Культура ячмiнь озимий (особливості вирощування та зберігання)

ячмінь
ячмінь
ячмінь
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь ярий
ячмiнь озимий
Призначення культури: 
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

Ячмінь - самозапильна культура. Досить вимогливий до грунтів. Кращими для нього є багаті легкодоступними формами елементів живлення структурні чорноземні, каштанові грунти середнього механічного складу з рН 6-7,5. Важкі, засолені, підтоплювані грунтовими водами, кислі, безструктурні піщані грунти малопридатні для вирощування озимого ячменю. Транспіраційний коефіцієнт - 300-450. На 1ц зерна з відповідною кількістю соломи бере з грунту 2,3 - 3,0 кг азоту, 0,9-1,1 кг фосфору, 1,7-2,3 кг калію.

Попередники: 

Кращими попередниками є чисті від бур'янів поля після кукурудзи на силос, картоплі, зернових бобових, гречки, у посушливих степових районах - чисті і зайняті пари. По кращих попередниках для озимих культур за достатнього зволоження він може поступатися урожайністю пшениці, а після гірших - переважає її.

система удобрень: 

Ячмінь дуже відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив та їх післядію. Якщо попередня культура отримувала високі дози органічних добрив, то нерідко для ячменю достатньо післядії. Але, якщо під попередники добрива вносились у малих помірних кількостях, тоді слід вносити і під ячмінь. Норми добрив розраховують балансовим методом, як описано для озимої пшениці та тритикале, або користуються середніми рекомендованими, які уточнюють через поправочні коефіцієнти на забезпеченість грунту елементами живлення. безпосередньо під ячмінь органічні добрива не вносять, вносять під попередник. Під ячмінь у південних регіонах після кращих попередників середніми дозами є N40 P40 K40, після гірших - N60P60K60, в Лісостепу на чорноземах опідзолених і темносірих лісових - N30-45P40-50K40-50, на світлосірих - N45-60P45-60K45-60, в західних областях на дерново-підзолистих грунтах - N60-90P40-60K40-60.Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток грунту та в рядки під час сівби, азотні - окремими дозами: після гірших попередників N30 під передпосівну культивацію, останню кількість в ранньовесняне підживлення, по кращих - у весняному підживленні.

Обробіток ґрунту: 

Обробіток грунту аналогічний обробітку після однакових попередників під озиму пшеницю.

Сівба: 

В реєстрі сортів України занесено 25 сортів озимого ячменю: Бемір2 (ЛП),Буран (СЛП), Вавілон (СЛП), Миронівський 87 (СЛП), Одеський 165 (ЛП), Одеський 167 (П), Одеський 170 (Л), Онега (Л), Основа (С), Палідум 77 (П), Скороход (СЛП), Тайна (СЛП), Тамань (СЛ), Фермер (СЛ), Уклон (СП).

На товарних посівах краще використовувати насіння категорії РН - 1-3, яке має лабораторну схожість не нижче 92%, чистоту - не нижче 98%. Завчасно до сівби насіння протруюють за методом інкрустування (див. "Озима пшениця"), використовуючи протруйники байтан, 19,5% з.п. (2 кг/т) бентал, 50% з.п. (2-3 кг/т), берет 050, 5% к.е. (3 л/т), вінцит 5% к.е.(2л/т), вітавакс 200, 75% з.п. (2-3 кг/т), раксил, 2% з.п. (1,5 кг/т), сітан, 40% з.п. (0,3 кг/т), фенорам супер, 70% з.п. (2 кг/т), фундазол, 50% з.п. (2-3 кг/т), ТМТД (3кг/т) або інші. Не протруївши насіння, не можна уникнути ураження рослин сажками, сітчастою плямистістю, гельмінтоспоріозною і фузаріозною кореневими гнилями та пліснявіння насіння.

Озимий ячмінь чутливий до строків сівби. При ранній сівбі рослини ще восени можуть виходити в трубку і гинути взимку. Тому висівати його треба в такий строк, щоб на кожній рослині утворилось не більше 4-5 пагонів. Орієнтовні строки сівби у Закарпатті - 20-25 вересня, Львівській області - перша декада жовтня, в чернівецькій - кінець вересня - початок жовтня, в Степових областях - третя декада вересня, в Криму - 1-15 жовтня. Спосіб сівби - звичайний рядковий або вузькорядний. Норми висіву адаптують до умов вирощування враховуючи сортові особливості. Середня норма висіву в південних степових районах 3,5-4 млн. схожих насінин на 1га. У богарних умовах і 4-4,5 - на зрошуваних ; в Західних областях 4-4,5 млн. Глибина сівби 4-5, а в посушливих умовах - 6-8см, на важких грунтах Західних областей 3-4 см.

