли качани досягнуть молочно - восковій або навіть воскової стиглості зерна, але стебла і листя ще зелені (дана фаза триває близько 10 - 12 днів). В цей час рослини містять 65 - 70% води. При збиранні пізніше початку воскової стиглості силосна маса виходить більш грубою і сухою. Прибирати кукурудзу потрібно в короткі терміни, тому що затягування з прибиранням може призвести до значних втрат врожаю. Прибирати кукурудзу можна кукурудзозбиральних комбайнів, а також переобладнаними зернозбиральними. Забирають кукурудзу двома способами: качаном і зерновий обмолот качана. Листостеблових масу в обох випадках збирають одночасно з прибиранням качана, подрібнюють і використовують для приготування силосу або закопують у грунт сидерит. Прибирання в качанах починають при вологості зерна 40%. Тривалість збирання не більше 15 днів. Для прибирання в качанах використовують комбайн «Херсонщина - 200» і «Херсонщина - 9». Для обмолоту качанів використовують комбайн «Нива» та «Колос» зі спеціальною приставкою ППК - 4. Післязбиральної обробки врожаю і підготовку його до зберігання здійснюють двома способами: качанів до вологості зерна 14% і подрібнення качанів з наступною закладкою їх у вологому стані. Прибрати кукурудзу слід до заморозків. Засілосованние качани в молочно - восковій стиглості прирівнюються за кількістю кормових одиниць (на суху речовину) до спілому зерну кукурудзи. Отже, доцільно їх прибирати і силосування окремо від стебел і листя.

Основний сорт: 
Культура: Кукурудза
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодо- стійкість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Адоніс 180 СВ З: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1995 зерн, сил рс (160) С <=8 <=7 <=8
Анжу 249 З, ВППС: 355, 719, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
719 - Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1998 зерн, сил рс (180) Л, С
Білозірський 295 СВ З, П: 181, 311
ВППС: 181, 1854181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2005 зерн, сил ср (290) Л, П, С П, Л, С: 12-12,5 тон/га
П, Л, С: 60-65 тон/га
<=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
БМ 281 СВ З, ВППС: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1996 зерн, сил ср (280) Л, С
Гардемарин 185 СВ З, П: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 зерн, сил рс (160) С П, Л, С: 10-11 тон/га 8-9 (висока) 8-9 (висока) 8-9 (висока) <=9 (висока)
Гран 1 З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2001 зерн, сил ср (250) Л <=78,4 ц/га висока середня
Дніпровський 273 АМВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1988 зерн, сил ср (270) Л, С
Дніпровський 310 МВ З: 311
ВППС: 1854
П: 962311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1987 зерн, сил сс (310) Л, С
ЗПТК 209 З, ВППС: 936936 - Інститут кукурудзи "Земун Полє" 1999 сил ср (200) П
Кадр 267 МВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2001 зерн, сил ср (260) Л П, Л, С: 12,5-13 тон/га
П, Л, С: 45-60 тон/га
до 5 (середня) до 7 (середня) до 5 (середня) до 7 (середня)
Кий 250 СВ З, ВППС: 10281028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" 2001 зерн, сил ср (250) П 78,7-85,4 ц/га 5 (висока)
Кредит МВ З, ВППС, ВП, П: 181, 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2010 зерн, сил сс (310) С, Сзр вище середньої висока середня
Кремінь 200 СВ З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2003 хп, зерн, сил ср (210) Л, П П, Л, С: 12-12,5 тон/га до 5 (середня) до 7 (висока) до 7 (висока) до 7 (висока)
Лелека МВ З, ВППС, ВП: 181, 404
П: 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2007 зерн, сил ср (260) Л, П вище середньої висока висока
Луганський 287 МВ З: 309309 - Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1997 сил ср (280) С
Любава 279 МВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 зерн, сил ср (270) Л <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
Маг З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2008 хп, зерн, сил ср (280) Л П, Л, С: 11-12 тон/га <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=8,5 (висока) <=9,0 (висока)
Маді З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ 2010 зерн, сил ср С до 150 ц/га висока висока
Наддніпрянська 50 З: 411
ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
1982 зерн, сил пс (570) С
Нептун СВ З, ВППС: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1999 зерн, сил ср (280) Л, П, С
НС 400 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2001 зерн, сил сс (400) С середня середня висока
НС 444 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
1997 сил сп (440) С до 140ц на га висока висока
Порумбень 295 АСВ З, ВППС: 612612 - Державна установа "Науково-практичний інститут рослинництва" 1996 зерн, сил ср (290) Л, П, С
Солонянський 298 СВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2006 зерн, сил ср (280) Л, П, С 13-13,5 тон/га <=9 (висока) 8,5-9 (висока) <=9 (висока) 8,5-9 (висока)
Тактік З: 983983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 2011 зерн, сил ср (220-240) С висока висока висока
Тясьмин МВ З: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
2001 зерн, сил ср (250) Л
Ушицький 167 СВ З, П: 311, 962
ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 хп, зерн, сил рс (160) Л, С П, Л, С: 11-11,5 тон/га
П, Л, С: 37,5-52,0 тон/га
<=8,5 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) 8-9 (висока)
Харківський 250 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 1999 сил ср (250) П 53.0-55.0 тон/га висока висока висока висока висока
Харківський 295 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2001 зерн, сил ср (290) Л, П, С Л: <=81,7 ц/га середня середня висока
Шаланда МВ З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2006 зерн, сил сс (350) С <=73,2 ц/га
<=93,3 ц/га
висока висока