Культура ячмiнь ярий (особливості вирощування та зберігання)

ячмінь
ячмінь
ячмінь
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь озимий
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Ярий ячмінь - цінна продовольча, кормова і технічна культура. Із зерна скловидного і крупнозерного дворядного ячменю виготовляють перлову і ячмінну крупи. Ячмінне борошно добавляють (10-15%) при випіканні житнього і пшеничного хліба. Через низьку якість клейковини хліб з чистого ячмінного борошна малооб'ємний, слабопористий, швидко черствіє. Із зерна ячменю виготовляють сурогат кави, екстракти солоду.
Найбільше ячмінь використовують на зернофуражні цілі. В 1 кг зерна міститься 1,2 кормові одиниці і 100 г перетравного протеїну. Зерно ячменю - високопоживний дієтичний корм з високим вмістом енергії для більшості тварин.

Попередники: 

Ячмінь малоконкурентний до бур'янів, тому його потрібно сіяти після чистих удобрених попередників. Вирощуючи для продовольчих і кормових цілей, краще розміщати після зернобобових культур , для пивоварних - після удобрених просапних культур: кукурудзи, картоплі , баштанних, цукрових буряків (у зоні достатньо зволожених).

є бажаним (не бажаним) попередником: 

Не слід розміщати після колосових культур, щоб уникнути сильного ураження кореневими гнилями і іншими хворобами, та після соняшника, суданки, які висушують ґрунт, засмічують ґрунт падалицею.

система удобрень: 

Ячмінь дуже чутливий до удобрення, швидко реагує наростанням біомаси, збільшенням кущистості. Високий рівень живлення призводить до раннього вилягання посівів. Добрива виливають на біохімічний склад зерна. Це потрібно враховувати при вирощуванні пивоварного ячменю.

Безпосередньо під ячмінь не рекомендується вносити гній. Нерівномірність його внесення, засміченість бур'янами спричиняє строкатість стеблостою, куртинне вилягання, нерівномірне достигання, а отже, погіршення посівних і пивоварних якостей зерна. Ячмінь добре використовує післядію органічних добрив. Тому їх слід вносити під попередник, а безпосередньо під ячмінь вносити лише мінеральні добрива. Норми мінеральних добрив під ярий ячмінь потрібно розраховувати, як і під інші культури. Але потрібно мати на увазі і таке. На підзолистих, сірих опідзолених ґрунтах., чорноземах опідзолених ефективніше повне удобрення, на чорноземах звичайних, типових - фосфорне та фосфорне-калійне, на каштанових ґрунтах - азотно-фосфорне. Середня норма добрив N45-60 P45-60 К45-60. На бідних дерново-підзолистих ґрунтах збільшують кількість азотних добри. При вирощуванні пивоварного ячменю слід збільшувати кількість фосфорно-калійних добрив і зменшувати кількість азотних .Фосфорно-калійні добрива краще вносити під зяблевий обробіток, азотні - під передпосівну культивацію. В рядки під час сівби доцільно внести по 50-75 кг гранульованого суперфосфату. Таке внесення рівнозначне в 2-3 рази більшому внесенню їх врозкид.

Обробіток ґрунту: 

При вирощуванні ячменю після культур, які рано звільняють поле, краще застосовувати напівпаровий та поліпшений зяблевий обробіток ґрунту. При напівпаровому обробітку поле після збирання попередника негайно лущать дисковими знаряддями ЛДГ-15А, ЛДГ-10А, БДТ-7, БДТ-3 у два сліди.

Через 12-14 днів, коли з'являться сходи бур'янів, орють плугами з передплужниками на глибину 20-22 см. Надалі, по мірі появи сходів бур'янів, поле боронують, а при потребі культивують, підтримуючи його чистим від бур'янів до зими.

Якщо попередник був забур'янений багаторічними бур'янами, то після збирання попередника поле дискують у двох напрямках, після проростання бур'янів проводять обробіток лемішними лущильниками ПЛ-5-25, ППЛ-10-25 або плоскорізним знаряддями ОПГ-3.5, КПЭ-3.8, КТС-10, КПШ-9. Коли проростуть бур'яни, поле орють на зяб.

