Опис та характеристика рослини Гірчиця чорна

Загальна інформація
Переглянути інформацію щодо вирощування культури Гірчиця чорна.
Назва на латині: 
Brassica nigra (L.) Koch.
Назва на англійській мові: 
Black mustard.

Гiрчиця чорна – однорiчна рослина з прямим, розгалуженим угоpi стеблом, заввишки до 1 м.

Лікарські властивості: 

з мелених насіння гірчиці виготовляється гірчичний порошок, з якого роблять гірчичну масу, використовувану при виготовленні гірчичників і перцевого пластиру, які застосовують при простудних захворюваннях і для зменшення болю при ревматизмі. Насіння гірчиці білої використовуються і при різних хворобах - склерозі судин, гіпертонії, захворюваннях печінки і жовчного міхура, розладах травлення, метеоризмі, ревматизмі, ішіасі і шкірних екземах.

Стебло: 
Стеб­ло зав­виш­ки від 30 до 120 см, пря­мо­сто­я­че, роз­га­лу­же­не, го­ле, у нижній ча­с­тині ра­зом із ли­с­тям розсіяно-во­ло­си­с­те. Гілки тонкі, за­зви­чай з ан­тоціано­ви­ми пля­ма­ми у па­зу­хах
Листки: 
Ли­ст­ки че­реш­кові, зе­лені: ниж­ні — ліро­подібні, із ве­ли­кою виїмча­с­то-зуб­ча­с­тою верхівко­вою ча­ст­кою; верхні — лан­це­то­подібні, ціло­к­раї
Квітки: 
Квітки дрібні, зібрані у рідкі гро­но­подібні суцвіття; пе­лю­ст­ки блідо- або яс­к­ра­во-жовті. Квітконіжка пло­ду за­вдовжки 2,5–8,5 см
Плоди: 
Пло­ди — чо­ти­ри­г­ранні, пря­мо­сто­ячі, при­тис­нуті до стеб­ла, яс­но­горб­ку­ваті струч­ки за­вдовжки 1–2,5 см. Насіння ку­ля­с­те, чер­во­ну­ва­то-бу­ро­го або тем­но-бу­ро­го за­барв­лен­ня, тон­ко­комірча­с­те, діаме­т­ром 1,0–1,6 мм. Має над­зви­чай­но гос­трий терп­кий смак, що на­га­дує хрін. Вихідні ком­по­нен­ти насін­­ня чор­ної гірчиці для от­ри­ман­ня різно­манітної про­дукції — олія та ма­ку­ха
Поширюється: 
Гiрчиця чорна трапляється як дикоросла на трав'янистих мiсцях бiля городiв, полiв.

Гірчиця чорна - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Культура: Гірчиця чорна
Назва сорту Організації Рік Напрям Реком. зона Урож. Стійк. посухи
Доротея З, ВППС, ВП: 19921992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 2018 Л, П, С 2.5 тон/га 8
Софія З, П: 332
ВППС: 1992332 - Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
2006 олн Л, П
Царівна Півночі З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" 2018 Л, П, С