Гербіцид Номіні 400

Назва препарату: 
Номіні 400
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2022
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Біспирібак-натрію, 400 г/л
Використовується разом із: 
Препаративна форма: 

Гербіцид Номіні 400: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
рис3-4 справжніх листкиоднорічні злакові, ДводольніОбприскування посiвiв10.08-0.1 л/га

Гербіцид для захисту посівів рису від злакових та дводольних бур'янів та бульбоочерету
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
Широкий діапазон застосування - гнучкість у строках обробки. Гербіцид можна застосовувати у фазах розвитку злакових бур'янів від 2 до 4 листків та 5-6 листків бульбоочерету.
Широкий спектр дії проти бур'янів - проти однорічних і багаторічних злакових, в тому числі бульбоочерету, та деяких дводольних бур'янів.
Характеризується високою селективністю.
Тривалість захисної дії -30-60 днів після обприскування.
Швидкість дії -3-5 днів після обприскування.
Низька доза застосування.
Низька токсичність, не справляє дію на людину та навколишнє середовище.
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Номіні 400, к.с. застосовується після посіву рису і контролює широкий спектр бур'янів. Препарат пригнічує активність ацетолактат синтетази рослин і, таким чином, блокує біосинтез амінокислот з боковими ланцюгами. У чутливих до гербіциду Номіні видів бур'янів припиняється ріст, відбувається хлороз, некроз і, як результат, загибель. Перші ознаки загибелі бур'янів з'являються через 3-5 днів після обробки. Тривалість захисної дії становить 30-60 днів після проведення обприскування.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Номіні застосовують одноразово за сезон шляхом рівномірного суцільного обприскування за допомогою ручного, тракторного обприскувача з наступною витратою робочої рідини: ручне, тракторне -300 л/га.
Препарат застосовують згідно рекомендацій наведених у таблиці.
Номіні використовують після посіву рису на стадії від 2 до 4 листків однорічних злакових бур'янів та 5-6 листків бульбоочерету.
Для отримання найкращого ефекту до готового робочого розчину необхідно додавати 80-100 мл ПАР А-100, що є неіоногенним зволожуючим агентом.
Перед обприскуванням необхідно знизити рівень води в чеках на 1/2 частини висоти бур'янів.
Повторне затоплення проводити протягом 1-3 днів після обприскування.
Обробіток рослин слід проводити рано вранці або ввечері після заходу сонця при температурі повітря від 15°С до 30°С та при швидкості вітру не більше 4-5 м/с.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ РИСУ
1 застосування
Номіні 0,08-0,10 л/га + ПАР 0,08-0,10 л/га
2 застосування (за необхідністю)
Широколисті та болотні бур'яни Злакові бур'яни
Сіріус 0,1-0,3 кг/га + Квінклорак, 250 г/л, (д.р.) 1,0-1,8 л/га
або Клефоксидім, 75 г/л (д.р.) 1,3-2,0 л/га
 

Пропозиції

526.24 $/л
м. Кропивницький

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:: концентрат суспензии

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:: биспирибак натрия (400 г/л)

Купить  по актуальной цене препарат Номини 400.

Химикат предназначен для защиты рисовых засевов от злаковых разновидностей и двудольных видов бурьянов, а также клубнекамыша.

 Достоинства химиката: 

  • Расширенный спектр использования способствует гибкости в терминах обработки. Химикат можно использовать на стадиях развития бурьянов злаковых разновидностей от двух до четырех листков и до 5-6 листка клубнетростника;
  • Расширенный диапазон воздействия против бурьянов (злаковых разновидностей однолетников и многолетников, включая клубнекамыш, а также некоторых двудольных бурьянов);
  • Для этого химиката является характерной высокая селективность;
  • Пролонгированное защитное воздействие - от одного до двух месяцев после проведения орошения;
  • Высокая скорость воздействия - от трех до пяти дней после обработки;
  • Низкие расходные дозировки при использовании;
  • Сниженная токсичность. Химикат не оказывает влияние на человека и внешнюю среду.

 Механизм влияния: 

Номини 400 используется после засевания риса. Он контролирует расширенный диапазон разных видов бурьянов. Химикат подавляет действие ацетолактатсинтетазы растений. Это блокирует продуцирование аминокислот с боковыми цепочками. В восприимчивых к химикату разновидностях бурьянов купируются процессы роста, происходят некротические процессы и в дальнейшем - окончательная гибель. Первые симптомы поражения бурьянов появляются спустя трех - пяти суток после орошения. Длительность защитного влияния после орошения составляет от месяца - до двух.

 Использование: 

В течение сезона Номини применяют однократно. Обработку производят методом равномерного и сплошного разбрызгивания при помощи ручного или тракторного разбрызгивателя. Расход рабочей жидкости составляет для ручной или тракторной обработки - около 3-х литров на гектар.

Химикат используется согласно с рекомендациями, указанными в таблице. Номини применяют после засевания риса на этапе от двух до четырех листов у злаковых однолетников и на стадии 5-6 листов бульбокамыша.

Для того чтобы получить максимально результативный эффект от обработки этим химикатом в готовую рабочую жидкость следует долить 80-100 мл Пара 100, который является неионогенным агентом, оказывающим увлажняющее влияние.

Перед орошением уровень воды в чеках необходимо понизить на половину высоты бурьяна. Повторные затопления следует производить в течение 1-3 суток после проведения обработки.

Орошение растений необходимо производить рано утром или же в вечернее время после того как зашло солнце. При этом оптимальной считается тем-ра воздуха от +15 до +30 С, а скорость ветра - около 4-5 м/с, и не выше.

 Технология по защите рисовых засевов

1-й вариант использования

Номини 400 0,08-0,1 литр на гектар +ПАВ 0,08-0,1 литр на гектар.

2-й вариант использования (композиции баковых соединений)

Для борьбы с широколистными и злаковыми бурьянами - Номини 400+ПАВ 0,08-0,1 литр на гектар

Для борьбы с большим количеством широколиственных и болотных видов бурьянов - Сириус 0,1-0,120

3-й вариант (поочередная обработка)*

Номини 400 +ЮАР 0,08-0,1 литр на гектар - Сириус 0,1-0,18

*при условиях появления поздних ростков у широколистных и болотных разновидностей бурьянов выполняют поочередное орошение химикатами. Первое производят химикатом Номини 400, а второе, которое производят после прорастания болотных бурьянов - химикатом Сириус.

Аналоги препарату Номіні 400

Рисодин
Реєстрація закінчилась в 2009р.