Гербіцид Аркан 75 WG

Назва препарату: 
Аркан 75 WG
Виробники, заявники препарату: 
Призначення препарату: 
Кінцевий термін реєстрації: 
31.12.2020
Хімічний клас препарату: 
3
Основна діюча речовина (-и): 
Концентрація діючої речовини: 
Амідосульфорон, 750 г/л
Препаративна форма: 

Гербіцид Аркан 75 WG: норми застосування

Культура (об'єкт), що обробляєтьсяФаза (час) обробкиОб'єкт, проти якого обробляєтьсяСпосіб обробкиМаксимальна кратність обробкиНорма витрат препарату
пшениця, ячмінькущенняоднорічні дводольніОбприскування120 грам/га
Кукурудзаоднорічні, багаторічні дводольніОбприскування вегетуючих культур120-30 грам/га

Гербіцид для боротьби проти найбільш поширених однорічних широколистих бур’янів на зернових культурах та кукурудзі.

Призначення,рекомендації по застосуванню

Аркан® 750, в.г. рекомендується для застосування проти найбільш поширених однорічних дводольних бур’янів,в тому числі стійких до 2,4-Д на посівах пшениці, ячменюта кукурудзи.

Норми застосування

 ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ — 20 г/гаКУКУРУДЗА — 20–30 г/га

Строки та особливості застосування.

Аркан® має тривалий термін застосування, починаючиз фази 2-х листків до появи прапорцевого листка зернових. Оптимальний період обприскування, що дозволяє отримати найвищу ефективність та зберегти врожай, —до кінця кущіння зернових. Аркан® можна застосовувати вже при температурі+5 °С. Низькі температури уповільнюють дію препарату,але не впливають на кінцеву ефективність.Аркан® можна використовувати в баковій суміші з усі-ма препаратами групи 2,4-Д відповідно до розрахованоїгектарної норми: 10 г/га Аркану® + 1л/га 2,4-Д. Іноді, особливо при пізньому застосуванні (пізніше стадії кінця кущення культури) або в екстремальних погодних умовах бур’яни тільки дуже сильно пригнічуються, але вони нерозвиваються і не створюють конкуренції культурі.

Властивості і переваги :

  • Оптимальне поєднання широкого спектру дії та мінімальнихзатрат на обробіток 1 га.
  • Висока ефективність протипідмаренника чіпкого.
  • Гнучкий, тривалий період за-стосування, починаючи з фази2-го листка і до появи прапор-цевого листка у культури.
  • Можливість застосування заумов низьких температур (від+5 °C) навесні, що дає змогуякнайшвидше запобігти кон-куренції бур’янів з культурою.
  • Стійкість до змивання опа-дами. 
  • Добра змішуваність з іншимигербіцидами, фунгіцидами таінсектицидами, що дає змогузменшити кількість обробок.
  • Не впливає на користувачата навколишнє середовище.

 

 

Пропозиції

213 $/кг
м. Кропивницький

Виробник: Bayer

Обрабатываемые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза

Упаковка: 0,5 кг

Экономический гербицид для борьбы против наиболее распространенных однолетних широколиственных сорняков на зерновых культурах и кукурузе.

Активный ингредиент: амидосульфурон , 750 г / кг

Препаративная форма: водорастворимые гранулы

НАЗНАЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аркан 750 , в . г. рекомендуется для применения против наиболее распространенных однолетних двудольных сорняков , в том числе устойчивых к 2,4 -Д на посевах пшеницы , ячменя и кукурузы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Нормы применения Болезни Период применения

Пшеница, ячмень 20 г / га распространены однолетние двудольные сорняки начиная с фазы 2 - х листьев до появления флагового листа зерновых. Оптимальный период опрыскивания , что позволяет получить высокую эффективность и сохранить урожай , - до конца кущения зерновых.

Кукуруза 20-30 г / га распространены однолетние двудольные сорняки начиная с фазы 2 - х листьев до появления флагового листа зерновых. Оптимальный период опрыскивания, что позволяет получить высокую эффективность и сохранить урожай, - до конца кущения зерновых.

Аркан  можно применять уже при температуре +5 ° С. Низкие температуры замедляют действие препарата , но не влияют на конечную эффективность .

Аркан  можно использовать в баковой смеси со всеми препаратами группы 2,4 -Д в соответствии с рассчитанной  нормы : 10 г / га Аркана + 1л/га 2,4 -Д .

Иногда, особенно при позднем применении ( позже стадии конца кущения культуры ) или в экстремальных погодных условиях сорняки только очень сильно подавляются, но они не развиваются и не создают конкуренции культуре.

ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется мелкокапельное опрыскивания с нормой расхода рабочей жидкости 150 - 300 л / га для внесения полевыми агрегатами в зависимости от его типа: например , подходят плоскоструйные форсунки , давление жидкости 2,5-3 кг/см2 , скорость движения агрегата 6-7 км / ч .

При ультра малообъемном и авиационном опрыскивании норма применения - 50 л / га .

Аркан 750 , в. г. не токсичен для пчел, зверей , рыб и почвенных организмов (3- й класс токсичности согласно классификации ВОЗ , 3 -й класс безопасности « Гигиенические классификации пестицидов по степени опасности »).

предостережение:

Перед применением внимательно читать этикетку!

После применения препарата можно высевать любые культуры кроме Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и АР Крым.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальное сочетание широкого спектра действия и минимальных затрат на возделывание 1 га .

Высокая эффективность против подмаренника цепкого.

Гибкий, длительный период применения, начиная с фазы 2 - го листа и до появления флагового листа у культуры .

Возможность применения в условиях низких температур (от +5 ° C ) весной, что позволяет быстрее исключить конкуренцию сорняков с культурой.

Устойчивость к смыванию осадками.

Хорошая смешиваемость с другими гербицидами, фунгицидами и инсектицидами, что позволяет уменьшить количество обработок .

Не влияет на пользователя и окружающую среду.

Приведенные нормы и рекомендации по применению рассчитаны при условии соблюдения оптимальных параметров элементов технологии выращивания культуры. В случае отклонений от них (например, посевы , слабое развитие культуры , опоздание с обработкой

гербицидом и др. ) Или нестандартных ситуаций следует обратиться за консультацией к региональному представителю

Аналоги препарату Аркан 75 WG