Культура сорго вiничне на силос (особливості вирощування та зберігання)

сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
сорго вiничне
Особливості вирощування
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Сорго належить до високоврожайних культур. Його широко використовують як зернову та кормову культуру. Зелена маса і сіно сорго – цінний корм для молодняку і молодих корів.

Багато вирощують сорго в Індії, Китаї, США. В Україні посіви його розміщені у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській і Донецькій областях. Віничне сорго вирощують для виготовлення віників, щіток. Утворює довгу (до 40-90 см) волоть, у якій дуже коротка вісь з гілками переважно першого порядку. Серцевина стебла суха, центральна жилка листка біла. Зерно плівчасте.

Попередники: 

У сівозміні сорго висівають після ози­мої пшениці по чорному або зайнятому пару, після кукурудзи або зернових бобових культур.

система удобрень: 

Під основний обробіток ґрунту вносять мінеральні добрива з роз­рахунку N45-60Р45-60К45-60, на чорноземах віддають перевагу фосфор­ним добривам, на каштанових — азотно-фосфорним (калійні нерід­ко виключають). Сорго на зелений корм не рекомендується удобрю­вати підвищеними нормами азотних добрив, які сприяють накопи­ченню в зеленій масі отруйних ціанистих сполук. Під час сівби сорго в рядки вносять гранульований суперфосфат (Р10), а на бідних ґрун­тах — повне мінеральне добриво (N10Р10К10). Вирощуючи сорго на зелений корм з дво-триразовим скошуванням, після кожного разу посіви при потребі підживлюють і вносять мінеральні добрива в пар­ному чи потрійному поєднанні елементів живлення, залежно від типу ґрунту, в дозі N30Р30К30.

Обробіток ґрунту: 

У зоні достатнього зволоження на забур'янених полях ефективний напівпаровий обробіток ґрунту. Після ранніх попередників (зернових, зернобобових) ґрунт слідом за збиранням дискують на глибину 6-8 см. Вносять мінеральні та органічні добрива і проводять оранку на глибину 27-30 см.
Через два-три тижні проводять поверхневий обробіток для знищення сходів бур'янів за допомогою культиватора, дискової борони, важких борін чи інших знарядь. Обробітки повторюють в міру появи другої, третьої хвиль сходів бур'янів.
Після пізніх попередників (буряк, багаторічні трави, кукурудза) важливо задискувати поля важкими боронами БДТ-7,0 для доброго подрібнення рослинних решток. Потім вносять добрива і орють ярусними плугами ПЯ-3-35; ПНЯ-4-40 на глибину 27-30 см.

Сівба: 

Сіють сорго кондиційним протруєним насінням, обробляючи його байтаном (2 кг/т) або вітаваксом 200 (2 кг/т) за препаратом, коли ґрунт на глибині 5 см прогріється до 12 — 14 °С.На силос сорго сіють разом з кукурудзою за схемою: 2 рядки сорго — 4 рядки кукурудзи або, навпаки, 4 рядки сорго — 2 рядки кукуру­дзи чи 3 рядки сорго — 3 рядки кукурудзи.Норма висіву за звичайної рядкової сівби становить 18 — 22 кг/га; пунктирної або широкорядної (70 см) 10 - 15 кг/га; Глибина загортання насіння 3 — 5 см, на легких ґрунтах у посу­шливу весну 6 — 8 см.

Догляд за посівами (культурою): 

Після сівби поле звичайно коткують кільчасто-шпоровими кот­ками, що підвищує дружність проростання насіння, а до з'явлення сходів площу боронують середніми боронами і при з'явленні на рос­линах 3 — 5 листків обробляють посіви гербіцидами — агритоксом (0,7 - 1,7 кг/га) або 2М-4Х (0,5 - 1,1 кг/га за препаратом). На широко­рядних посівах приблизно через тиждень після застосування гербі­цидів розпушують ґрунт у міжряддях на глибину 15 см, а коли рос­лини досягнуть висоти 20 — 23 см — на глибину 6 — 8 см. Через 2 — 3 тижні ґрунт у міжряддях ще раз обробляють.

Збирання: 

Сорго на силос, монокорм або для виготовлення гранул збирають на початку воскової стиглості зерна силосозбиральними комбайна­ми.

Основний сорт: 
Вавіган 100, Донське 35, Українське 20 та ін.