При вирощуванні ячменю після картоплі, кормових і цукрових буряків, під які роблять глибоку оранку, після їх збирання можна провести безплужний обробіток лемішними лущильниками, плоскорізами або чизелькультиваторами.

Після кукурудзи поле дискують у двох напрямках дисковими боронами і потім орють на зяб на глибину 23-25 см. В зоні недостатнього зволоження проводять обробіток плоскорізами-глибокорозпушувачами. На важких запливаючих ґрунтах, в умовах зрошення добрі результати дає обробіток фрезерними культиваторами глибокорозпушувачами КФГ-3.6.

На важких ґрунтах, на схилах, на ділянках, де можливе застоювання води весною, в передзимовий період слід провести щілювання (ЩП-3-70 або ін.).

Передпосівний обробіток починають з боронування ріллі в 1-2 сліди важкими боронами, як тільки верхній шар ґрунту досягне фізичної стиглості. Через 3-4 дні, коли глибший шар досягне фізичної стиглості, проводять передпосівну культивацію з боронуванням.

Якщо однієї культивації виявиться недостатньо для вирівнювання поверхні ґрунту і доведення посівного шару до дрібногрудочкуватого стану, проводять другу культивацію з боронуванням.

Для передпосівного обробітку краще використовувати комбіновані агрегати, які готують ґрунт за один прохід: РВК-3.6; РВК-7.2; РВК-5.4; АКП-5 або інші.

Сівба: 

Ячмінь потрібно висівати вузькорядним або звичайним рядковим способом в ранні строки, як тільки грунт досягне фізичної стиглості і піддається якісному обробітку. Кожний день запізнення із сівбою після настання оптимального строку, призводить до зниження урожайності в наслідок втрати вологи ґрунтом, більшого пошкодження шкідниками, прискорення розвитку рослин. Особливо відчутне зниження урожайності в південно - східних регіонах та при пізньому настанні весни.

Середніми нормами висіву насіння в Поліссі - 4.5-5 млн., Лісостепу 4-5 млн., центральному Степу - 4-5, південному Степу - 3.5-4 млн. схожих насінин на 1 га. Ці норми зменшують на 10-15% , якщо підсівають у ячмінь багаторічні трави.

Глибина загортання насіння за достатньої вологості ґрунту на структурних ґрунтах - 4-5 см, на легких - 5-6, в посушливих умовах - 6-8, на важких запливаючих ґрунтах -3-см.

Догляд за посівами (культурою): 

При недостатньому зволоженні посівного шару грунту поле коткують зразу після сівби кільчасто-шпоровими котками. У фазі сходів для захисту від пошкодження злаковими мухами проводять крайові, а при потребі - суцільну обробку посівів інсектицидом (БІ-58 новий, 0,8-1л/га; волатон , 1-1.5л/га; діазинон,1,5-1,8л/га; лебайцид,0,6кг/га; нурел Д -0,75-1,0л/га; фастак - 0,1-0,15л/га; ф'юрі-0,07л/га або інші

У фазі кущіння при сильному засміченні бур'янами посіви обробляють гербіцидами агрітокс (1,4-2,3 л/га), гранстар (0,8-1,2 л/га), банвел (0,15-0,5 л/га), дозанекс (2,4-4 кг/га), ілоксан (0,71-0,85 л/га), ковбой (125-190 мл/га), дезормон (0,8-1,0л/га), 2М-4Х (1,0-1,5 л/га), парднєяр (1-1,5 л/га), сатіс (100-150 г/га), старане (0,75-1,0 л/га), хармоні (25-65 г/га), на посівах з підсівах бобових трав - базагран, базагран-новий (2 л/га), дікопур (0,8-1,2 л/га).