Догляд за посівами (культурою): 

шкідниками (гессенською мухою, опомізою, озимою, злаковою мухами), цикадками, підгризаючими совками та ін. шкідниками при потребі посіви обробляють розчином одного з інсектицидів (див. "озиму пшеницю"). Взимку стежать за станом посівів і при потребі розкладають отруєні принади в нори мишовидних гризунів.

Весною, на початку відростання рослин проводять підживлення азотними добривами N30-45, обробляють гербіцидами, а при прогнозі вилягання посівів - на початку виходу рослин у трубку розчином цикоцелю (3 кг. д.р./га).

Якщо посіви забур'янені, під час весняного кущіння їх обробляють розчином гербіциду або комбінацією гербіцидів, використовуючи гранстар, 75%-й с.т.с. (20-25 г/га), дікопур МУПА, 75%-й в.р. (1,0-1,5 л/га), ковбой, 40%-й в.р. (125-190 мл/га), оксазон, 48%-й в.р. (2-4 л/га).

При ознаках захворювання борошнистою росою, іржею, гельміноспоріоз, чорним бактеріозом посіви обприскують фунгіцидами. При співпаданні строків обробки готують бакові сумішки якщо застосовувані препарати змішуються без зміни їх властивості.

Збирання: 

Збирання озимого ячменю проводять прямим комбайнуванням n на початку повної стиглості. Не слід допускати перестоювання посівів. Це веде до значних втрат зерна, бо в деяких сортів колос дуже ламкий і ламкість посилюється з часом. При перестоюванні колосся поникає і під час скошування жаткою падає на грунт.

ячмiнь озимий - сорти

При наведенні на скорочення, воно розшифровується

Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодостійк. Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
324497 НС З, ВППС: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2016
Ізоцель З, ВППС: 17971797 - Секобра речерчес С.А.С 2018 зерн, зерн Л, П 46.9-68.9 ц/га 8 8-9 8 7-9
Абориген З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2007 зерн ср С до 59,8 ц/га до 8,6 висока висока висока середня
Айвенго З, ВППС, ВП: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2011 зерн сс Л, С 50,0-55,0 9,0 (висока) 8,1 (висока) 8,6 (висока)
Академічний З, ВППС, ВП: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2011 зерн сс Л, С 48,0-60,0 9,0 (висока) 8,8 (висока) 8,3 (висока)
Актіон З, П: 983
ВППС, ВП: 787983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ
787 - Інформація відсутня
2009 зерн, зерн ср С
Амарена З, ВППС, ВП: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ 2011 зерн сс Л, С 47,1-91,3 ц/га до 3,4 (висока) висока висока
АРКАНДА З, ВППС: 14981498 - Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ 2017 зерн сс Л, П, С С: 59 ц/га
Л: 75,9 ц/га
П: 53 ц/га
8,6-8,9 7,9-8,1 8,8-9
Атлант Миронівський З, ВППС: 15891589 - Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України 2014 зерн, зерн сс С, Л
Ахиллес З, ВППС: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2014 зерн, зерн сс С, Л, П
Борисфен З, ВППС, ВП, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук 2006 зерн рс Л, П 60-61,1 ц/га вище середньої середня середня середня середня
Буран (ЭГ 44З-84) З, П: 358358 - Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1993 зерн сс С 41,3-80,0 середня висока висока висока середня
Буревій З, ВППС, ВП: 378, 922378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
922 - Закрите акціонерне товариство " Селена"
2013 зерн сс Л, П, С
В5469ЗХЛБЗ З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД 2017
Вінтмальт З, ВППС, ВП, П: 824824 - КВС Лохов ГмбХ 2009 зерн сс Л, П 90,0-100,0 вище середньої 9,0 (висока) 9,0 (висока) 8,0 (висока) висока
ВАЛЬКІРІЯ З, ВППС, ВП: 15911591 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 2018 зерн сс С
Восход З, П: 358358 - Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 2002 зерн сс Л 46,2 ц/га середня середня середня низька
Вутан З, ВППС: 12191219 - Сингента Кроп Протекши АГ 2017 зерн сс Л, П, С С: 60,2 ц/га
Л: 71 ц/га
П: 60,4 ц/га
8,7-9 7,7-9 8,8-9
Галатіон З, ВППС: 14201420 - Сингента Сідз ЛТД 2015 зерн сс Л, П, С
Герлах З, ВППС, ВП: 934934 - Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В. 2011 зерн сс Л, П, С 48,0-62,0 9,0 (висока) 8,6 (висока) 9,0 (висока)
Пропозиції
2651 грн/п.о.
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
1250 €/т
м. Тернопіль
Власник: OSEVA
  • Тип: насіння
  • Репродукція посадкового матеріалу: Еліта
10328 грн/п.о.
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
10328 грн/п.о.
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
10328 грн/п.о.
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
9512 грн/п.о.
м.Київ
  • Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано