Гербіцид Карібу Екстра

Назва препарату: 
Карібу Екстра
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2021
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Компонент Т – гербіцид Карібу 50, ЗП (трифлусульфурон-метилом, 500 г/кг) + компонент Л - гербіцид Вензар 80, ЗП (ленацил, 800 г/кг)
Використовується разом із: 
Об'єми тари, в яких розповсюджується препарат: 
коробки - 11.2 кг
Важливо: 
Загальні застереження застосування: 1. Використовуйте Карібу® Екстра лише на цукрових буряках та у відповідності із зареєстрованими нормами; 2. Не застосовуйте Карібу® Екстра на стадії сім'ядолей у культури; 3. Оптимальна температура під час застосування - від +15 до +25°С; 4. Не рекомендовано використовувати гербіцид в періоди похолодань; якщо температура вночі перед внесенням була нижче +4 + 6°С, а також в разі значних (> 16°С) денних коливань температури; 5. Не обробляйте, якщо культура сильно ушкоджена шкідниками, хворобами, посухою чи спекою, або перебуває в стані стресу від прохолодних температур, заморозків, чи попереднього внесення пестицидів; 6. Не проводьте обробку, якщо культура мокра від дощу чи роси; 7. Після використання Карібу® Екстра пересівання культур, що загинули з будь-яких причин, можна застосування проводити лише цукровими буряками; 8. Уникайте перекриття та знесення робочого розчину на сусідні культури; 9. Завжди читайте тарну етикетку та дотримуйтесь рекомендацій із застосування.

Гербіцид Карібу Екстра: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяФаза бур'януСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
цукровий буряксходиоднорічні дводольні, однорічні злакові1-2 листок (перша пара листків), Сім’ядольні листочкиОбприскування2280 грам/га

 

Нове двохкомпонентне рішення з пролонгованою дією для вдосконаленого захисту посівів цукрових буряків

  • Розширення можливостей захисту: покращена дія на проблемні бур'яни, в т.ч. види лободи та гірчаків;
  • Оптимальний вибір для складних польових та господарських ситуації;
  • Високоефективне комплексне рішення за рахунок ґрунтової та листкової дії; 

Механізм дії

Трифлусульфурон належать до класу сульфонілсечовин, поглинається переважно листям, а також коренями бур'янів. Потрапивши до рослини, активна речовина переміщується до точки росту та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст бур'яну (пагонів та коріння).

Ленацил - сильнодіючий інгібітор фотосинтезу у бур'янів. Діюча речовина потрапляє в рослини через корені рослин, завдяки цьому забезпечується про­лонгована захисна дія, що стримує появу нових хвиль бур'янів.

Потужна та подовжена дія

Новий рівень біологічної ефективності Карібу® Екстра досягається за рахунок взаємного підсилення двох діючих речовин та розширення контролю бур'янів. Завдяки відмінностям поглинання рослинами цих діючих речовин (зокрема виражена системна дія трифлусульфурону та ґрунтова дія ленацилу), забезпечується ефект синергетичної та подовженої діі препарату.

Вдосконалений контроль

Поєднання двох високоактивних діючих речовин розширює перелік контрольованих бур'янів та призводить до посиленого контролю основних двосім'ядольних та частково злакових видів бур'янів (лобода біла, паслін чорний, види гірчаків, мишіїв та ще понад 30 видів бур`янів).

Карібу® Екстра - це покращена концепція комплексного післясходового захисту цукрових буряків.

Карібу® Екстра з одного боку, забезпечить вдосконалений контроль розширеного спектру бур'янів, наявних у полі, а з іншого боку, завдяки нагнітанню ґрунтового компоненту забезпечить пролонговану (грунтову) дію. Така особливість препарату є особливо актуальною у середині вегетації культури за появи наступних хвиль забур'янення (особливо лободи, падалиці ріпаку, соняшнику а також на зріджених посівах).         

Селективність до культури

Карібу® Екстра - високоселективний щодо усіх гібридів цукрових буряків за умов дотримання рекомендацій застосування і якщо буряки не перебувають у стані стресу.

Оптимальна температура для обприскування +15+25°С під час внесення та декількох годин після обробки.    

Строки внесення

 Фаза розвитку культури:

Карібу® Екстра можна застосовувати не більше двох разів за сезон, починаючи з того моменту, коли у цукрових буряків з'явиться перша пара справжніх листків і до періоду, коли культура закриє міжряддя. Рекомендовано дві (Т2 і Т3) послідовні обробки, за появи нової хвилі бур'янів. Саме дві обробки забезпечать достатню кількість компоненту Л (ленацилу) - 500 г/га, якої достатньо для забезпечення ефективної дії препарату через грунт і листя, і водночас відсутності післядії на наступні культури сівозміни.

Гербіцид можна застосовувати на усіх типах ґрунтів.

Для захисту культури у фазі «поява сходів - утворення сім'ядолей культури», необхідно застосовувати гербіцид Карібу® згідно прийнятих рекомендацій (тобто Т1)

Фаза розвитку бурянів:

Найкращий контроль бур'янів досягається, коли препарат використовують у фазу «сім'ядолей до 2-х листків» у бур'янів. Проте, такі рослини як гірчиця польова та соняшник, добре контролюються навіть до 6-ти листків. Слід відмітити високу ефективність гербіциду проти видів гірчаків та лободи білої, навіть при появі у них першої пари справжніх листків. Внесення гербіциду у більш пізніх фазах розвитку бур'янів буде менш ефективним, тому деякі види рослин не будуть знищені, а лише зупиняться у своєму рості.

Карібу® Екстра в системі захисту цукрових буряків

Пакетне рішення

Одна коробка Карібу® Екстра - це пакетне рішення на 40 гектарів.

Кожна коробка з Карібу® Екстра (на 40 га) містить 2 компоненти:

І) Компонент Т (трифлусульфурон - метил, 500г/кг), 2 упаковки (4х150 г) = 1,2 кг на 40 га

ІІ) Компонент Л (ленацил, 800г/кг), 10 упаковок по 1 кг = 10 кг на 40 га

Норма внесення:

  • Норма витрати Карібу® Екстра становить 280 г/га + ПАР Тренд® 90 200 мл/га. Для цього слід розчинити у баку обприскувача компонент Т з розрахунку 30 г/га , а потім додати компонент Л з розрахунку 250 г/га.
  • Останнім завжди додавайте Тренд® 90 - 200 мл га.
  • Максимально 2 обробки за сезон.

Наступні культури сівозміни

Карібу® Екстра, завдяки швидкому напіврозпаду , трифлусульфурону та оптимально підібраній кількості ленацилу, не має ніяких обмежень для наступних культур в сівозміні. Проте в разі пересіву рекомендовано висівати лише цукрові буряки.