Ярому ячменю завдають великої шкоди такі хвороби, як порошиста сажка, тверда сажка, чорна сажка, жовта іржа, стеблова іржа, карликова іржа, гельмінтоспоріоз, смугаста плямистість, сітчаста плямистість, ринкоспоріоз, кореневі гнилі. Розвиток сажкових хвороб попереджують протруюванням насіння. Хвороби листків, стебел колоса (борошниста роса, види іржі, гельмінтоспоріоз, плямистості) можна контролювати під час вегетації. Для цього при перших ознаках їх появи на рослинах посіви слід обробляти фунгіцидами (байлетон - 0,5-1 кг/га; фолікур - 0,75 л/га; імпакт - 1 л/га; тілт - 0,5-0,8 л/га; спортак - 1 л/га; альто - 150-200 г/га; корбел - 1 л/га; топсин - 1-2 кг/га або інші).

Збирання: 

Проводять у фазі воскової стиглості роздільним способом. Сорти із слабо поникаючим колосом краще збирати прямим комбайнуванням в перші дні повної стиглості. При запізненні із збиранням колос ячменю нахиляється до грунту (поникає) і обрізається під час скошування. Це веде до великих втрат врожаю.

Основний сорт: 
Соборний(СЛП),Бадьорий (ЛП), Галактик (СЛП), Гонор (ЛП), Джерело(ЛП), Едем (ЛП), Звершення (ЛП), Екзотик (С), Зоряний (ЛП), Каштан(П), Миронівський 86 (Л), Незалежний (П), Одеський 115 (СП)

ячмiнь ярий - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Урож. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Ілот З, П: 311, 340
ВППС: 1854, 2008311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2008 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 зерн, фж ср С С: <=5,5 тон/га <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
Імідж З, ВППС, ВП: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2011 зерн, фж сс П, С
Інклюзив З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2009 зерн, пв сс Л, С 47,4-49,4 ц/га
Аіша З, ВППС: 11491149 - Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ 2017 зерн сс Л, П, С С: 33,2 ц/га
Л: 46,6 ц/га
П: 40,5 ц/га
8,9-9 8,6-8,7 8,1-8,6
Авалон З: 1149
ВППС, ВП: 17971149 - Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ
1797 - Секобра речерчес С.А.С
2014 пв, зерн сс П
Аватар З, ВППС: 378, 922
ВП: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
922 - Закрите акціонерне товариство " Селена"
2014 зерн ср Л, П, С
Авгій З, ВППС, ВП, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 2008 зерн, пв сс Л, П 43,6-45,7 ц/га
Авгур З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 2017 зерн, зерн сс С, Л, П
Аверс З, ВППС, ВП: 19961996 - Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 2015 зерн сс Л, С С: 31,5 ц/га
Л: 41,8 ц/га
П: 31,8 ц/га
8,7-8,9 7,9-8,8 8,2-8,5 7,5-9
Аграрій З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2014 зерн ср Л, П, С
Адапт З, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 1998 зерн, фж сс С 70-75 ц/га 7-8 8-9
Айжан З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 2018 зерн, зерн Л 19.8-49.3 ц/га 8-9 8-9 6-8
Айріс З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 2017 зерн сс П, С С: 32,1 ц/га
Л: 42 ц/га
П: 37,1 ц/га
8,7-9 8,2-8,4 8,1-8,5
Акордіне З, ВППС: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ 2019 зерн, зерн Л, П 24.8-55.2 ц/га 8-9 8-9 7-9
Аксінія З, ВППС: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ 2016 зерн сс Л, П С: 26,0 ц/га
Л: 42,7 ц/га
П: 42,8 ц/га
8,7-9 8,6-9 7,9-8,6
Актуал З, ВППС, ВП: 16581658 - Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України 2019 зерн, зерн Л 23.9-46.2 ц/га 8-9 7-9 7-8
Алегро З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2014 зерн ср Л, П, С
Аннабель З, ВППС, ВП, П: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ 2004 зерн, пв сс П 45-50 ц/га 6,5-7 5,5-6 (середня) до 8 (висока)
Антігон З, ВППС, ВП: 989989 - ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед 2009 зерн, фж сс Л, П, С 47,7 ц/га 8,7 8,6 8,5
Арістей З, ВППС, ВП: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 2018 зерн сс Л, П, С
Пропозиції
10200 грн/п.о.
м. Київ
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Перша
Ціна договірна
м. Київ
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
Ціна договірна
м. Київ
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
Оф. виробник/заявник
Фотографія відсутня
Ціна не вказана
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
  • Тип продукції: Не вказано