Культура льон-довгунець (особливості вирощування та зберігання)

льон-довгунець
льон-довгунець
льон-довгунець
льон-довгунець
льон-довгунець
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Льон-довгунець є головною технічною культурою поліських та прикарпатських регіонів України. На бідних поліських ґрунтах вона завжди забезпечувала основний прибуток сільгоспвиробникам.

Попередники: 

Однією з основних умов підвищення урожаю і якості льонопродукції є вирощування льону в сівозміні, причому посіви його повинні повертатись на своє поле не раніше, ніж через 6–7 років. Кращими попередниками для льону є озимі і ярі зернові культури після багаторічних трав, зернобобових культур, удобреної картоплі. На бідних дерново-підзолистих ґрунтах допускається розміщати льон безпосередньо після багаторічних трав.

система удобрень: 

Кращим співвідношенням мінеральних добрив для льону-довгунця є одна частина азотних на дві частини фосфорних і три частини калійних. Орієнтовані дози мінеральних добрив на світло-сірих і дерновопідзолистих ґрунтах легкого механічного складу становлять N30-40 P60 K60-90, а на сірих середньосуглинистих – N20 P40 K60 кілограм діючої речовини на гектар.

Фосфорні і калійні добрива доцільно вносити під основний обробіток ґрунту або під останню осінню культивацію , а азотні – навесні під культивацію.

Більш економічно використовувати дефіцитні і дорогі зараз мінеральні добрива при локальному їх внесенні в ґрунт та в рядки при посіві.
Висіяна одночасно із посівом тукосуміш для льону або нітроамофоска у дозі 100 кг/га рівнозначна за ефективністю подвійній дозі добрив поверхневого внесення і забезпечує одержання високої урожайності волокна та насіння.

Обробіток ґрунту: 

Механізований обробіток ґрунту включає такі заходи: лущення стерні, оранку чи поверхневий обробіток, культивацію і коткування. У всіх випадках після колосових попередників проводиться своєчасне і якісне лущення стерні після їх збирання на глибину 6–8 см дисковими знаряддями ЛДГ-10, ЛДГ-15, а на ущільнених ґрунтах – БДТ-7, що сприяє кращому загортанню рослинних післязбиральних решток та знищенню бур’янів.

Через 10–12 днів після лущення проводиться основний обробіток ґрунту. На чистих від багаторічних бур’янів та малозасмічених попередниках роблять безполицевий обробіток ґрунту дисковою бороною або плоскорізом КПШ-5 на глибину 10–12 см, а на засмічених коренепаростковими і кореневищними бур’янами обов’язкова оранка на глибину 20–22 см.

До настання осінніх заморозків по мірі проростання бур’янів треба зробити 2–3 культивації зябу на глибину: 8–10; 7–8 і 5–6 см.

Весняний обробіток ґрунту складається з боронування зябу у два сліди і культивації. Для передпосівного обробітку ґрунту на важких та засмічених ґрунтах перевагу слід надати комбінованим ґрунтообробним агрегатам РВК-3,6, ВІП-5,6, Європак, Борекс та ін., або культиватору УСМК-5,4, налагодженому для суцільного обробітку, які за один прохід якісно готують площу для посіву льону, а на легких ґрунтах найбільш ефективне застосування борін Радченка безпосередньо перед сівбою. Проміжок часу між цими операціями не повинен перевищувати 3–4 години.
На полях, де з якихось обставин не проведений основний обробіток ґрунту з осені, перевагу слід надати застосуванню поверхневого обробітку: дискуванню на глибину 10–12 см, з наступною культивацією і коткуванням. Передпосівний обробіток ґрунту проводити як і по зяблевій оранці.

Сівба: 

Для попередження ураження хворобами та стимулювання росту і розвитку рослин насіння льону протруюють вітаваксом 200, 75% з.п. (1,5 кг/т) з додаванням мікроелементів: борної кислоти (1,5 кг/га), сірчанокислої міді (2 кг/га) та біостимуляторів емістим або агростимулін (10 мл/т).

Сіють льон-довгунець на глибині 10 см при температурі ґрунту 7–8оС. Глибина загортання насіння на важких глинистих ґрунтах 1,0–1,5 см, а на легких супіщаних – 2,0–2,5 см з нормою посіву 22–25 млн. схожих насінин на гектар. На насінницьких посівах маточної еліти, супереліти і еліти для підвищення коефіцієнту розмноження насіння норму висіву зменшують до 12–16 млн. схожих насінин на гектар. Посів здійснюють лляними сівалками СЗЛ-3,6, Клен та іншими сучасними сівалками для суцільного посіву. Проте на ущільнених ґрунтах, на полях засмічених кореневищами пирію та післяжнивними рештками сівалки з анкерними сошниками не забезпечують рівномірну глибину заробки насіння та отримання дружних сходів. У таких випадках доцільніше використовувати зернові сівалки з дисковими сошниками.

Перед посівом поле розбивають на ділянки площею 20–25 га. Між ділянками лишають незасіяними смуги шириною 3,6 м і поворотні смуги по краях поля – 12 м.
Після з’явлення сходів льону ці смуги можна засівати однорічними травосумішами, які використовують на зелену масу до початку збирання льону.

Догляд за посівами (культурою): 

При з’явленні ґрунтової кірки до сходів льону її руйнують легкими боронами упоперек посіву. Проводити це можна за умови розміру проростків не більше довжини насінини льону. При більшому розмірі проростків ґрунтову кірку можна зруйнувати кільчасто-шпоровими котками, або ротаційною бороною.

Для боротьби з лляною блішкою слід проводити обов’язкове профілактичне крайове обприскування препаратом Ф’юрі, 10% (0,15 л/га).

При масовому заселенні посівів блішкою чисельністю до 10 жуків на квадратному метрі в суху жарку погоду і 20 жуків в прохолодну погоду проводять суцільний обробіток цим же препаратом.

Для знищення дводольних бур’янів проводять обприскування посівів у фазу росту і розвитку рослин льону “ялинка” одним з препаратів: Льонок, 85% (8– 10 г/га); 2М-4Х, 75% (0,75 л/га); Базагран М, 37,5% (2–3 л/га); Лонтрел 300 (0,1–0,3 л/га); Агрітокс, 50% (0,7–1,2 л/га); Хармоні (20 г/га); Кросс, 16,4% (120– 140 мл/га); Магнум (8–9 г/га), Пік 75 (15–20 г/га).

Однорічні і багаторічні злакові бур’яни знищують за допомогою гербіцидів Пантера (1,5–2,0 л/га), Тарга (2–3 л/га), Шогун (0,8–1,2 л/га), Центуріон (0,2–0,8 л/га), Зелек-супер (0,5–1,25 л/га), Фюзилад Форте (1,0–2,0 л/га).
За несприятливих погодних умов (недостатня зволоженість, надміру висока чи, навпаки, низька температура повітря) застосування бакових сумішей протидводольних та протизлакових гербіцидів призводить до пригнічення рослин льону та затримки їх вегетації на 10–15 днів. Тому гербіциди необхідно застосовувати роздільно в наступній послідовності: в фазу "ялинки" при висоті рослин 4–10 см обприскування протидводольними гербіцидами, а потім приблизно через 7 днів – протизлаковими.

Збирання: 

Збирання товарних посівів льону проводять у фазі ранньої жовтої стиглості, коли половина коробочок має жовтий колір, а решта коробочок – бурі і жовто-зелені. Збирання насіннєвих посівів здійснюють у фазі жовтої стиглості, коли кількість зелених коробочок не перевищує 5%.

Зібраний ворох з-під льонокомбайна обмолочують на молотарці-віялці МВ-2,5А або зерновому комбайні при 500 обертах барабану за хвилину і зазорах між барабаном і декою на вході 12 і виході – 4 мм.

Виділене насіння льону доводять до кондиційної вологості 12% на подових сушарках, або розстиланням на току шаром 10 см з періодичним перелопачуванням.

В основних регіонах льоносіяння України збирання льону відбувається в серпні. В цей період створюються оптимальні умови для вилежування трести – тепла погода поєднується із щедрими нічними росами. Для рівномірного її вилежування та недопущення псування якості волокна обов’язковим прийомом є обертання трести за допомогою обертачів ОСН-1.
При настанні дощової погоди, що є досить частим явищем, зменшують контактування стебел льону з ґрунтом, застосовуючи льоноворушилки, підбирачі-порцієутворювачі ПНП-3, або вручну піднімають тресту і ставлять її для сушіння в конуси з наступним зв’язуванням в снопи.

Основний сорт: 
Персей, Рушничок, Український ранній, Глазур, Глінум, Ірма, Каменяр, Київський, Ліра, Світанок, Синільга, Український 3, Чарівний, Глухівський ювілейний, Зоря 87, Могильовський 2

льон-довгунець - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Урож. Стійк. полягання Стійк. посухи
Іванівський З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2018 Л, П, С
Абакус З, ВППС: 20282028 - ДЖЕТСД Лдт 2017 2,5 ц/га 8
Агата З, ВППС: 934934 - Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В. 2010 пряд. Л, П, С
БІНГО З, ВППС: 912912 - Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ 2018 олн С, Л, П 8.
Батист З, ВППС, ВП, П: 345345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 2007 пряд. П
Вручий З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2007 пряд. П
ГАЛААД З, ВППС: 13561356 - Лабуле Семанс 2018 тхн Л, П, С 1.7 тон/га 8
Глінум З, ВППС, ВП, П: 393393 - Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук 2004 пряд. ср Л, П
Гладіатор З, ВППС, ВП, П: 393393 - Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук 2008 пряд. рс П
Есмань З, ВППС: 393393 - Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук 2016 пряд.
Журавка З, ВППС, ВП, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук 2008 пряд. рс П
Зоря 87 З, ВППС: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук 1988 пряд. пс Л
Каменяр З, ВППС: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук 2003 пряд. ср П
КАОЛІН З, ВППС: 13561356 - Лабуле Семанс 2018 тхн Л, П, С 1.8 тон/га 8
Міандр З, ВППС, ВП: 16581658 - Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 2014
Надія З, ВППС, ВП: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук 2014
Оберіг З, ВППС: 16581658 - Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 2018 Л
Рушничок З, П: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
2000 пряд. рс Л, П
Світанок З, ВППС, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук 2004 пряд. ср Л, П
Український 3 З: 345
ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
1997 пряд. сс Л, П