Культура кукурудза на силос (сорти, особливості вирощування та зберігання)

Кукурудза звичайна
кукурудза
кукурудза
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
кукурудза
Детальніше про саму рослину (рослини): 
Основна культура: 

Кукурудза як силосна культура має велике кормове значення. Силос з качанів у фазі молочно-воскової стиглості зерна за поживністю вважається одним з кращих. У 100 кг силосу з качанів міститься приблизно 40 корм. од., стебел, листя і качанів-21, 2, в силосі з листя і стебел кукурудзи без качанів-15,7 корм. од. Силос з качанів кукурудзи може бути використаний як концентрованого корму.

Попередники: 

Для кукурудзи попередниками є зернобобові культури, картопля, коренеплоди та інші просапні. Слід уникати посіви кукурудзи після проса. Добре переносить повторні посіви.

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Кукурудза на силос є добрим попередником для ярих та озимих культур.

Обробіток ґрунту: 

Під кукурудзу необхідно ретельно підготувати грунт. Основна обробка починається з осені оранкою плугами з передплужниками на глибину 25 - 30 см . На дерново-підзолистих грунтах при малій потужності орного шару слід проводити оранку на повну його глибину. Перед зяблевої обробкою стерню лущать одночасно зі збиранням або негайно слідом за нею на глибину 4 - 6 см . Зяб повинна бути рання, глибока. У міру появи на ній бур'янів проводять 1 - 2 культивації з одночасним боронуванням. Після випадання опадів для збереження вологи в грунті і руйнування кірки, поле слід боронувати. У районі нестійкого зволоження взимку проводять затримання на полях снігу, а навесні - талих вод. Весняна передпосівна обробка грунту під кукурудзу істотно відрізняється від обробки грунту під ранні зернові культури. Сіють на початку травня (10 травня). Між раннім весняним боронуванням зябу під кукурудзу і посівом проходить тривалий термін, протягом якого проводять кілька культивацій з одночасним боронуванням. Число культивацій визначається ступенем засміченості ділянки та вмістом вологи в грунті. Першу культивацію зябу на початку проростання бур'янів лапатим культиваторами на глибину 8 - 10 см зазвичай поєднують з боронуванням. У міру появи бур'янів грунт вдруге культивують. Глибина обробки не повинна перевищувати глибину загортання насіння. У районах підвищеного зволоження при сильному ущільненні грунту зяб переорюють і знову боронують.

Сівба: 

Кращий строк сівби кукурудзи силос при температурі посівного шару грунту 10 - 120С. посів повинен бути закінчений за 5 - 6 днів. У районах з коротким періодом вегетації при дружній весни можна сіяти дещо раніше (9 - 100С). При цьому насіння слід закладати менше і використовувати на посів високоякісне насіння більш холодостійких сортів і гібридів. Сіють спеціальними гніздовими сівалками, пристосованими для внесення добрив, а також звичайними зерновими. При посіві кукурудзи на силос звичайна ширина міжрядь 70 см , А в більш вологих районах - 60 см . в більш посушливих районах міжряддя збільшують до 90 - 140 см . Для проведення механізованого догляду за посівами кукурудзи, її сіють квадратно - гніздовим способом. Цей спосіб основною в нашій країні. Він дозволяє: різко скоротити витрати праці по догляду, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт. Норма висіву знижується до 10 - 15 кг / га, врожай підвищується на 25 - 30% і більше. Для посіву використовуються навісні квадратно - гніздові сівалки СКГН - 6, СКГН - 6А. На досить очищених від бур'янів полях, переваги мають пунктирні і широкорядні посіви. У цьому випадку висівають сівалками СКП - 8 при нормі висіву 15 - 20 кг / га. Міжряддя 60 - 70 см , В лавах зерно розміщується на відстані 20 - 25 см . Норма висіву кукурудзи на силос 30 - 100 кг / га. Густота стояння рослин - одна з вирішальних умов одержання високого врожаю кукурудзи. За даними дослідів ВНДІ кукурудзи, кількість висіваних насіння 1 класу слід збільшити на 25 - 30%, 2 класу - на 50% в порівнянні з необхідним числом рослин на гектар. Середня глибина загортання насіння 6 - 8 см . На важких глинистих грунтах насіння сіють на глибину 4 - 6 см , На чорноземах і супісках - на 6 - 7 см . У посушливих районах не менше 10 см , При нестачі вологи на глибину 12 см .

Догляд за посівами: 

Посіви кукурудзи можна постійно підтримувати в рихлому і чистому від бур'янів стані. Для цього проводять 2 - 4 міжрядні обробки в залежності від ущільнення і засміченості грунту і висоти рослин кукурудзи. Першу міжрядний обробіток проводять на глибину 6 - 8 см , А наступну - на 5 - 6 см . У фазі 6 - 7 листків у кукурудзи розвиваються вузлові корені. При глибокій обробці вони можуть пошкоджуватися. При достатній вологості грунту в місцях підрізання пошкоджених коренів незабаром утворюються нові відгалуження. Якщо грунт сухий, рослина прівядает. Перехресні культивації бажано проводити з розривом у часі 5 - 7 днів. Для боротьби з дводольними бур'янами застосовують гербіциди 2,4 Д (натрієва сіль діхлорфеноксіуксусной кислоти - 0,5 - 1,5 кг / га), атразин

Збирання: 

Кукурудзу на силос збирають, коли качани досягнуть молочно - восковій або навіть воскової стиглості зерна, але стебла і листя ще зелені (дана фаза триває близько 10 - 12 днів). В цей час рослини містять 65 - 70% води. При збиранні пізніше початку воскової стиглості силосна маса виходить більш грубою і сухою. Прибирати кукурудзу потрібно в короткі терміни, тому що затягування з прибиранням може призвести до значних втрат врожаю. Прибирати кукурудзу можна кукурудзозбиральних комбайнів, а також переобладнаними зернозбиральними. Забирають кукурудзу двома способами: качаном і зерновий обмолот качана. Листостеблових масу в обох випадках збирають одночасно з прибиранням качана, подрібнюють і використовують для приготування силосу або закопують у грунт сидерит. Прибирання в качанах починають при вологості зерна 40%. Тривалість збирання не більше 15 днів. Для прибирання в качанах використовують комбайн «Херсонщина - 200» і «Херсонщина - 9». Для обмолоту качанів використовують комбайн «Нива» та «Колос» зі спеціальною приставкою ППК - 4. Післязбиральної обробки врожаю і підготовку його до зберігання здійснюють двома способами: качанів до вологості зерна 14% і подрібнення качанів з наступною закладкою їх у вологому стані. Прибрати кукурудзу слід до заморозків. Засілосованние качани в молочно - восковій стиглості прирівнюються за кількістю кормових одиниць (на суху речовину) до спілому зерну кукурудзи. Отже, доцільно їх прибирати і силосування окремо від стебел і листя.

Основний сорт: 
Культура: Кукурудза
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодо- стійкість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Адоніс 180 СВ З: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1995 зерн, сил рс (160) С <=8 <=7 <=8
Анжу 249 З, ВППС: 355, 719, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
719 - Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1998 зерн, сил рс (180) Л, С
Білозірський 295 СВ З, П: 181, 311
ВППС: 181, 1854181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2005 зерн, сил ср (290) Л, П, С П, Л, С: 12-12,5 тон/га
П, Л, С: 60-65 тон/га
<=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
БМ 281 СВ З, ВППС: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1996 зерн, сил ср (280) Л, С
Гардемарин 185 СВ З, П: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 зерн, сил рс (160) С П, Л, С: 10-11 тон/га 8-9 (висока) 8-9 (висока) 8-9 (висока) <=9 (висока)
Гран 1 З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2001 зерн, сил ср (250) Л <=78,4 ц/га висока середня
Дніпровський 273 АМВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1988 зерн, сил ср (270) Л, С
Дніпровський 310 МВ З: 311
ВППС: 1854
П: 962311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1987 зерн, сил сс (310) Л, С
ЗПТК 209 З, ВППС: 936936 - Інститут кукурудзи "Земун Полє" 1999 сил ср (200) П
Кадр 267 МВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2001 зерн, сил ср (260) Л П, Л, С: 12,5-13 тон/га
П, Л, С: 45-60 тон/га
до 5 (середня) до 7 (середня) до 5 (середня) до 7 (середня)
Кий 250 СВ З, ВППС: 10281028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" 2001 зерн, сил ср (250) П 78,7-85,4 ц/га 5 (висока)
Кредит МВ З, ВППС, ВП, П: 181, 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2010 зерн, сил сс (310) С, Сзр вище середньої висока середня
Кремінь 200 СВ З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2003 хп, зерн, сил ср (210) Л, П П, Л, С: 12-12,5 тон/га до 5 (середня) до 7 (висока) до 7 (висока) до 7 (висока)
Лелека МВ З, ВППС, ВП: 181, 404
П: 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2007 зерн, сил ср (260) Л, П вище середньої висока висока
Луганський 287 МВ З: 309309 - Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1997 сил ср (280) С
Любава 279 МВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 зерн, сил ср (270) Л <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
Маг З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2008 хп, зерн, сил ср (280) Л П, Л, С: 11-12 тон/га <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=8,5 (висока) <=9,0 (висока)
Маді З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ 2010 зерн, сил ср С до 150 ц/га висока висока
Наддніпрянська 50 З: 411
ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
1982 зерн, сил пс (570) С
Нептун СВ З, ВППС: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1999 зерн, сил ср (280) Л, П, С
НС 400 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2001 зерн, сил сс (400) С середня середня висока
НС 444 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
1997 сил сп (440) С до 140ц на га висока висока
Порумбень 295 АСВ З, ВППС: 612612 - Державна установа "Науково-практичний інститут рослинництва" 1996 зерн, сил ср (290) Л, П, С
Солонянський 298 СВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2006 зерн, сил ср (280) Л, П, С 13-13,5 тон/га <=9 (висока) 8,5-9 (висока) <=9 (висока) 8,5-9 (висока)
Тактік З: 983983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 2011 зерн, сил ср (220-240) С висока висока висока
Тясьмин МВ З: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
2001 зерн, сил ср (250) Л
Ушицький 167 СВ З, П: 311, 962
ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 хп, зерн, сил рс (160) Л, С П, Л, С: 11-11,5 тон/га
П, Л, С: 37,5-52,0 тон/га
<=8,5 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) 8-9 (висока)
Харківський 250 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 1999 сил ср (250) П 53.0-55.0 тон/га висока висока висока висока висока
Харківський 295 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2001 зерн, сил ср (290) Л, П, С Л: <=81,7 ц/га середня середня висока
Шаланда МВ З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2006 зерн, сил сс (350) С <=73,2 ц/га
<=93,3 ц/га
висока висока