Франдеса, ТОВ (Білорусія)

Країна: 
Адреса головного офісу: 

м. Береза

Франдеса, ТОВ є виробником (заявником) таких препаратів:

Лавина
ДР(осн.): 
Орг.(перша): 
Для застосування у сферi медичної дезiнфекцiї.